LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.18

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja r臋kodzielniczych wyrob贸w w艂贸kienniczych

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 18

1. Wykonywanie r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
Kwalifikacje w zawodzie AU.18 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w r臋kodzielniczych wyrobach w艂贸kienniczych;
2) rozpoznaje rodzaje wyrob贸w tkanych i haftowanych;
3) okre艣la wp艂yw sk艂adu surowcowego na jako艣膰 wyrob贸w tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;
4) okre艣la w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe tkanin i haft贸w;
5) okre艣la parametry budowy tkanin i haft贸w;
6) rozr贸偶nia rodzaje haft贸w i splot贸w tkackich;
7) wykonuje rysunki splot贸w tkackich zasadniczych oraz splot贸w pochodnych od zasadniczych;
8) sporz膮dza projekty plastyczne tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
9) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
10) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
11) przygotowuje krosna oraz artyku艂y pomocnicze do wykonywania tkanin;
12) dobiera narz臋dzia i artyku艂y pomocnicze do haftowania;
13) wykonuje i wyka艅cza tkane oraz haftowane wyroby r臋kodzielnicze;
14) ocenia jako艣膰 tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych;
15) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 narz臋dzi i urz膮dze艅 stosowanych do r臋cznego wytwarzania wyrob贸w tkanych i haftowanych;
16) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w wytwarzania tkanych i haftowanych wyrob贸w r臋kodzielniczych.

2. Wykonywanie r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
Kwalifikacje w zawodzie AU18 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych oraz okre艣la ich przeznaczenie u偶ytkowe;
2) rozr贸偶nia rodzaje wyrob贸w koronkarskich;
3) oblicza parametry budowy dzianin i wyrob贸w koronkarskich;
4) rozr贸偶nia sploty dzianin i wyrob贸w koronkarskich;
5) wykonuje rysunki schematyczne podstawowych i pochodnych splot贸w dziewiarskich;
6) sporz膮dza projekty plastyczne dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
7) dobiera techniki wykonywania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
8) dobiera maszyny, narz臋dzia oraz przybory do wykonywania wyrob贸w dzianych i koronkarskich;
9) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
10) przygotowuje maszyny i artyku艂y pomocnicze do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
11) wykonuje oraz wyka艅cza dziane i koronkarskie wyroby r臋kodzielnicze;
12) ocenia jako艣膰 dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych;
13) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych.

3. Wykonywanie konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU 18 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych i okre艣la zakres ich naprawy;
2) dobiera metody renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
3) planuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮, renowacj膮 i konserwacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
4) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia oraz maszyny do naprawy, renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
5) dobiera materia艂y i 艣rodki do konserwacji oraz renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w
dekoracyjnych;
6) oblicza zapotrzebowanie na materia艂y podstawowe i pomocnicze do konserwacji oraz renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
7) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w oraz ustala ceny us艂ug zwi膮zanych z konserwacj膮 i
renowacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
8) wykonuje renowacj臋 i konserwacj臋 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych;
9) ocenia jako艣膰 wykonanych us艂ug;
10) okre艣la warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w kt贸rych wykonuje si臋 renowacje i konserwacje w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych.