LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B34

Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych oraz opracowywanie wynik贸w pomiar贸w- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.34
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 34

1. Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
Kwalifikacje w zawodzie B.34 - Ucze艅:
1) korzysta z danych pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 geodezyjn膮 i kartograficzn膮;
3) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dok艂adno艣ci prac pomiarowych;
4) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
5) ustala lokalizacj臋 i utrwala punkty poziomej i wysoko艣ciowej osnowy geodezyjnej;
6) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe punkt贸w poziomej i wysoko艣ciowej osnowy geodezyjnej;
7) opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w osn贸w geodezyjnych;
8) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
9) oblicza i wyr贸wnuje wsp贸艂rz臋dne punkt贸w poziomej i wysoko艣ciowej osnowy geodezyjnej;
10) opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
11) ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.

2. Opracowywanie map i profili terenu
Kwalifikacje w zawodzie B34 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 podzia艂k膮 transwersaln膮 i przyrz膮dami kre艣larskimi;
2) oblicza i wyr贸wnuje wsp贸艂rz臋dne geodezyjne punkt贸w pomiarowej osnowy poziomej i wysoko艣ciowej na podstawie danych pomiarowych;
3) oblicza wsp贸艂rz臋dne geodezyjne pomierzonych punkt贸w szczeg贸艂贸w terenowych na podstawie danych pomiarowych;
4) wykonuje obliczenia, korzystaj膮c z oprogramowania geodezyjnego;
5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysoko艣ciowe w systemie analogowym i cyfrowym;
6) opracowuje i aktualizuje map臋 zasadnicz膮 i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;
7) korzysta z istniej膮cych map oraz innych opracowa艅 kartograficznych;
8) pos艂uguje si臋 oprogramowaniem kartograficznym;
9) obs艂uguje urz膮dzenia peryferyjne;

10) sporz膮dza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
11) kompletuje dokumentacj臋 geodezyjn膮;
12) ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
13) prowadzi i aktualizuje dane pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.