LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.31

Organizacja transportu oraz obs艂uga klient贸w i kontrahent贸w- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.31
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 31

1. Planowanie proces贸w transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.31 - Ucze艅:
1) okre艣la zadania transportowe;
2) rozr贸偶nia rodzaje us艂ug transportowych;
3) dobiera 艣rodki transportu do realizacji us艂ug transportowych;
4) ocenia zgodno艣膰 eksploatacji 艣rodk贸w transportu z przyj臋tymi zasadami;
5) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce przewozu 艂adunk贸w i dokumentacji transportowej;
6) sporz膮dza plan przebiegu procesu transportowego;
7) rozr贸偶nia infrastruktur臋 transportu;
8) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce procedur celnych.

2. Organizowanie proces贸w transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU31 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje 艂adunk贸w transportowych;
2) formuje jednostki 艂adunkowe;
3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju 艂adunku lub potrzeb klienta;
4) przestrzega zasad oznacze艅 艂adunku i 艣rodk贸w transportu;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotycz膮cych przygotowania i zabezpieczania 艂adunku w transporcie;
6) planuje rozmieszczenie 艂adunk贸w w 艣rodkach transportu.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji proces贸w transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU 31 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce pracy w transporcie;
2) ocenia jako艣膰 oraz efektywno艣ci proces贸w transportowych;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce rozlicze艅 z kontrahentami;
4) stosuje taryfikator us艂ug transportowo-spedycyjnych;
5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych us艂ug transportowo-spedycyjnych;
6) sporz膮dza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim;
7) analizuje wska藕niki statystyczne stosowane do oceny efektywno艣ci us艂ug transportowo-spedycyjnych.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Kwalifikacje w zawodzie AU31 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy dotycz膮ce spedycji;
2) rozr贸偶nia regu艂y handlu mi臋dzynarodowego;
3) sporz膮dza korespondencj臋 handlow膮 w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim;
4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju us艂ugi lub wymaga艅 klienta;
6) wybiera dostawc贸w i podwykonawc贸w;
7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
8) okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci cywilnej przewo藕nika i spedytora;
9) wybiera rodzaj i zakres ubezpiecze艅 stosowanych w procesach transportowo-
-spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu za艂adunkowego i roz艂adunkowego
Kwalifikacje w zawodzie AU.31 - Ucze艅:
1) charakteryzuje rol臋, miejsce i znaczenie logistyki w dzia艂alno艣ci transportowo-
-spedycyjnej;
2) okre艣la rol臋 centr贸w logistycznych w 艂a艅cuchach dostaw;
3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposa偶enie;
4) pos艂uguje si臋 dokumentami magazynowymi;
5) dobiera urz膮dzenia do mechanizacji prac 艂adunkowych;
6) opracowuje harmonogram czynno艣ci manipulacyjnych oraz okre艣la ich zakres;
7) nadzoruje przebieg procesu transportowego, wykorzystuj膮c systemy monitorowania i rejestrowania 艣rodk贸w transportu i 艂adunk贸w;
8) stosuje mi臋dzynarodowe standardy identyfikacji 艂adunk贸w i wymiany danych.