LOGOWANIE

KWALIFIKACJA PGF.01

Realizacja proces贸w drukowania z u偶yciem fleksograficznych form drukowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 PGF.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE PGF 1

PGF.01.2 - Podstawy technologii fleksograficznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.01)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu poligrafii z uwzgl臋dnieniem fleksografii
 • rozr贸偶nia terminologi臋 z zakresu poligrafii z uwzgl臋dnieniem fleksografii oraz sektora opakowaniowego
 • przyporz膮dkowuje terminologi臋 i poj臋cia do poszczeg贸lnych etap贸w technologicznych produkcji fleksograficznej
  2. charakteryzuje technologie drukowania, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem fleksografii i etap贸w przetwarzania wydruk贸w fleksograficznych
 • identyfikuje technologie drukowania z uwzgl臋dnieniem rodzaju formy drukowej
 • podaje definicj臋 fleksografii i jej cechy wyr贸偶niaj膮ce
 • wymienia mocne i s艂abe strony fleksografii wzgl臋dem innych technologii drukowania
 • identyfikuje wydruk fleksograficzny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje operacje proces贸w przetw贸rczych w drukarni fleksograficznej, w tym krojenia i inspekcji, laminowania, uszlachetniania, wykrawania, formowania opakowa艅 z zadrukowanych pod艂o偶y
 • rozpoznaje rynek fleksograficzny oraz jego otoczenie
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.01 - stosuje wiedz臋 o barwie jako istotnym walorze produktu fleksograficznego
 • rozr贸偶nia poj臋cia barwy i koloru
 • opisuje budow臋 oka jako narz膮du rozpoznaj膮cego i oceniaj膮cego kolory
 • rozr贸偶nia struktur臋 艣wiat艂a, 藕r贸d艂a 艣wiat艂a i mechanizmy mieszania kolor贸w dla cel贸w drukowania
 • rozr贸偶nia poj臋cia przestrzeni barwnych oraz metameryzmu lub metamerii i jej rodzaj贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje tolerancje kolorystyczne
 • odczytuje informacje ze wzornika PMS (Pantone Matching System)
 • korzysta z komory 艣wiat艂a dziennego do pomiaru i oceny barwy
  4. opisuje podstawy prepressu
 • wymienia zasady przygotowania projektu do druku fleksograficznego
 • wymienia rodzaje i parametry rastr贸w we fleksografii
 • opisuje zjawisko Moire鈥檃
 • opisuje podstawy densytometrii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje poprawnie odczyt贸w p贸l kontrolno- pomiarowych
 • rozpoznaje druk aplowy, kreskowy, rastrowy, procesowy, w tym 4-, 6- i 7-kolorowy
 • wyja艣nia poj臋cie balans szaro艣ci i konieczno艣膰 jego stosowania
 • wskazuje zasady oceny kodu kreskowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje ci膮g produkcji fleksograficznej
 • rozpoznaje maszyny, urz膮dzenia, wyposa偶enie i oprogramowanie obejmuj膮ce ci膮g fleksograficzny
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych element贸w ci膮gu produkcji fleksograficznej
  6. stosuje podstawow膮 wiedz臋 o farbach fleksograficznych
 • rozr贸偶nia rodzaje i sk艂ad farb fleksograficznych
 • opisuje systemy farbowe dla poszczeg贸lnych pod艂o偶y i zastosowa艅
 • okre艣la zasady post臋powania z farbami na r贸偶nych etapach druku
 • wyja艣nia, jak rozcie艅czy膰 i rozja艣ni膰 farb臋 (wp艂yw na kolorystyk臋) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia, czym jest przygotowalnia farb, recepturowanie oraz zagospodarowanie resztek farbowych
  7. identyfikuje pod艂o偶a do druku fleksograficznego
 • rozpoznaje i opisuje wymagania dla: folii i laminat贸w z tworzyw sztucznych, papier贸w, w tym workowych i pod艂o偶y samoprzylepnych oraz bibu艂y, folii aluminiowej, tektury falistej
 • stosuje metody badania pod艂o偶y w laboratorium i na stanowisku pracy
 • specyfikuje segmenty rynkowe produkt贸w fleksograficznych
 • szereguje produkty fleksograficzne w 艂a艅cuchu dostaw
  8. stosuje zagadnienia standaryzowania przyrostu punktu rastrowego
 • wyja艣nia poj臋cie przyrostu punktu rastrowego oraz jego przyczyny i skutki
 • wymienia czynniki deformacji formy drukowej i sposoby jej minimalizacji
 • opisuje testy kiss-print oraz fingerprint
 • wyja艣nia i mierzy pasemka kontrolne w druku rastrowym
  9. wykorzystuje miary niezb臋dne dla drukowania fleksograficznego
 • rozr贸偶nia miary stosowane w poligrafii i fleksografii
 • dokonuje przelicze艅 mi臋dzy miarami
 • rozpoznaje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 miarami poligraficznymi, w tym typowymi dla fleksografii
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, technologiczn膮 oraz normalizacyjn膮
 • odczytuje schematy, rysunki techniczne i parametry maszyn, urz膮dze艅 oraz wyposa偶enia zawarte w instrukcjach obs艂ugi
 • stosuje zasady rysunku zawodowego
 • opisuje schematy przep艂ywu prac lub zlece艅 produkcyjnych
 • rozpoznaje i wykorzystuje informacje oraz parametry zlecenia produkcyjnego zawarte w dokumentacji typu karta technologiczna (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm, wytycznych oraz z dobrych praktyk produkcyjnych zwi膮zanych z realizacj膮 zlece艅 produkcyjnych
 • opisuje system zapewnienia jako艣ci zgodny z PN-EN ISO 9001
  11. opisuje drukowanie innowacyjne
 • rozpoznaje terminologi臋 i poj臋cia w zakresie przewodno艣ci elektrycznej
 • rozr贸偶nia sektory drukowanej elektroniki zwi膮zanej z obszarem fleksotroniki
 • opisuje obszary innowacyjnych opakowa艅 i etykiet, w tym aktywnych pow艂ok ochronnych oraz produkt贸w rynkowych, w tym sensor贸w wykonanych fleksograficznie lub innymi technologiami drukarskimi z wykorzystaniem: farb przewodz膮cych, RFID i podobnych komponent贸w
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

PGF.01.3 - Wykonywanie fleksograficznych form drukowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF1)

  1. rozr贸偶nia rodzaje form drukowych
 • klasyfikuje formy drukowe na fotopolimerowe i elastomerowe
 • okre艣la cechy p艂yt drukowych, w tym grubo艣膰, twardo艣膰, budow臋 oraz przeznaczenie
 • wymienia technologie wykonywania form drukowych, w tym CtF, CtP, bezpo艣rednie grawerowanie
 • wymienia etapy proces贸w wykonywania form drukowych, w tym przygotowanie cyfrowe obraz贸w do drukowania, na艣wietlanie, wymywanie, suszenie i do艣wietlanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne, zachodz膮ce podczas wykonywania form drukowych, jak: na艣wietlanie UV i inhibicja tlenowa
  2. dobiera materia艂y do wykonywania fleksograficznych form drukowych
 • klasyfikuje materia艂y do wykonywania fleksograficznych form drukowych, w tym p艂yty drukowe, filmy fotograficzne i chemia do obr贸bki p艂yt
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do wykonywania fleksograficznych form drukowych, w tym grubo艣膰, twardo艣膰 i odporno艣膰 na sk艂adniki chemiczne farb
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF1 - obs艂uguje urz膮dzenia do wykonywania fleksograficznych form drukowych
 • klasyfikuje urz膮dzenia do wykonania fleksograficznych form drukowych, takie jak: kopioramy, na艣wietlarki CtP, wymywarki i suszarki
 • opisuje metod臋 wykre艣lania krzywej drukowania maszyny drukuj膮cej i wykorzystanie jej do kalibracji na艣wietlarki, proofera oraz maszyny drukuj膮cej
 • dobiera parametry na艣wietlania p艂yt fotopolimerowych
 • ustawia parametry pracy urz膮dze艅 do wykonania fleksograficznych form drukowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje fleksograficzne formy drukowe, w tym na艣wietla, do艣wietla, myje i suszy
  4. ocenia jako艣膰 wykonania fleksograficznych form drukowych
 • wymienia parametry fleksograficznych form drukowych podlegaj膮ce kontroli, np. rysy, zgniecenia, utrata punkt贸w rastrowych, kleisto艣膰 powierzchni, nachylenie i wysoko艣膰 element贸w drukuj膮cych
 • stosuje urz膮dzenia i przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do oceny jako艣ci wykonania fleksograficznych form drukowych, np. urz膮dzenia do proofingu, lupk臋 poligraficzn膮, analogowy lub cyfrowy mikroskop, przyrz膮d do cyfrowej inspekcji i pomiaru
 • okre艣la rodzaje wad i b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wykonywania fleksograficznych form drukowych, w tym niew艂a艣ciwa wysoko艣膰 i kszta艂t punkt贸w rastrowych, wypadanie punkt贸w rastrowych, efekt 鈥瀞k贸rki pomara艅czowej鈥
 • wymienia sposoby eliminacji b艂臋d贸w podczas wykonywania fleksograficznych form drukowych, takie jak: zmiany czas贸w na艣wietle艅, do艣wietle艅 i suszenia, zmiany parametr贸w wymywania form

PGF.01.4 - Podstawy drukowania fleksograficznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.1)

  1. rozr贸偶nia etapy procesu drukowania formami fleksograficznymi
 • wymienia etapy drukowania z u偶yciem fleksograficznych form drukowych, w tym narz膮d maszyny drukuj膮cej, drukowanie nak艂adu, suszenie lub utrwalanie UV, uszlachetnianie, w tym laminowanie lub wykrawanie
 • wymienia czynno艣ci wykonywane podczas poszczeg贸lnych etap贸w drukowania z u偶yciem fleksograficznych form drukowych i uszlachetniania, w tym laminowania lub wykrawania
  2. charakteryzuje fleksograficzne maszyny drukuj膮ce
 • rozpoznaje maszyny fleksograficzne do zadruku w膮skowst臋gowego, szerokowst臋gowego i arkuszowego
 • wymienia parametry fleksograficznych maszyn drukuj膮cych, w tym szeroko艣膰 pod艂o偶a i druku, zakres d艂ugo艣ci druku, liczb臋 zespo艂贸w drukuj膮cych, rodzaje zadrukowywanych pod艂o偶y i sposoby suszenia farb
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.1 - dobiera materia艂y do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych
 • klasyfikuje materia艂y do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych, takie jak: pod艂o偶a drukowe, farby, lakiery, listwy raklowe
 • rozpoznaje materia艂y do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci fizycznych
 • sprawdza napi臋cie powierzchniowe farby
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci drukowne farb i lakier贸w na podstawie pomiar贸w ich lepko艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje i rozr贸偶nia parametry wa艂k贸w rastrowych
  4. nakleja formy drukuj膮ce
 • identyfikuje r贸偶ne rodzaje i przeznaczenie ta艣m monta偶owych i system贸w tulei rozpr臋偶nych oraz grubo艣ci oklejanych form drukowych
 • dobiera ta艣m臋 monta偶ow膮 do drukowanego wzoru lub motywu
 • nakleja form臋 drukuj膮c膮 na tulej臋 drukow膮, cylinder formowy albo montuje elementy drukuj膮ce na folii monta偶owej
 • stosuje si臋 do specyfikacji nawoju 鈥 opracowanej na podstawie karty konfekcji klienta 鈥 przy naklejaniu formy drukowej dla drukowania wst臋gowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera wa艂ki lub tuleje rastrowe oraz listwy raklowe do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych
 • rozr贸偶nia rodzaje wa艂k贸w i tulei rastrowych
 • identyfikuje r贸偶ne rodzaje pomiar贸w pojemno艣ci wa艂k贸w rastrowych
 • sprawdza stan czysto艣ci wa艂k贸w lub tulei rastrowych
 • mierzy pojemo艣膰 wa艂k贸w lub tulei rastrowych oraz dobiera ich parametry do drukowanego motywu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje listew raklowych
  6. identyfikuje zespo艂y i mechanizmy fleksograficznych maszyn drukuj膮cych
 • odczytuje schematy techniczne zespo艂贸w drukuj膮cych, mechanizm贸w wprowadzania i odbierania pod艂o偶y drukowych oraz system贸w suszenia, w tym utrwalania UV fleksograficznych maszyn drukuj膮cych
 • okre艣la parametry technologiczne zespo艂贸w drukuj膮cych, mechanizm贸w wprowadzania i odbierania pod艂o偶y drukowych oraz system贸w suszenia, w tym utrwalania UV
 • okre艣la czynno艣ci przygotowawcze fleksograficznych maszyn drukuj膮cych, w tym: monta偶 formy na cylindrze formowym lub tulei rastrowych na cylindrze rozpr臋偶nym, monta偶 wa艂k贸w b膮d藕 tulei rastrowych, nawleczenie wst臋gi dla zwojowych maszyn drukuj膮cych, dzia艂anie mechanizm贸w wprowadzania i odbierania arkuszowych i zwojowych pod艂o偶y drukowych oraz system贸w suszenia, w tym utrwalania UV, zasilanie farb膮 drukarsk膮 oraz dzia艂anie urz膮dze艅 steruj膮cych jej lepko艣ci膮
 • rozpoznaje i obs艂uguje systemy inspekcji druku instalowane na maszynach drukuj膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje i obs艂uguje systemy automatycznego lub p贸艂automatycznego registra
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z zako艅czeniem drukowania, w tym wyj臋cie z maszyny zadrukowanego zwoju lub arkuszy, demonta偶 cylindr贸w formowych, tulei drukuj膮cych lub form drukowych na foliach monta偶owych i ich czyszczenie, demonta偶 wa艂k贸w lub tulei rastrowych i ich czyszczenie
 • rozpoznaje 艣rodki do mycia maszyny i form fleksograficznych oraz tulei lub wa艂k贸w rastrowych.
  7. rozpoznaje popularne b艂臋dy drukowania
 • wymienia b艂臋dy powstaj膮ce w procesie drukowania fleksograficznego
 • analizuje b艂臋dy, podaje przyczyny ich powstawania i sposoby eliminacji
  8. identyfikuje zawarto艣膰 karty technologicznej lub produkcyjnej dla zlecenia produkcyjnego
 • rozr贸偶nia podstawowe sekcje karty technologicznej: sekcja drukowania, w tym: - szeroko艣膰 i d艂ugo艣膰 nadruku - liniatura element贸w tonalnych - rodzaj farby, liczba i sekwencja kolor贸w - parametry wa艂k贸w rastrowych - grubo艣膰 formy i rodzaj ta艣my podk艂adowej - parametry promiennik贸w UV dla farb UV oraz temperatury dla zespo艂贸w susz膮cych w maszynach wyposa偶onych w ogrzewanie elektryczne b膮d藕 gazowe - parametry pod艂o偶a - planowana pr臋dko艣膰 produkcyjna, sekcja przetwarzania nadruku dla drukowania w膮skowst臋gowego, w tym: - wyt艂aczanie, wykrawanie, zdejmowanie a偶uru, laminowanie, z艂ocenie na zimno i na gor膮co lub - satynowanie i arkuszowanie dla drukowania bibu艂ek i serwetek

PGF.01.5 - Drukowanie w膮skowst臋gowe na pod艂o偶ach z tworzyw sztucznych, papierze i folii aluminiowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF01)

  1. realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie karty technologicznej
 • zapoznaje si臋 z kart膮 technologiczn膮 nowego zlecenia produkcyjnego oraz wymaganiami klienta
 • planuje zakres prac w taki spos贸b, aby przezbrojenie lub narz膮dzanie by艂o przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie
 • identyfikuje aktualny stan narz膮dzenia maszyny
 • myje maszyn臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza gotowo艣膰 element贸w maszyny (czy jest dopuszczona do u偶ytku i posiada aktualny przegl膮d techniczny) do przezbrojenia lub narz膮dzenia maszyny do nowego zlecenia, w tym: czysto艣膰 i temperatury cylindr贸w dociskowych, stan 艂o偶ysk, smarowanie 艂o偶ysk, smarowanie k贸艂 z臋batych dla wersji z臋batkowej, kompletno艣膰 prawid艂owego zamontowania wszystkich element贸w maszyny, modu艂y suszenia i poprawno艣膰 dzia艂ania suszenia mi臋dzyzespo艂owego (temperatura, przep艂yw powietrza, wydajno艣膰 promiennik贸w UV), stan zamontowania i stopie艅 zu偶ycia form drukowych, stopie艅 zu偶ycia i czysto艣膰 wa艂k贸w rastrowych, stan zu偶ycia listew raklowych, szczelno艣膰 kom贸r raklowych
 • lokalizuje i przygotowuje oprzyrz膮dowanie do wymiany, w tym wa艂ki lub tuleje drukuj膮ce i rastrowe, listwy raklowe i wykrojniki
 • demontuje oprzyrz膮dowanie do wymiany
 • lokalizuje i sprawdza jako艣膰: pod艂o偶a, w tym aktywacj臋 (stopie艅 jonizacji strony drukowanej) dla folii, farby, w tym jej lepko艣膰, napi臋cie powierzchniowe oraz dozowanie, innych materia艂贸w do realizacji zlecenia
 • montuje oprzyrz膮dowanie podlegaj膮ce zamianie
 • nakleja formy drukowe zgodnie z kart膮 konfekcji
 • nawleka pod艂o偶e na maszyn臋
  2. ustawia maszyn臋 do rozpocz臋cia procesu drukowania
 • sprawdza kompletno艣膰 przezbrojenia lub narz膮dzenia maszyny i jej zgodno艣膰 z kart膮 technologiczn膮 lub zleceniem produkcyjnym
 • nastawia maszyn臋 do pozycji pocz膮tkowej obejmuj膮cej docisk 鈥 dostawienie poszczeg贸lnych zespo艂贸w farbowych (wa艂贸w lub tulei rastrowych do formy drukowej oraz ca艂ego zespo艂u drukuj膮cego do cylindra dociskowego)
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania podzespo艂贸w maszyny przed rozpocz臋ciem drukowania odbitek pr贸bnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF01 - ustawia nadruk nak艂adu
 • dobiera parametry drukowania
 • uruchamia maszyn臋 i drukuje pierwsze odbitki
 • sprawdza u艂o偶enie nadruku na pod艂o偶u (naprowadzenie wst臋gi), si艂臋 naci膮gu wst臋gi, nasycenie i pasowanie kolor贸w oraz zgodno艣膰 kolorystyczn膮 odbitek
 • sprawdza efektywno艣膰 suszenia farby, w tym: czy nadruk na pod艂o偶u trzyma si臋 z odpowiedni膮 si艂膮, odporno艣膰 nadruku na zarysowanie, zaginanie i 艣cieranie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje i analizuje przyczyny b艂臋d贸w oraz je usuwa
 • uzgadnia odbitk臋 nak艂adow膮 z klientem lub j膮 akceptuje w oparciu o dostarczony wzorzec dla kolor贸w spotowych na podstawie wzornika PMS (Pantone Matching System)
  4. drukuje nak艂ad
 • ostatecznie sprawdza jako艣膰 odbitek
 • drukuje nak艂ad (nowe zlecenia lub wznowienie), sprawdzaj膮c na bie偶膮co jako艣膰 odbitek wzgl臋dem wzorca, zar贸wno wizualnie, jak i przy pomocy system贸w kontrolno-steruj膮cych
 • zmienia pr臋dko艣ci drukowania, wymienia formy drukuj膮ce oraz ta艣my podk艂adowe i pod艂o偶a drukowe, aby por贸wna膰 wp艂yw r贸偶nych parametr贸w lub zmiennych na finaln膮 odbitk臋
 • wymienia zadrukowane role (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ko艅czy drukowanie nak艂adu
 • por贸wnuje pierwsz膮 i ostatni膮 odbitk臋 wzgl臋dem wzorca
 • symuluje i koryguje b艂臋dy w druku
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zako艅czeniem drukowania
 • demontuje 鈥 wyjmuje z maszyny ostatni膮 zadrukowan膮 rol臋
 • dobiera 艣rodki do mycia maszyny i form fleksograficznych oraz tulei lub wa艂k贸w rastrowych
 • demontuje cylindry formowe lub tuleje drukuj膮ce i je czy艣ci
 • demontuje wa艂ki lub tuleje rastrowe i je czy艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zdejmuje a偶ur i demontuje wykrojnik lub wykrojniki
 • myje fleksograficzn膮 maszyn臋 drukuj膮c膮
 • zabezpiecza i magazynuje formy drukowe oraz tuleje lub wa艂ki rastrowe i wykrojniki
 • archiwizuje p艂yty drukowe
 • zapisuje w dokumentacji z jakiego wa艂ka rastrowego by艂 nak艂adany dany kolor w celu 艂atwiejszego przezbrojenia maszyny przy dodrukach

PGF.01.6 - Drukowanie szerokowst臋gowe na pod艂o偶ach z tworzyw sztucznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF 01)

  1. realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie karty technologicznej
 • zapoznaje si臋 z kart膮 technologiczn膮 nowego zlecenia produkcyjnego oraz wymaganiami klienta
 • planuje zakres prac w taki spos贸b, aby przezbrojenie lub narz膮dzanie by艂o przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie
 • identyfikuje aktualny stan narz膮dzenia maszyny
 • sprawdza gotowo艣膰 element贸w maszyny lub stan techniczny maszyny do przezbrojenia lub narz膮dzenia maszyny do nowego zlecenia, w tym: czysto艣膰 i temperatur臋 centralnego cylindra, stan 艂o偶ysk, smarowanie 艂o偶ysk, smarowanie k贸艂 z臋batych dla wersji z臋batkowej, kompletno艣膰 prawid艂owego zamontowania wszystkich element贸w