LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.11

Wykonywanie rob贸t ciesielskich- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 11

1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych
Kwalifikacje w zawodzie BD.11 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonania
ciesielskich konstrukcji drewnianych;
2) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i monta偶em element贸w ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
3) dobiera i przygotowuje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania ciesielskich
konstrukcji drewnianych;
4) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania element贸w ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich monta偶u;
5) transportuje i sk艂aduje materia艂y do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje stemplowania strop贸w;
8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe 艣cian w wykopach i na powierzchni;
9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze;
10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
11) ocenia jako艣膰 wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i monta偶em element贸w tych konstrukcji.

2. Wykonywanie form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych
Kwalifikacje w zawodzie BD11 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych;
2) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
3) dobiera i przygotowuje materia艂y do wykonywania form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych;
4) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych;
5) transportuje i sk艂aduje materia艂y stosowane do wykonywania form i deskowa艅
element贸w betonowych i 偶elbetowych;
6) wykonuje i montuje formy i deskowania element贸w betonowych i 偶elbetowych;
7) zabezpiecza formy i deskowania element贸w betonowych i 偶elbetowych przed szkodliwym dzia艂aniem czynnik贸w biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
8) wykonuje obmiar rob贸t ciesielskich oraz sporz膮dza rozliczenie rob贸t ciesielskich;
9) ocenia jako艣膰 wykonywanych form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych;
10) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem form i deskowa艅 element贸w betonowych i 偶elbetowych i sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

3. Wykonywanie remont贸w i rozbi贸rek konstrukcji drewnianych
Kwalifikacje w zawodzie BD 11 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami oraz instrukcjami dotycz膮cymi remontu
i rozbi贸rki konstrukcji drewnianych;
2) okre艣la rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z remontem konstrukcji drewnianych;
3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym dzia艂aniem czynnik贸w zewn臋trznych;
4) dobiera materia艂y do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z remontem konstrukcji
drewnianych;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania rob贸t zwi膮zanych z napraw膮, remontem i rozbi贸rk膮 konstrukcji drewnianych;
6) transportuje i sk艂aduje materia艂y pochodz膮ce z rozbi贸rki konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 i remontem element贸w konstrukcji drewnianych;
8) wykonuje roboty zwi膮zane z rozbi贸rk膮 konstrukcji drewnianych;
9) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z remontem i rozbi贸rk膮 konstrukcji drewnianych;
10) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z remontem i rozbi贸rk膮 konstrukcji drewnianych i
sporz膮dza ich rozliczenie.