LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU17

Realizacja procesów drukowania z form drukowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.17OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 17

1. Wykonywanie form drukowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.17 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje form drukowych;
2) przestrzega zasad wykonywania form drukowych;
3) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania form drukowych;
4) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych;
5) dobiera metody kontroli i oceny jakości form drukowych;
6) prowadzi bieżącą kontrolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.

2. Wykonywanie odbitek z form drukowych
Kwalifikacje w zawodzie AU17 - Uczeń:
1) dobiera maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych;
2) dobiera materiały podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania;
3) przygotowuje podstawowe i pomocnicze materiały do drukowania;
4) przestrzega zasad przygotowania zespołów maszyn drukujących do pracy;
5) przygotowuje maszyny do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania odbitek drukarskich;
7) obsługuje maszyny do drukowania z form;
8) dobiera metody kontroli i oceny procesu drukowania;
9) prowadzi bieżącą kontrolę procesu drukowania.