LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.19

Wykonywanie prac geodezyjnych zwi膮zanych z katastrem i gospodark膮 nieruchomo艣ciami- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.19
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 19

BUD.19.2 - Zak艂adanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomo艣ci (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.19)

  1. korzysta z gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w
 • sporz膮dza wniosek o wydanie danych z pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotycz膮cych gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w
 • wymienia grupy i rodzaje u偶ytk贸w gruntowych
 • zalicza grunty do poszczeg贸lnych u偶ytk贸w gruntowych
 • rozpoznaje symbole literowe u偶ytk贸w gruntowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia klasy bonitacyjne u偶ytk贸w gruntowych
 • odczytuje tre艣膰 mapy klasyfikacji
  2. korzysta z danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • wymienia dane pozyskiwane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • analizuje dane pozyskane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • dobiera dane katastralne do wykonywanego zadania
 • klasyfikuje informacje podmiotowe i przedmiotowe wynikaj膮ce z prowadzenia ewidencji grunt贸w i budynk贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia dziedziny gospodarki, w kt贸rych wykorzystywane s膮 dane ewidencyjne
 • dobiera dane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w do dziedzin gospodarki, w kt贸rych s膮 wykorzystywane
 • wymienia katastry archiwalne, kt贸re obowi膮zywa艂y w Polsce
 • opisuje g艂贸wne za艂o偶enia katastr贸w archiwalnych, kt贸re obowi膮zywa艂y w Polsce
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.19 - sprawdza stan prawny nieruchomo艣ci w ksi臋gach wieczystych
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu praw rzeczowych i ograniczonych praw rzeczowych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce zak艂adania i prowadzenia ksi膮g wieczystych
 • okre艣la dzia艂y ksi膮g wieczystych
 • interpretuje tre艣膰 poszczeg贸lnych dzia艂贸w ksi膮g wieczystych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia dokumenty stanowi膮ce podstaw臋 wprowadzenia zmian w ksi臋dze wieczystej
  4. korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomo艣ci
 • sporz膮dza wniosek o udost臋pnienie materia艂贸w z pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • odczytuje dane numeryczne i analogowe z dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru nieruchomo艣ci
 • analizuje tre艣膰 rejestr贸w, kartotek, skorowidz贸w, wykaz贸w oraz zestawie艅 tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (Ewidencji Grunt贸w) i Budynk贸w
 • nazywa dokumenty geodezyjne i prawne zwi膮zane z katastrem nieruchomo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera dane pozyskane z katastru nieruchomo艣ci do potrzeb wykonywanej pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza opisow膮 i graficzn膮 baz臋 danych katastru nieruchomo艣ci
 • okre艣la obiekty bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • redaguje map臋 ewidencyjn膮 przy u偶yciu oprogramowania komputerowego
 • sporz膮dza wyrysy z mapy ewidencyjnej przy u偶yciu oprogramowania komputerowego
 • sporz膮dza wypisy z rejestru grunt贸w i budynk贸w przy u偶yciu oprogramowania komputerowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady nazewnictwa i numeracji administracyjnego podzia艂u terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, wed艂ug Krajowego Rejestru Urz臋dowego Podzia艂u Kraju do identyfikacji danych przedmiotowych EGiB
  6. aktualizuje dane katastru nieruchomo艣ci
 • wymienia dokumenty geodezyjne i prawne stanowi膮ce podstaw臋 wprowadzenia zmian w ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • dobiera rodzaj zmiany do trybu ich wprowadzania (z urz臋du, na wniosek)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 aktualizacyjn膮 zwi膮zan膮 z dzia艂k膮, budynkiem i lokalem (arkusze danych ewidencyjnych dotycz膮cych budynk贸w i lokali, wykazy zmian danych ewidencyjnych budynk贸w i lokali, wykazy synchronizacyjne)
  7. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z modernizacj膮 bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • wymienia etapy modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w
 • uzupe艂nia map臋 wywiadu terenowego
 • sporz膮dza arkusz danych ewidencyjnych budynku i lokalu
 • kompletuje projekt operatu opisowo- kartograficznego zwi膮zanego z modernizacj膮 ewidencji grunt贸w i budynk贸w
  8. wykonuje czynno艣ci techniczno-prawne zwi膮zane z ustaleniem przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • analizuje dane archiwalne pozyskane z pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotycz膮ce przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • dobiera archiwalne dane ewidencyjne, pozyskane z pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do potrzeb ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • sporz膮dza szkic graniczny
 • wskazuje strony post臋powania w sprawie ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady zawiadamiania stron o podj臋ciu czynno艣ci ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • okre艣la czynno艣ci techniczne dotycz膮ce ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
  9. sporz膮dza i kompletuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 dotycz膮c膮 ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • okre艣la zasady sporz膮dzania protoko艂u ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • uzupe艂nia protok贸艂 ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • wymienia sk艂ad operatu technicznego ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
 • stosuje zasady sporz膮dzania operatu technicznego ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych

BUD.19.3 - Wykonywanie prac geodezyjnych zwi膮zanych z gospodark膮 nieruchomo艣ciami (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD19)

  1. odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar
 • rozr贸偶nia materia艂y geodezyjne i kartograficzne wykorzystywane do odszukania punkt贸w granicznych
 • analizuje tre艣膰 bazy danych ewidencyjnych dotycz膮c膮 po艂o偶enia i stabilizacji punkt贸w granicznych
 • przygotowuje dane do odszukania punkt贸w granicznych w terenie
 • stosuje metody pomiaru adekwatne do warunk贸w terenowych i wymaganej dok艂adno艣ci pomiaru (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza szkic polowy z pomiaru odszukanych punkt贸w granicznych
 • weryfikuje uzyskan膮 dok艂adno艣膰 po艂o偶enia punkt贸w granicznych z pomiaru kontrolnego wzgl臋dem dopuszczalnych warto艣ci
  2. korzysta z opracowa艅 planistycznych
 • wymienia opracowania planistyczne wykorzystywane w pracach geodezyjnych
 • odczytuje symbole i oznaczenia na rysunku planu miejscowego
 • interpretuje tre艣膰 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego
 • okre艣la przebieg projektowanych granic w oparciu o tre艣ci miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza zgodno艣膰 dokumentacji geodezyjnej i prawnej z tre艣ci膮 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD19 - sporz膮dza dokumentacj臋 geodezyjn膮 do cel贸w prawnych
 • rozr贸偶nia sytuacje wymagaj膮ce sporz膮dzenia mapy do cel贸w prawnych
 • wymienia rodzaje map do cel贸w prawnych
 • wykonuje map臋 do cel贸w prawnych
 • sporz膮dza wykaz zmian danych ewidencyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza wykaz synchronizacyjny
  4. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze wznowieniem znak贸w granicznych i wyznaczeniem punkt贸w granicznych
 • rozr贸偶nia archiwalne materia艂y geodezyjne i kartograficzne wykorzystywane do odszukania punkt贸w granicznych
 • analizuje tre艣膰 bazy danych ewidencyjnych w zakresie po艂o偶enia i rodzaju stabilizacji punkt贸w granicznych
 • dobiera procedur臋 wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych do wynik贸w analizy dokumentacji 藕r贸d艂owej
 • wymienia etapy wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza szkic okre艣laj膮cy po艂o偶enie wznawianych znak贸w granicznych lub wyznaczanych punkt贸w granicznych w odniesieniu do granic dzia艂ek ewidencyjnych i trwa艂ych szczeg贸艂贸w terenowych
 • wskazuje strony post臋powania dotycz膮cego wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych
 • stosuje zasady zawiadamiania stron o terminie wykonania czynno艣ci wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych w terenie
 • okre艣la geodezyjne czynno艣ci techniczne dotycz膮ce wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych
 • sporz膮dza protok贸艂 wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych
 • stosuje zasady sporz膮dzania operatu technicznego wznowienia znak贸w granicznych lub wyznaczenia punkt贸w granicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z podzia艂em nieruchomo艣ci
 • analizuje dane 藕r贸d艂owe uzyskane z powiatowego o艣rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotycz膮ce dzielonych nieruchomo艣ci
 • wymienia warunki i etapy dokonywania podzia艂u nieruchomo艣ci rolnych lub le艣nych
 • wymienia warunki i etapy dokonywania podzia艂贸w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z p贸藕n. zm.)
 • wymienia przypadki dokonywania podzia艂u nieruchomo艣ci niezale偶nie od ustale艅 plan贸w miejscowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje wst臋pny projekt podzia艂u nieruchomo艣ci
 • rozr贸偶nia dokumenty, kt贸re nale偶y do艂膮czy膰 do wniosku o podzia艂 nieruchomo艣ci
 • sporz膮dza zawiadomienia o czynno艣ciach podj臋tych w celu przyj臋cia granic nieruchomo艣ci
 • sporz膮dza szkic przebiegu granic nieruchomo艣ci podlegaj膮cej podzia艂owi
 • sporz膮dza protok贸艂 z przyj臋cia granic nieruchomo艣ci
 • opracowuje map臋 z projektem podzia艂u nieruchomo艣ci
 • sporz膮dza wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny
 • przygotowuje wniosek o wydanie decyzji zatwierdzaj膮cej podzia艂 nieruchomo艣ci
 • kompletuje operat podzia艂u nieruchomo艣ci
  6. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z rozgraniczeniem nieruchomo艣ci
 • analizuje materia艂y 藕r贸d艂owe dotycz膮ce rozgraniczanych nieruchomo艣ci
 • dobiera tryb post臋powania do ustale艅 podczas rozprawy granicznej
 • wskazuje etapy rozgraniczania nieruchomo艣ci
 • sporz膮dza wezwania do stawienia si臋 na gruncie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza protok贸艂 graniczny, akt ugody i opini臋 dotycz膮c膮 przebiegu granic
 • sporz膮dza szkic graniczny
 • okre艣la czynno艣ci geodety na gruncie w trakcie ustalania przebiegu granic
  7. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze scaleniem i wymian膮 grunt贸w
 • wymienia warunki przeprowadzania scalenia i wymiany grunt贸w
 • wymienia etapy post臋powania w sprawie scalenia i wymiany grunt贸w
 • wymienia zadania geodety w trakcie scalenia i wymiany grunt贸w
 • wymienia dokumenty sporz膮dzane przez geodet臋 podczas wykonywania scalenia i wymiany grunt贸w
  8. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze scaleniem i podzia艂em nieruchomo艣ci
 • wymienia warunki i etapy post臋powania w sprawie scalenia i podzia艂u nieruchomo艣ci
 • analizuje tre艣膰 miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego w zakresie warunk贸w przeprowadzania scalenia i podzia艂u nieruchomo艣ci
 • opracowuje map臋 z geodezyjnym projektem scalenia i podzia艂u nieruchomo艣ci
 • opracowuje rejestr nieruchomo艣ci, z wykazaniem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zadania geodety w trakcie scalenia i podzia艂u nieruchomo艣ci
 • rozr贸偶nia dokumenty sporz膮dzane przez geodet臋 podczas wykonywania scalenia i podzia艂u nieruchomo艣ci
  9. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wyw艂aszczeniem nieruchomo艣ci
 • podaje przyk艂ady cel贸w publicznych, na jakie mo偶e zosta膰 wyw艂aszczona nieruchomo艣膰 lub jej cz臋艣膰
 • korzysta z przepis贸w prawa dotycz膮cych wyw艂aszczania nieruchomo艣ci
 • wymienia czynno艣ci geodety w post臋powaniu dotycz膮cym wyw艂aszczenia nieruchomo艣ci
 • wymienia przypadki, w kt贸rych mo偶e nast膮pi膰 zwrot wyw艂aszczonych nieruchomo艣ci
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza dokumentacj臋 wykonanych prac geodezyjnych zwi膮zanych z gospodark膮 nieruchomo艣ciami
 • opracowuje sprawozdanie techniczne z wykonanych prac w zakresie gospodarki nieruchomo艣ciami
 • projektuje pole powierzchni dzia艂ek metod膮 艣redniej warto艣ci hektara i metod膮 metra bie偶膮cego
 • wykonuje obliczenia geodezyjne w zakresie gospodarki nieruchomo艣ciami przy u偶yciu oprogramowania geodezyjnego
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z zakresu gospodarki nieruchomo艣ciami w oprogramowaniu geodezyjnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia sk艂ad operatu technicznego w zale偶no艣ci od asortymentu wykonywanych prac
 • omawia obieg dokumentacji geodezyjnej po pozytywnej weryfikacji w powiatowym o艣rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

BUD.19.4 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.19)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.19 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

BUD.19.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.19.)

  1. stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii z uwzgl臋dnieniem specyfiki wykonywanego zadania zawodowego
 • identyfikuje potencjalne zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia ludzi oraz mienia i 艣rodowiska
 • przeciwdzia艂a wyst臋powaniu potencjalnych zagro偶e艅 dla zdrowia i 偶ycia ludzi oraz mienia i 艣rodowiska
 • rozr贸偶nia znaki i sygna艂y zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 i ochron膮 艣rodowiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.