LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A16

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja r臋kodzielniczych wyrob贸w w艂贸kienniczych


OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 16

1. Wykonywanie r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
Kwalifikacje w zawodzie A.16 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w r臋kodzielniczych wyrobach w艂贸kienniczych;
2) rozpoznaje rodzaje wyrob贸w tkanych oraz haftowanych;
3) okre艣la wp艂yw sk艂adu surowcowego na jako艣膰 wyrob贸w tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;
4) okre艣la w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe tkanin i haft贸w;
5) okre艣la parametry budowy tkaniny i haftu;
6) rozr贸偶nia rodzaje splot贸w tkackich i haft贸w;
7) sporz膮dza projekt technologiczny tkanego i haftowanego wyrobu r臋kodzielniczego;
8) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
9) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
10) dobiera osnow臋 i w膮tek do wytwarzania tkanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
11) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do tkania r臋cznego;
12) dobiera narz臋dzia i artyku艂y pomocnicze do haftowania;
13) wykonuje i wyka艅cza tkane lub haftowane wyroby r臋kodzielnicze;
14) ocenia jako艣膰 tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
15) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 narz臋dzi i urz膮dze艅 stosowanych do r臋cznego wytwarzania wyrob贸w tkanych i haftowanych;
16) kalkuluje koszty wytwarzania tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych.

2. Wykonywanie r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
Kwalifikacje w zawodzie A16 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych oraz okre艣la ich przeznaczenie u偶ytkowe;
2) oblicza parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego;
3) rozr贸偶nia sploty dzianiny i wyrob贸w koronkarskich;
4) sporz膮dza projekty technologiczne dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
5) dobiera techniki, surowce i przybory do wykonania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
6) dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonania wyrob贸w dzianych i koronkarskich;
7) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
8) dobiera narz臋dzia i artyku艂y pomocnicze do wykonywania wyrob贸w koronkarskich;
9) wykonuje i wyka艅cza dziane i koronkarskie wyroby r臋kodzielnicze;

10) ocenia jako艣膰 dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
11) sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych.

3. Wykonywanie konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
Kwalifikacje w zawodzie A 16 - Ucze艅:
1) okre艣la rodzaje uszkodze艅 i zakres naprawy w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
2) dobiera metody renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
3) planuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮, renowacj膮 oraz konserwacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
4) dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia oraz maszyny potrzebne do naprawy, renowacji oraz konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
5) dobiera materia艂y i 艣rodki do konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
6) oblicza zapotrzebowanie na materia艂y podstawowe i pomocnicze;
7) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w i ustala ceny us艂ug zwi膮zanych z konserwacj膮 i renowacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z renowacj膮 i konserwacj膮 wyrob贸w;
9) ocenia jako艣膰 wykonanych us艂ug;
10) ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w kt贸rych s膮 wykonywane renowacje i konserwacje w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych.