LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.37

Obs艂uga operacyjna portu lotniczego


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.37


Kwalifikacje podobne do AU.37  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 37

  1. Organizacja dzia艂a艅 zwi膮zanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
  Kwalifikacje w zawodzie AU.37 - Ucze艅:
  1) rozpoznaje elementy infrastruktury port贸w lotniczych oraz okre艣la ich przeznaczenie i funkcje;
  2) okre艣la warunki lokalizacji port贸w lotniczych;
  3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji port贸w lotniczych;
  4) stosuje zasady obs艂ugi urz膮dze艅 stosowanych w portach lotniczych;
  5) rozpoznaje rodzaje s艂u偶b 偶eglugi powietrznej oraz okre艣la ich zadania;
  6) identyfikuje podmioty dzia艂aj膮ce w portach lotniczych i okre艣la ich zadania;
  7) rozr贸偶nia podstawowe typy i rodzaje statk贸w powietrznych;
  8) rozpoznaje elementy konstrukcyjne statk贸w powietrznych;
  9) rozpoznaje zespo艂y, instalacje i wyposa偶enie statk贸w powietrznych zwi膮zane z obs艂ug膮 naziemn膮 w porcie lotniczym;
  10) charakteryzuje nap臋dy statk贸w powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla
  jednostek nap臋dowych;
  11) rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;
  12) pozyskuje informacje dotycz膮ce dzia艂a艅 operacyjnych zwi膮zanych z funkcjonowaniem port贸w lotniczych;
  13) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z obs艂ug膮 port贸w lotniczych;
  14) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce eksploatacji port贸w lotniczych.

  2. Prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z obs艂ug膮 operacyjn膮 w porcie lotniczym
  Kwalifikacje w zawodzie AU37 - Ucze艅:
  1) pos艂uguje si臋 mapami i planami lotnisk;
  2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury port贸w lotniczych;
  3) stosuje zasady oceny stanu technicznego element贸w infrastruktury port贸w lotniczych;
  4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 operacyjn膮 port贸w lotniczych;
  5) stosuje procedury operacyjne obowi膮zuj膮ce w portach lotniczych;
  6) korzysta z system贸w informacji stosowanych w lotnictwie;
  7) dobiera 艣rodki 艂膮czno艣ci do przekazywania informacji;
  8) stosuje zasady planowania dzia艂ania zwi膮zanego z obs艂ug膮 operacyjn膮 portu lotniczego;
  9) wykonuje czynno艣ci operacyjne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
  10) stosuje zasady wsp贸艂pracy z podmiotami funkcjonuj膮cymi w portach lotniczych;
  11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 podr贸偶nych oraz prze艂adunkiem towar贸w;
  12) obs艂uguje urz膮dzenia stosowane podczas dzia艂a艅 operacyjnych;
  13) planuje prac臋 s艂u偶b eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu ca艂orocznym;
  14) dobiera sprz臋t do utrzymania lotniska, z uwzgl臋dnieniem warunk贸w meteorologicznych, nat臋偶enia ruchu i typu statku powietrznego;
  15) stosuje zasady zapewniania bezpiecze艅stwa realizowanych operacji lotniczych;
  16) sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z prowadzeniem dzia艂a艅 operacyjnych;
  17) stosuje przepisy polskiego i mi臋dzynarodowego prawa lotniczego;
  18) wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji port贸w lotniczych;
  19) korzysta z polskich i obcoj臋zycznych 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych dzia艂alno艣ci lotniskowych s艂u偶b operacyjnych.

  3. Prowadzenie dzia艂a艅 w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa w porcie lotniczym
  Kwalifikacje w zawodzie AU 37 - Ucze艅:
  1) przestrzega zasad bezpiecznego poruszania si臋 po lotnisku;
  2) stosuje przepisy i zasady zwi膮zane z ochron膮 mienia portu lotniczego;
  3) rozpoznaje rodzaje zagro偶e艅 w porcie lotniczym;
  4) przewiduje skutki zagro偶e艅 w porcie lotniczym;
  5) ocenia stopie艅 zagro偶enia bezpiecze艅stwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
  6) stosuje metody zapobiegania zagro偶eniom bezpiecze艅stwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
  7) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa os贸b i mienia;
  8) rozr贸偶nia urz膮dzenia i systemy kontroli bezpiecze艅stwa w porcie lotniczym;
  9) uczestniczy w realizacji zada艅 s艂u偶b operacyjnych w sytuacjach zagro偶e艅;
  10) wykonuje czynno艣ci operacyjne zwi膮zane z zapewnieniem bezpiecze艅stwa w porcie lotniczym.