LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E20

Eksploatacja urządzeń elektronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją E.20OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE E 20

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E.20 - Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;
8) programuje urządzenia elektroniczne;
9) uruchamia urządzenia elektroniczne;
10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.

2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E20 - Uczeń:
1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych;
2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;
4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji
ich pracy oraz wyników pomiarów;
5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;
6) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;
7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;
8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;
9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;
10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.