LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TKO.04

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA TKO.4):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TKO.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TKO 4

TKO.04.2 - Podstawy budownictwa kolejowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.04)

  1. charakteryzuje elementy sieci kolejowej
 • klasyfikuje kategorie linii oraz klasy techniczne tor贸w kolejowych
 • okre艣la elementy linii kolejowej i jej podzia艂
 • rozpoznaje elementy sieci i linii kolejowych
 • rozpoznaje rodzaje linii kolejowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy rodzajami linii kolejowych
  2. charakteryzuje kolejowe obiekty in偶ynieryjne
 • okre艣la rodzaje obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje rodzaje i elementy dr贸g kolejowych oraz kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje elementy konstrukcyjne obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia elementy obiektu in偶ynieryjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje typy i rodzaje rozjazd贸w
 • okre艣la typowe po艂膮czenia tor贸w
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy kolejowymi obiektami in偶ynieryjnymi
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.04 - charakteryzuje wagony r贸偶nego przeznaczenia
 • klasyfikuje tabor kolejowy wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w
 • klasyfikuje rodzaje i przeznaczenie wagon贸w
 • rozpoznaje rodzaje taboru kolejowego
 • okre艣la przeznaczenie taboru kolejowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rodzaj wagonu zgodnie z przeznaczeniem
 • rozpoznaje parametry techniczno-eksploatacyjne pojazd贸w kolejowych
  4. charakteryzuje urz膮dzenia sterowania ruchem kolejowym
 • opisuje urz膮dzenia sygnalizacji kolejowej
 • rozpoznaje urz膮dzenia sygnalizacji kolejowej odczytuje sygna艂y r臋czne i d藕wi臋kowe
 • rozpoznaje wska藕niki
 • stosuje przepisy sygnalizacji przy prowadzeniu ruchu poci膮g贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje wskazania urz膮dze艅 sygnalizacyjnych
 • opisuje urz膮dzenia sterowania ruchem kolejowym
  5. Kwalifikacje zawodowe - przedstawia zasady funkcjonowania transportu kolejowego
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia wynikaj膮ce z przepis贸w prawa dotycz膮cych transportu kolejowego
 • rozpoznaje elementy struktury organizacyjnej kolei
 • opisuje zasady funkcjonowania kolei wynikaj膮ce z przepis贸w prawa dotycz膮cych transportu kolejowego
 • rozr贸偶nia struktur臋 organizacyjn膮 kolei (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia struktur臋 nadzoru i zapewnienia bezpiecze艅stwa w obr臋bie sieci kolejowej
  6. charakteryzuje materia艂y stosowane do budowy dr贸g kolejowych i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje materia艂y stosowane do budowy dr贸g kolejowych i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do budowy dr贸g kolejowych i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera materia艂y w zale偶no艣ci od przeznaczenia
  7. charakteryzuje kruszywa stosowane do budowy dr贸g kolejowych i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje rodzaje kruszyw budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje kruszyw w budownictwie kolejowym
 • wyja艣nia zastosowanie kruszyw w budownictwie kolejowym
  8. rozpoznaje rodzaje grunt贸w i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne i mechaniczne gruntu
 • rozpoznaje cechy gruntu
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w umo偶liwiaj膮cych posadowienie kolejowego obiektu budowlanego
  9. pos艂uguje si臋 rysunkami z zakresu budownictwa kolejowego
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • korzysta z planu sytuacyjnego, mapy sytuacyjno- wysoko艣ciowej profilu pod艂u偶nego i przekroju poprzecznego drogi kolejowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • korzysta ze schematu rozjazdu i typowych po艂膮cze艅 tor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje elementy z zakresu budownictwa kolejowego z planu, profilu pod艂u偶nego i profilu poprzecznego
 • korzysta z rysunk贸w detali konstrukcyjnych obiektu in偶ynieryjnego rozpoznaje detale konstrukcyjne obiektu in偶ynieryjnego
 • odczytuje elementy nawierzchni kolejowej z rysunku
 • pos艂uguje si臋 normami i normatywami obowi膮zuj膮cymi w rysunkach z zakresu budownictwa kolejowego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • okre艣la materia艂y i przyrz膮dy do sporz膮dzania rysunku
 • dobiera materia艂y i przyrz膮dy do sporz膮dzania rysunku
 • stosuje zasady pisma technicznego
 • stosuje zasady rysunku technicznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkice element贸w drogi kolejowej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
 • wykonuje szkice element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
  11. pos艂uguje si臋 schematami po艂o偶enia tor贸w i rozjazd贸w w obr臋bie posterunk贸w ruchu kolejowego
 • rozr贸偶nia rodzaje posterunk贸w ruchu kolejowego
 • rozpoznaje rodzaje stacji i ich wyposa偶enie
 • rozpoznaje oznaczniki na schematach stacji i linii kolejowych
 • stosuje zasady numeracji tor贸w
  12. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • pozyskuje dane o terenie z program贸w SIT
 • wykorzystuje program komputerowy do wykonywania rysunk贸w technicznych
 • wykorzystuje program komputerowy do oblicze艅 zawodowych
  13. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TKO.04.3 - Organizowanie i koordynowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO4)

  1. charakteryzuje kolejowe obiekty in偶ynieryjne
 • rozpoznaje rodzaje kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • opisuje podstawowe parametry techniczne i u偶ytkowe obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la podstawowe poj臋cia z zakresu hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki oraz mechaniki grunt贸w, zwi膮zane z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz normami i przepisami prawa dotycz膮cymi ich budowy
 • okre艣la og贸lne zasady ewidencji obiekt贸w in偶ynieryjnych w kolejowym systemie zarz膮dzania
 • okre艣la podstawowe dokumenty niezb臋dne do realizacji zada艅 zwi膮zanych z budow膮 lub przebudow膮 obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji kolejowej obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • odczytuje informacje z dokument贸w i norm technicznych dotycz膮cych kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczn膮 dotycz膮c膮 budowy i eksploatacji obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • stosuje normy, przepisy prawa i instrukcje dotycz膮ce budowy obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 dotycz膮c膮 budowy i eksploatacji obiekt贸w in偶ynieryjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO4 - charakteryzuje materia艂y budowlane, maszyny, narz臋dzia i sprz臋t do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje materia艂y budowlane stosowane w obiektach in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia maszyny, narz臋dzia i sprz臋t do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera materia艂y, maszyny, narz臋dzia i sprz臋t do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la elementy wyposa偶enia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych, np. chodniki s艂u偶bowe i u偶ytku publicznego, urz膮dzenia kontrolne, urz膮dzenia dylatacyjne
  4. charakteryzuje elementy wyposa偶enia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la rodzaje element贸w wyposa偶enia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wskazuje zastosowanie element贸w wyposa偶enia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych, np. chodnik贸w s艂u偶bowych i u偶ytku publicznego, urz膮dze艅 kontrolnych, urz膮dze艅 dylatacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje obliczenia statyczne element贸w budowli kolejowych: belek, ram, kratownic
 • oblicza reakcje podporowe
 • sporz膮dza wykresy si艂 poprzecznych w belkach i ramach
 • sporz膮dza wykresy moment贸w gn膮cych w belkach i ramach
 • wykonuje obliczenia si艂 w pr臋tach kratownic
  6. rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la technologie wykonania kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych: prz臋se艂 stalowych, mur贸w oporowych
 • rozr贸偶nia technologie wykonania podp贸r w zale偶no艣ci od zastosowanego materia艂u
 • okre艣la technologie wykonania element贸w betonowych, 偶elbetowych i spr臋偶onych
 • rozr贸偶nia elementy i technologie wykonania przepust贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zastosowanie mur贸w oporowych
 • podaje kolejno艣膰 czynno艣ci podczas stosowania r贸偶nych technologii wykonania kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  7. charakteryzuje metody wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych w wykopie i pod wod膮
 • okre艣la metody wykonywania prac podczas budowy element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych w wykopie i pod wod膮
 • okre艣la sposoby zabezpieczania wykop贸w podczas wykonywania prac fundamentowych
 • rozr贸偶nia sposoby zabezpieczania wykop贸w fundamentowych w zale偶no艣ci od poziomu wody gruntowej
 • opisuje rodzaje 艣cianek szczelnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby obni偶ania poziomu wody w wykopie
 • okre艣la roboty ziemne w wykopie fundamentowym
 • wskazuje sposoby betonowania podwodnego
 • stosuje technologi臋 wykonania element贸w obiektu in偶ynieryjnego w zale偶no艣ci od jego konstrukcji i rodzaju przeszkody
 • okre艣la rodzaje fundament贸w mostowych
 • okre艣la warunki wykonywania prac przy budowie obiekt贸w in偶ynieryjnych w wykopie i pod wod膮
  8. organizuje prace zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la roboty zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • okre艣la niezb臋dne wyposa偶enie terenu budowy obiektu in偶ynieryjnego
 • okre艣la harmonogram prac zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej na terenie budowy
 • wskazuje usytuowanie maszyn i urz膮dze艅 oraz punkt贸w technologicznych na terenie budowy
 • okre艣la zagro偶enia wyst臋puj膮ce na terenie budowy obiektu in偶ynieryjnego
  9. organizuje transport oraz magazynowanie materia艂贸w przeznaczonych do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje rodzaje transportu materia艂贸w przeznaczonych do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera rodzaje transportu w zale偶no艣ci od przeznaczenia
 • wyja艣nia zasady magazynowania materia艂贸w i wyrob贸w na terenie budowy
 • monitoruje transport materia艂贸w na budowie kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • monitoruje spos贸b magazynowania materia艂贸w do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • charakteryzuje 艣rodki transportu materia艂贸w przeznaczonych do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la zasady magazynowania materia艂贸w przeznaczonych do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wyznacza miejsce magazynowania materia艂贸w przeznaczonych do budowy obiekt贸w in偶ynieryjnych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - koordynuje wykonanie mieszanki betonowej
 • okre艣la sposoby sporz膮dzania mieszanki betonowej
 • okre艣la klasy i sk艂ad mieszanek betonowych
 • stosuje zasady doboru sk艂adnik贸w mieszanki betonowej
 • okre艣la czynno艣ci niezb臋dne do wykonania mieszanki betonowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la spos贸b i czas trwania mieszania sk艂adnik贸w betonu, spos贸b uk艂adania i zag臋szczania mieszanki betonowej, spos贸b piel臋gnacji betonu
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i badanie cech betonu
  11. organizuje i kontroluje wykonanie rob贸t na poszczeg贸lnych etapach budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la etapy budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • organizuje wykonanie rob贸t na poszczeg贸lnych etapach budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la sposoby sprawowania nadzoru na poszczeg贸lnych etapach budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • koordynuje wykonanie rob贸t
  12. kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la spos贸b kontroli jako艣ci rob贸t wykonywanych podczas budowy
 • odczytuje z dokumentacji wymagania dotycz膮ce stosowanych materia艂贸w
 • kontroluje parametry materia艂u stosowanego do budowy obiektu in偶ynieryjnego
 • wskazuje parametry materia艂贸w stosowanych do budowy obiektu in偶ynieryjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia poprawno艣膰 wykonywanych prac
  13. charakteryzuje zasady odbioru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje odbioru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wskazuje zasady odbioru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do odbioru rob贸t
 • stosuje zasady odbioru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  14. charakteryzuje badania pod pr贸bnym obci膮偶eniem statycznym oraz dynamicznym
 • okre艣la metody wykonania pr贸bnego obci膮偶enia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • opisuje pr贸bne obci膮偶enie statyczne i dynamiczne obiektu in偶ynieryjnego
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t niezb臋dne do pomiaru przy pr贸bnym obci膮偶eniu kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la sposoby bada艅 napr臋偶e艅 konstrukcji w trakcie pr贸bnego obci膮偶enia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wnioskuje na podstawie wynik贸w bada艅 o jako艣ci konstrukcji

TKO.04.4 - Ocena stanu technicznego kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.4)

  1. charakteryzuje zasady przeprowadzania ogl臋dzin obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wymienia zasady przeprowadzenia ogl臋dzin obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce ogl臋dzin poszczeg贸lnych element贸w obiektu in偶ynieryjnego
 • stosuje zasady przeprowadzania ogl臋dzin kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  2. charakteryzuje przyrz膮dy do wykonywania bezpo艣rednich pomiar贸w element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz pomiar贸w nawierzchni kolejowej na obiektach in偶ynieryjnych
 • okre艣la sposoby pomiaru element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe do kontroli stanu element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do kontroli stanu element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru nawierzchni kolejowej na obiektach in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru nawierzchni kolejowej na obiektach in偶ynieryjnych
 • stosuje przyrz膮dy do wykonywania pomiaru element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.4 - wykonuje szkice element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych zgodnie z zasadami
 • sporz膮dza szkice element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • stosuje zasady wykonywania szkicu element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych
  4. sprawdza stan techniczny element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje wymagania dotycz膮ce stanu technicznego obiekt贸w in偶ynieryjnych i ich element贸w
 • odczytuje z dokumentacji wymagania dotycz膮ce stanu technicznego obiekt贸w in偶ynieryjnych i ich element贸w
 • podaje dopuszczalne odchy艂ki stanu element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych od warto艣ci projektowych
 • ocenia zgodnie z zasadami, stan techniczny obiekt贸w in偶ynieryjnych i ich element贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje uszkodzenia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych i element贸w ich wyposa偶enia
 • okre艣la typowe uszkodzenia konstrukcji obiekt贸w in偶ynieryjnych i ich element贸w
 • rozpoznaje uszkodzenia konstrukcji kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych i ich element贸w
 • rozpoznaje uszkodzenia element贸w wyposa偶enia obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje uszkodzenia konstrukcji obiekt贸w in偶ynieryjnych
  6. podejmuje dzia艂ania w przypadku zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu kolejowym na obiektach in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu kolejowym
 • okre艣la zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu kolejowym
 • wymienia zasady osygnalizowania w ruchu kolejowym
 • podejmuje dzia艂ania w przypadku stwierdzenia zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu kolejowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady osygnalizowania i zabezpieczenia miejsca zagro偶enia dla ruchu kolejowego
  7. przestrzega zasad prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wyja艣nia zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • stosuje zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiekt贸w in偶ynieryjnych

TKO.04.5 - Organizowanie i wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO04)

  1. charakteryzuje sposoby zabezpieczenia miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiektu in偶ynieryjnego
 • okre艣la spos贸b zabezpieczenia miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiektu in偶ynieryjnego
 • wskazuje spos贸b oznakowania miejsca rob贸t
 • dobiera tarcze i wska藕niki w celu osygnalizowania miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la usytuowanie tarcz i wska藕nik贸w w celu zabezpieczenia miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce sygnalizacji i zabezpieczenia miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  2. charakteryzuje technologie stosowane podczas bie偶膮cych napraw obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera technologie do rodzaju wykonywanych napraw obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • opisuje technologie stosowane w naprawach bie偶膮cych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje zakres wykonywanych napraw obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje technologie rob贸t utrzymania kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zakres wykonywanych napraw obiekt贸w