LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B11

Wykonywanie izolacji budowlanych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 11

Wykonywanie izolacji budowlanych 1. Wykonywanie izolacji wodochronnych
Kwalifikacje w zawodzie B.11 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje izolacji wodochronnych;
2) rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci;
3) okre艣la przyczyny i skutki zawilgocenia obiekt贸w budowlanych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania izolacji wodochronnych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji wodochronnych;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji wodochronnych;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania izolacji wodochronnych;
8) wykonuje pomocnicze roboty budowlane zwi膮zane z ochron膮 przeciwwilgociow膮 obiekt贸w budowlanych;
9) przygotowuje pod艂o偶a pod izolacje wodochronne;
10) przygotowuje materia艂y do wykonania izolacji wodochronnych;
11) wykonuje izolacje wodochronne;
12) wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych;
13) ocenia stan techniczny izolacji wodochronnych;
14) dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych;
15) wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 izolacji wodochronnych;

16) ocenia jako艣膰 wykonania izolacji wodochronnych;
17) wykonuje obmiar rob贸t izolacyjnych oraz sporz膮dza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie izolacji termicznych, izolacji akustycznych i izolacji przeciwdrganiowych
Kwalifikacje w zawodzie B11 - Ucze艅:
1) okre艣la rodzaje strat ciep艂a w budynkach i przyczyny ich powstawania;
2) okre艣la wp艂yw ha艂asu i drga艅 na budynki i organizm cz艂owieka;
3) rozr贸偶nia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
8) wykonuje pomocnicze roboty budowlane zwi膮zane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
9) przygotowuje pod艂o偶a pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe;
10) przygotowuje materia艂y do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
11) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegr贸d budowlanych oraz zabezpiecza instalacj臋 grzewcz膮 i instalacj臋 ciep艂ej wody u偶ytkowej przed stratami ciep艂a;
12) wykonuje prace zwi膮zane z ochron膮 izolacji termicznych przed zawilgoceniem, dzia艂aniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi;
13) wykonuje izolacje przeciwdrganiowe okre艣lonych element贸w obiekt贸w budowlanych oraz maszyn urz膮dze艅 i instalacji budowlanych;
14) wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
15) ocenia jako艣膰 wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
16) wykonuje obmiar rob贸t izolacyjnych oraz sporz膮dza ich rozliczenie.

3. Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
Kwalifikacje w zawodzie B 11 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje korozji;
2) okre艣la przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki;
3) rozpoznaje rodzaje pod艂o偶y budowlanych i ocenia ich stan techniczny;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
6) dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej element贸w budowlanych wykonanych z r贸偶nych materia艂贸w;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia oraz sprz臋t do wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
8) przygotowuje pod艂o偶a wykonane z r贸偶nych materia艂贸w do zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpornego;
9) wykonuje pow艂oki antykorozyjne i chemoodporne element贸w budowlanych;
10) ocenia jako艣膰 wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
11) wykonuje obmiar rob贸t izolacyjnych oraz sporz膮dza ich rozliczenie.