LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B1

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 drogowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 1

1. Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 drogowych
Kwalifikacje w zawodzie B.1 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozr贸偶nia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
4) dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania okre艣lonych rob贸t drogowych;
5) dobiera oraz montuje osprz臋t roboczy maszyn drogowych;
6) ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z instalacj膮 oraz uruchomieniem maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
8) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia drogowe podczas wykonywania rob贸t ziemnych i drogowych;
9) wykonuje prace zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urz膮dze艅 drogowych
Kwalifikacje w zawodzie B1 - Ucze艅:
1) okre艣la czynniki maj膮ce wp艂yw na procesy zu偶ycia maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
2) dobiera metody zabezpieczania maszyn i urz膮dze艅 drogowych przed korozj膮;
3) dokonuje bie偶膮cych i okresowych przegl膮d贸w technicznych maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
4) dobiera materia艂y eksploatacyjne niezb臋dne do prawid艂owej pracy maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
5) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
6) dokonuje demonta偶u i weryfikacji cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
7) dobiera zespo艂y oraz cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 drogowych do wymiany;
8) prowadzi dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
9) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia drogowe do 艣rednich i g艂贸wnych napraw;
10) wykonuje pr贸by kontrolne maszyn i urz膮dze艅 drogowych po ich naprawie;
11) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia drogowe do transportu.