LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A43

Organizacja proces贸w wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.43
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 43

Organizacja proces贸w wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych 1. Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
Kwalifikacje w zawodzie A.43 - Ucze艅:
1) opracowuje harmonogram prac zwi膮zanych z kontrolowaniem pracy maszyn i urz膮dze艅 podczas wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
2) ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅;
3) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych zgodnie z za艂o偶eniami technicznymi i technologicznymi;
4) nadzoruje obs艂ug臋 maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;

5) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do wyka艅czania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
6) kontroluje przestrzeganie procedur jako艣ci w procesie technologicznym.

2. Kontrolowanie proces贸w wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
Kwalifikacje w zawodzie A43 - Ucze艅:
1) przygotowuje plan kontroli procesu technologicznego wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
2) kontroluje przebieg procesu technologicznego wytwarzania wyrob贸w dekoracyjnych pod k膮tem zgodno艣ci z projektem plastycznym i dokumentacj膮 techniczno颅-technologiczn膮;
3) rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci przebiegu procesu technologicznego;
4) dobiera sposoby korygowania nieprawid艂owo艣ci procesu technologicznego;
5) prowadzi dokumentacj臋 przebiegu procesu wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych.