LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.31

Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych, wysoko艣ciowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wynik贸w tych pomiar贸w- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.31
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 31

1. Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych oraz opracowywanie wynik贸w pomiar贸w
Kwalifikacje w zawodzie BD.31 - Ucze艅:
1) ustala lokalizacj臋 i utrwala punkty poziomej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej;
2) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dok艂adno艣ci prac pomiarowych;
3) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy
geodezyjnej i pomiarowej;
4) wykonuje pomiary punkt贸w poziomej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej;
5) opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w poziomej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej;
6) oblicza wsp贸艂rz臋dne punkt贸w poziomej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej;
7) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
8) oblicza wsp贸艂rz臋dne szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na
podstawie danych pomiarowych;
9) opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
10) ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych.

2. Sporz膮dzanie opracowa艅 kartograficznych
Kwalifikacje w zawodzie BD31 - Ucze艅:
1) sporz膮dza mapy w systemie analogowym i cyfrowym;
2) korzysta z istniej膮cych map, baz danych przestrzennych oraz innych opracowa艅 kartograficznych i fotogrametrycznych;
3) zak艂ada i aktualizuje baz臋 danych obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci
zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach
1:500 鈥 1:5000;
4) zak艂ada i aktualizuje baz臋 danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
5) sporz膮dza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
6) ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych prac kartograficznych;
7) wprowadza dane do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.

3. Wykonywanie prac zwi膮zanych z geodezyjn膮 obs艂ug膮 inwestycji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 31 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
2) opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania dzia艂ek lub terenu obiekt贸w budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
3) projektuje lokalizacj臋 i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
4) wykonuje pomiary osn贸w realizacyjnych;
5) opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w osn贸w realizacyjnych;
6) wytycza po艂o偶enie element贸w projektowanych obiekt贸w budowlanych oraz sporz膮dza dokumentacj臋 tyczenia;
7) prowadzi geodezyjn膮 obs艂ug臋 obiekt贸w budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w
trakcie realizacji inwestycji;
8) wykonuje geodezyjn膮 inwentaryzacj臋 powykonawcz膮 obiekt贸w budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
9) sporz膮dza dokumentacj臋 z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
10) ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych pomiar贸w realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

4. Wykonywanie geodezyjnych pomiar贸w kontrolnych obiekt贸w budowlanych i urz膮dze艅 technicznych
Kwalifikacje w zawodzie BD31 - Ucze艅:
1) lokalizuje punkty niezb臋dne do wyznaczenia przemieszcze艅 i odkszta艂ce艅;
2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe punkt贸w kontrolowanych;
3) oblicza przemieszczenia, odkszta艂cenia i geometri臋 obiekt贸w budowlanych i urz膮dze艅 technicznych;
4) opracowuje wyniki pomiar贸w kontrolnych;
5) sporz膮dza dokumentacj臋 wykonanych pomiar贸w kontrolnych;
6) ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych pomiar贸w kontrolnych.