KWALIFIKACJA A54

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI A54:LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI A54:

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

1. Opracowywanie publikacji
Uczeń:
1) opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;
2) ustala parametry technologiczne wyrobu;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;
4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;
6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Uczeń:
1) gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;
2) przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;
3) składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
4) określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;
5) przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
6) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
7) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;
8) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;
9) wykonuje impozycję prac cyfrowych;
10) wykonuje wydruki próbne;
11) określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
12) posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.