LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD10

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI BD.10(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 10

1. Wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej
Kwalifikacje w zawodzie BD.10 - Uczeń:
1) dobiera materiały do wykonywania nawierzchni kolejowej;
2) dobiera maszyny i narzędzia do wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;
3) posługuje się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas wykonywania
robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;
4) określa przydatność eksploatacyjną użytkowanych maszyn, narzędzi i urządzeń;
5) montuje elementy nawierzchni kolejowej, urządzenia i zamknięcia nastawcze;
6) wykonuje roboty związane z układaniem, wymianą oraz regulacją nawierzchni kolejowej, urządzeń i zamknięć nastawczych;
7) montuje elementy nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych, urządzeń na obiektach inżynieryjnych i w łukach toru kolejowego;
8) wykonuje połączenia szyn;
9) wykonuje prace ślusarskie podczas robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;
10) przestrzega zasad sygnalizacji obowiązujących na kolei.

2. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza
Kwalifikacje w zawodzie BD10 - Uczeń:
1) dokonuje oględzin rozjazdów, skrzyżowań torów oraz podtorza w trakcie obchodu torów;
2) sprawdza i reguluje zamknięcia nastawcze rozjazdów kolejowych;
3) dokonuje pomiarów szerokości toru, różnic wysokości toków szynowych oraz ich nierówności w obu płaszczyznach;
4) dobiera materiały i narzędzia do robót związanych z utrzymaniem nawierzchni
kolejowej, podtorza i urządzeń odwadniających;
5) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, podtorza i urządzeń odwadniających;
6) zabezpiecza szyny z wadami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu;
7) oblicza ilość materiałów potrzebnych do naprawy nawierzchni kolejowej;
8) wykonuje roboty związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza w wymaganym stanie technicznym;
9) demontuje tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, urządzenia i zamknięcia nastawcze;
10) demontuje elementy nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych oraz urządzeń na obiektach inżynieryjnych i w łukach toru kolejowego;
11) zabezpiecza urządzenia sterowania ruchem kolejowym przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej;
12) wykonuje roboty związane z zimowym utrzymaniem kolei;
13) zabezpiecza i oznakowuje miejsce prowadzenia robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza;
14) przestrzega przepisów prawa dotyczących wykonywania robót związanych z
utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza.