LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.16

Montaż konstrukcji budowlanych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją BD.16
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 16

1. Montaż konstrukcji stalowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.16 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu
konstrukcji stalowych;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;
3) wykonuje prace warsztatowe związane z montażem konstrukcji stalowych;
4) dobiera, przygotowuje i stosuje montażowy sprzęt pomocniczy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem konstrukcji stalowych;
5) steruje pracą operatora dźwigu podczas robót związanych z transportem,
montażem i demontażem konstrukcji stalowych;
6) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;
7) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;
8) zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;
9) wykonuje połączenia konstrukcji stalowych;
10) wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;
11) kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem konstrukcji stalowych;
12) wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych.

2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
Kwalifikacje w zawodzie BD16 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;
3) przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;
4) wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;
5) wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;
6) dobiera, przygotowuje i stosuje montażowy sprzęt pomocniczy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
7) steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów;
8) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;
9) wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;
10) wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
11) kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
12) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji
żelbetowych.

3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
Kwalifikacje w zawodzie BD 16 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu
prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
3) przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu;
4) dobiera, przygotowuje i stosuje montażowy sprzęt pomocniczy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
5) steruje pracą operatora dźwigu podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
6) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;
7) zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;
8) wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;
9) wykonuje prace związane z demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
10) kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i
demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.