LOGOWANIE

KWALIFIKACJA PGF.02

Realizacja proces贸w drukowania z offsetowych form drukowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 PGF.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE PGF 2

PGF.02.2 - Podstawy poligrafii (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.02)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu poligrafii
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu poligrafii
 • przyporz膮dkowuje poj臋cia do dzia艂贸w poligrafii
  2. charakteryzuje procesy poligraficzne
 • rozr贸偶nia procesy produkcji poligraficzne
 • rozpoznaje p贸艂produkty procesu przygotowania do druku
 • rozpoznaje p贸艂produkty procesu drukowania
 • rozpoznaje p贸艂produkty i produkty proces贸w introligatorskich i wyko艅czeniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynno艣ci w ramach poligraficznych operacji produkcyjnych
 • wymienia techniki drukowania
 • dokonuje podzia艂u technik drukowania ze wzgl臋du na rodzaj formy drukowej
 • okre艣la zastosowanie technik drukowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.02 - charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia poligraficzne
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia poligraficzne
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 poligraficznych
  4. charakteryzuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • rozr贸偶nia materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w poligrafii
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 miarami poligraficznymi
 • rozr贸偶nia miary stosowane w poligrafii
 • dokonuje przelicze艅 mi臋dzy miarami
 • rozpoznaje poligraficzne przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe
 • okre艣la zastosowanie poligraficznych przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy oraz rysunki techniczne maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje zasady rysunku zawodowego
 • odczytuje charakterystyki i parametry maszyn i urz膮dze艅
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji, dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

PGF.02.3 - Wykonywanie offsetowych form drukowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF2)

  1. klasyfikuje rodzaje form drukowych
 • rozpoznaje formy drukowe r贸偶nych technik drukowania
 • okre艣la cechy form drukowych
 • wymienia technologie wykonywania form drukowych
 • wymienia etapy procesu wykonywania form drukowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas wykonywania form drukowych
  2. dobiera materia艂y do wykonywania offsetowych form drukowych
 • klasyfikuje materia艂y do wykonywania offsetowych form drukowych
 • rozpoznaje materia艂y do wykonywania offsetowych form drukowych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do wykonywania offsetowych form drukowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF2 - obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania offsetowych form drukowych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wykonania offsetowych form drukowych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wykonania offsetowych form drukowych
 • wymienia parametry na艣wietlania offsetowych form drukowych
 • dobiera parametry na艣wietlania offsetowych form drukowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustawia parametry maszyn i urz膮dze艅 do wykonania offsetowych form drukowych
 • wykonuje offsetowe formy drukowe
  4. ocenia jako艣膰 wykonania offsetowych form drukowych
 • wymienia parametry jako艣ciowe offsetowych form drukowych
 • dokonuje pomiaru okre艣lonych element贸w offsetowych form drukowych
 • okre艣la rodzaje b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wykonywania offsetowych form drukowych
 • wymienia sposoby eliminacji b艂臋d贸w podczas wykonywania offsetowych form drukowych

PGF.02.4 - Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.2)

  1. rozr贸偶nia techniki drukowania z offsetowych form drukowych
 • wymienia techniki drukowania z offsetowych form drukowych
 • wymienia etapy drukowania z offsetowych form drukowych
 • okre艣la charakterystyczne cechy technik drukowania z offsetowych form drukowych
 • okre艣la zakres zastosowania technik drukowania z offsetowych form drukowych
  2. okre艣la parametry offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • klasyfikuje offsetowe maszyny drukuj膮ce
 • rozpoznaje offsetowe maszyny drukuj膮ce
 • okre艣la zakres zastosowania offsetowych maszyn drukuj膮cych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.2 - dobiera materia艂y do procesu drukowania na offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • klasyfikuje materia艂y do procesu drukowania na offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • rozpoznaje materia艂y do procesu drukowania na offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w do procesu drukowania offsetowego
  4. identyfikuje zespo艂y i mechanizmy offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • odczytuje schematy techniczne zespo艂贸w i mechanizm贸w offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • wymienia zespo艂y i mechanizmy offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • rozpoznaje zespo艂y i mechanizmy offsetowych maszyn drukuj膮cych na podstawie schemat贸w technicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje offsetowe maszyny drukuj膮ce do procesu drukowania
 • okre艣la czynno艣ci przygotowawcze offsetowych maszyn drukuj膮cych
 • ustawia parametry pracy offsetowej maszyny drukuj膮cej
 • przygotowuje offsetow膮 maszyn臋 drukuj膮c膮 w celu uzyskania prawid艂owej odbitki
 • drukuje odbitki nak艂adowe technik膮 offsetow膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi bie偶膮c膮 kontrol臋 procesu drukowania z drukowych form offsetowych
  6. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zako艅czeniem drukowania
 • wymienia czynno艣ci zwi膮zane z zako艅czeniem drukowania technik膮 offsetow膮
 • dobiera 艣rodki do mycia maszyny i drukowych form offsetowych
 • myje offsetow膮 maszyn臋 drukuj膮c膮
 • zabezpiecza offsetowe formy drukowe

PGF.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.02.)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami zwi膮zanymi z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮 na stanowisku pracy
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • rozpoznaje rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • interpretuje znaczenie znak贸w zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂贸w alarmowych
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.02. - charakteryzuje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • wymienia zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • wskazuje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka na stanowisku pracy
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a szkodliwych czynnik贸w dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka w 艣rodowisku pracy
 • identyfikuje preparaty chemiczne stosowane w procesie drukowania z form drukowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom w 艣rodowisku pracy
  4. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do wykonania zada艅 zawodowych
 • wskazuje zastosowanie danego 艣rodka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
 • rozpoznaje 艣rodki ochrony zbiorowej w drukarni
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii na stanowisku pracy
 • identyfikuje oznakowanie bezpiecze艅stwa na maszynach i urz膮dzeniach do wykonywania zada艅 zawodowych
 • stosuje si臋 do instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje oznaczenia etykiet stosowanych preparat贸w chemicznych
 • odczytuje karty techniczne i karty charakterystyk preparat贸w chemicznych stosowanych w drukarni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia zabezpieczenia przeciwurazowe stosowane na maszynach drukuj膮cych
 • przestrzega przepis贸w ochrony 艣rodowiska w zakresie utylizacji odpad贸w z poszczeg贸lnych proces贸w poligraficznych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji