LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.32OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 32

1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
Kwalifikacje w zawodzie BD.32 - Uczeń:
1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
2) korzysta z danych katastru nieruchomości;
3) sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
4) korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
5) sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
6) aktualizuje dane katastru nieruchomości;
7) wykonuje czynności związane z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
8) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z ustaleniem przebiegu granic;
9) sporządza i kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu granic.

2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
Kwalifikacje w zawodzie BD32 - Uczeń:
1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
2) korzysta z opracowań planistycznych;
3) sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
4) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem znaków granicznych i wyznaczeniem punktów granicznych;
5) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z podziałem nieruchomości;
6) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem nieruchomości;
7) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i wymianą gruntów;
8) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i podziałem
nieruchomości;
9) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z wywłaszczeniem nieruchomości;
10) sporządza dokumentację wykonanych prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.