LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A59

Przygotowywanie sprz臋tu, odczynnik贸w chemicznych i pr贸bek do bada艅 analitycznych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.59
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 59

1. Gospodarowanie wyposa偶eniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
Kwalifikacje w zawodzie A.59 - Ucze艅:
1) wykonuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 i konserwacj膮 infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego;
2) klasyfikuje wyposa偶enie pomiarowe i wyposa偶enie pomocnicze stosowane w pracach analitycznych;
3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze wzgl臋du na ich czysto艣膰, jako艣膰 i zastosowanie w procesach analitycznych;
4) sporz膮dza zapotrzebowania na wyposa偶enie pomiarowe i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych;
5) przygotowuje zestawy sprz臋tu laboratoryjnego i odczynnik贸w chemicznych do wykonywania prac analitycznych;
6) ocenia stan techniczny wyposa偶enia pomiarowego i wyposa偶enia pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym;
7) prowadzi gospodark臋 magazynow膮 wyposa偶enia pomiarowego i wyposa偶enia pomocniczego;
8) prowadzi gospodark臋 odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium analitycznym.

2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynnik贸w chemicznych do bada艅 analitycznych
Kwalifikacje w zawodzie A59 - Ucze艅:
1) wyja艣nia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce podczas oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparat贸w chemicznych metodami laboratoryjnymi;
2) prowadzi procesy zwi膮zane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji;
3) wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi;
4) ocenia jako艣膰 otrzymanych preparat贸w chemicznych i oczyszczanych substancji;
5) wyja艣nia zjawiska chemiczne zachodz膮ce podczas sporz膮dzania roztwor贸w mianowanych;
6) przygotowuje roztwory mianowane i wzorce analityczne;
7) ocenia jako艣膰 odczynnik贸w chemicznych;
8) prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z przygotowaniem odczynnik贸w i preparat贸w chemicznych oraz oczyszczaniem substancji.

3. Pobieranie i przygotowanie pr贸bek do bada艅 analitycznych
Kwalifikacje w zawodzie A 59 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad pobierania pr贸bek w warunkach terenowych, stacjonarnych i ci膮g艂ego procesu technologicznego;
2) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do pobierania pr贸bek substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych;
3) pobiera pr贸bki substancji gazowych, ciek艂ych i sta艂ych;
4) znakuje, utrwala i transportuje pobrane pr贸bki;
5) przygotowuje reprezentatywne pr贸bki do bada艅 analitycznych;
6) dobiera metody i techniki przygotowania pr贸bek do bada艅 analitycznych;
7) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe zwi膮zane z przygotowaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych;
8) zabezpiecza i przechowuje pr贸bki archiwalne;
9) prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z pobieraniem, przygotowywaniem i przechowywaniem pr贸bek do bada艅 analitycznych.