LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - WRZESIEŃ 2015

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - WRZESIEŃ 2015':

- Na podstawie tabeli określ, do której grupy należy zakwalifikować grunt o wskaźniku piaskowym równym 30. ........
- Na przedstawionym rysunku głębokość koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne jezdni o szerokości 14 m wynosi ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż walec, którego należy użyć do zagęszczenia warstwy z gliny o grubości 30 cm tak, aby liczba przejść maszyny była jak najmniejsza. ........
- Której maszyny do robót ziemnych dotyczy przedstawiony cykl pracy? ........
- Wskaż bezpieczne nachylenie skarp wykopów otwartych, nieobudowanych, wykonywanych w piaskach na podstawie przedstawionych wymagań. ........
- Do odprowadzenia wody z nawierzchni drogowej obiektu mostowego do rur odwodnieniowych stosuje się ........
- Ile roboczogodzin pracowali robotnicy wykonujący nawierzchnię z asfaltu lanego na drodze długości 100 m i szerokości 5 m, jeżeli 100 m2 nawierzchni wykonują w czasie 11,77 r-g. ........
- Na rysunku przekroju poprzecznego drogi cyfrą 3 oznaczono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD1 - WRZESIEŃ 2015