LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B14

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI B.14(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 14

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej 1. Wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej
Kwalifikacje w zawodzie B.14 - Uczeń:
1) dobiera materiały do wykonywania nawierzchni kolejowej;
2) dobiera maszyny i narzędzia do wykonywania określonych robót nawierzchniowych;
3) posługuje się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas wykonywania robót nawierzchniowych;
4) ocenia stan techniczny użytkowanych maszyn, narzędzi i urządzeń;
5) montuje przęsła torowe, rozjazdy, skrzyżowania torów, urządzenia i zamknięcia nastawcze;
6) wykonuje roboty związane z układaniem, wymianą oraz regulacją przęseł torowych,
rozjazdów, skrzyżowań torów, urządzeń i zamknięć nastawczych;
7) montuje elementy konstrukcyjne torów na przejazdach, obiektach inżynierskich i w małych łukach;
8) wykonuje połączenia szyn;
9) wykonuje prace ślusarskie podczas robót nawierzchniowych;
10) przestrzega zasad sygnalizacji obowiązujących na kolei.

2. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej
Kwalifikacje w zawodzie B14 - Uczeń:
1) dokonuje oględzin rozjazdów i skrzyżowań torów w trakcie obchodu torów;
2) sprawdza i reguluje zamknięcia nastawcze;
3) wykonuje pomiary szerokości, przechyłki, krzywizny torów;
4) określa stopień zużycia elementów nawierzchni;
5) dobiera materiały i narzędzia do robót związanych z utrzymaniem nawierzchni i urządzeń odwadniających;
6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas robót związanych z utrzymaniem nawierzchni i urządzeń odwadniających;
7) zabezpiecza uszkodzone szyny;
8) oblicza ilość materiałów potrzebnych do naprawy nawierzchni kolejowej;
9) wykonuje roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem nawierzchni;
10) demontuje przęsła torowe, rozjazdy, skrzyżowania torów, urządzenia i zamknięcia nastawcze;
11) demontuje elementy konstrukcyjne torów na przejazdach, obiektach inżynierskich i w małych łukach;
12) zabezpiecza urządzenia sterowania ruchem kolejowym przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej;
13) wykonuje roboty związane z zimowym utrzymaniem kolei;
14) wykonuje roboty związane z oczyszczaniem rowów bocznych, studzienek odwadniających i przepustów;
15) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej.