LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.01

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do rob贸t ziemnych i drogowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 1

1. Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.01 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozr贸偶nia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
4) dobiera maszyny i urz膮dzenia do rob贸t drogowych;
5) sprawdza stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z instalacj膮 oraz uruchomieniem maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
7) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas wykonywania rob贸t drogowych;
8) stosuje przepisy ruchu drogowego podczas wykonywania rob贸t;
9) wykonuje prace zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urz膮dze艅 drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD1 - Ucze艅:
1) okre艣la czynniki maj膮ce wp艂yw na procesy zu偶ycia maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
2) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy techniczne maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
3) stosuje materia艂y eksploatacyjne niezb臋dne do prawid艂owej pracy maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
4) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
5) rozpoznaje uszkodzenia maszyn i urz膮dze艅 drogowych oraz zg艂asza je do naprawy;
6) uczestniczy w odbiorze technicznym maszyn i urz膮dze艅 po naprawach i przegl膮dach;
7) prowadzi dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
8) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia drogowe do naprawy i transportu.

3. Wykonywanie rob贸t ziemnych
Kwalifikacje w zawodzie BD 01 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje budowli ziemnych;
2) korzysta z dokumentacji dotycz膮cej wykonywania rob贸t ziemnych;
3) wykonuje obliczenia mas ziemnych;
4) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem rob贸t ziemnych;
5) stosuje metody wykonywania rob贸t ziemnych;
6) pos艂uguje si臋 narz臋dziami podczas wykonywania rob贸t ziemnych;
7) dobiera oraz montuje osprz臋t roboczy maszyn do rob贸t ziemnych;
8) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas wykonywania rob贸t ziemnych oraz rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
9) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 dr贸g i drogowych obiekt贸w
in偶ynierskich;
10) dobiera 艣rodki transportu do okre艣lonych rob贸t ziemnych;
11) przestrzega zasad transportu i sk艂adowania mas ziemnych oraz materia艂贸w stosowanych w robotach drogowych;
12) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z umacnianiem i zabezpieczaniem skarp budowli
ziemnych;
13) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z odwodnieniem dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
14) ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t ziemnych;
15) sporz膮dza rozliczenie materia艂贸w oraz pracy sprz臋tu i robocizny.

4. Wykonywanie nawierzchni drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD01 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia elementy pasa drogowego;
2) rozr贸偶nia warstwy konstrukcyjne jezdni;
3) korzysta z dokumentacji technicznej dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
4) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem nawierzchni drogowych;
5) stosuje materia艂y do wykonywania poszczeg贸lnych warstw drogi;
6) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas uk艂adania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
7) dobiera 艣rodki transportu do okre艣lonych rob贸t drogowych;
8) wykonuje prace zwi膮zane z transportem oraz sk艂adowaniem materia艂贸w stosowanych do budowy dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
10) wykonuje roboty zwi膮zane z uk艂adaniem warstw jezdnych nawierzchni
nieulepszonych i ulepszonych;
11) wykonuje roboty zwi膮zane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
12) wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 nawierzchni drogowych obiekt贸w in偶ynierskich;
13) wykonuje roboty zwi膮zane z remontami oraz utrzymaniem nawierzchni dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich w wymaganym stanie technicznym;
14) ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t drogowych;
15) sporz膮dza rozliczenie materia艂贸w oraz pracy sprz臋tu i robocizny.