LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B29

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem obiekt贸w mostowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.29
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 29

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem obiekt贸w mostowych 1. Organizowanie i koordynacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w mostowych
Kwalifikacje w zawodzie B.29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 obiekt贸w mostowych, normami oraz stosuje przepisy prawa budowlanego i kolejowego oraz przepisy prawa dotycz膮ce budowy obiekt贸w mostowych;
2) dobiera technologie budowy kolejowych obiekt贸w mostowych;
3) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w mostowych i oblicza ilo艣膰 materia艂贸w potrzebnych do ich budowy;
4) dobiera metody wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w mostowych;
5) dobiera materia艂y, maszyny, narz臋dzia i sprz臋t do budowy obiekt贸w mostowych;
6) ocenia jako艣膰 materia艂贸w przeznaczonych do rob贸t mostowych;
7) planuje i organizuje prace zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy obiektu mostowego;
8) organizuje transport i magazynowanie materia艂贸w przeznaczonych do budowy obiekt贸w mostowych;
9) sporz膮dza mieszanki betonowe;
10) organizuje i koordynuje wykonanie rob贸t na poszczeg贸lnych etapach budowy
kolejowych obiekt贸w mostowych;
11) wykonuje prace zwi膮zane z pr贸bnym obci膮偶eniem obiekt贸w mostowych;
12) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe zwi膮zane z budow膮 kolejowych obiekt贸w mostowych;
13) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w mostowych;
14) dokonuje wst臋pnego odbioru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w mostowych;
15) sporz膮dza obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w mostowych oraz dokonuje rozliczenia materia艂贸w wykorzystanych w procesie budowy tych obiekt贸w.

2. Ocena stanu technicznego obiekt贸w mostowych
Kwalifikacje w zawodzie B29 - Ucze艅:
1) sprawdza stan obiekt贸w mostowych w trakcie obchodu;
2) dobiera przyrz膮dy do wykonywania bezpo艣rednich pomiar贸w element贸w obiekt贸w mostowych;
3) wykonuje pomiary i szkice element贸w obiekt贸w mostowych;
4) rozpoznaje uszkodzenia obiekt贸w mostowych;
5) ocenia stan techniczny element贸w obiekt贸w mostowych;
6) dokumentuje wyniki kontroli element贸w obiekt贸w mostowych prowadzonej w trakcie obchodu;
7) kwalifikuje uszkodzone lub zu偶yte elementy wyposa偶enia obiekt贸w mostowych do naprawy;
8) podejmuje dzia艂ania w przypadku zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu kolejowym;
9) prowadzi dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 obiekt贸w mostowych;
10) wprowadza dane dotycz膮ce stanu obiekt贸w mostowych do komputerowych system贸w zarz膮dzania obiektami mostowymi.

3. Organizowanie i wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiekt贸w mostowych
Kwalifikacje w zawodzie B 29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 oceny stanu technicznego obiekt贸w mostowych oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce sygnalizacji i zabezpieczenia miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiekt贸w mostowych;
2) rozpoznaje technologi臋 zastosowan膮 do wykonania obiekt贸w mostowych;
3) planuje proces technologiczny naprawy okre艣lonego obiektu mostowego;
4) dobiera metody wykonywania napraw obiekt贸w mostowych;
5) dobiera materia艂y, maszyny i urz膮dzenia do wykonania rob贸t zwi膮zanych z napraw膮 obiekt贸w mostowych;
6) organizuje wykonanie rob贸t ziemnych zwi膮zanych z napraw膮 obiekt贸w mostowych;
7) organizuje dojazd na miejsce rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiekt贸w mostowych;
8) organizuje i koordynuje prace zwi膮zane z napraw膮 okre艣lonych element贸w obiekt贸w mostowych;
9) dobiera, montuje i demontuje urz膮dzenia stanowi膮ce wyposa偶enie obiekt贸w mostowych;
10) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe zwi膮zane z prowadzonymi robotami;
11) koordynuje wykonanie rob贸t naprawczych na czynnych obiektach mostowych;
12) rozlicza materia艂y wykorzystane podczas naprawy i zagospodarowuje odzyskane w jej trakcie materia艂y;
13) dokonuje wst臋pnego odbioru rob贸t po naprawach obiekt贸w mostowych;
14) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z napraw膮 obiektu mostowego;
15) sporz膮dza dokumentacj臋 powykonawcz膮 rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiekt贸w mostowych;
16) zabezpiecza miejsca kolejowych rob贸t mostowych zgodnie z przepisami prawa.