LOGOWANIE

Kwalifikacja RL3 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL3 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Oblicz, ile kg N mogą pobrać rośliny w pierwszym roku po zastosowaniu obornika w dawce 30 t/ha, jeżeli zawartość azotu w oborniku wynosi 0,45% oraz wykorzystanie azotu jest równe 30%. ........
- Jednoroczny chwast przedstawiony na rysunku, występuje głównie w zbożach. Jest to ........
- Rysunek przedstawia przekrój ........
- Wysokość koszenia w kosiarkach rotacyjnych zawieszanych dolnonapędowych, reguluje się ........
- Zastosowanie folii do owijania balotów z podsuszonej zielonki ma na celu przede wszystkim ........
- Wykonywana czynność na zdjęciu ma na celu ........
- Dobierz przyczepę samozaładowczą do współpracy z ciągnikiem o mocy 70 kW z uwzględnieniem 20% zapasu mocy. ........
- Przyczyną zapalenia się kontrolki ładowania akumulatora może być ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: