LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE22

Eksploatacja urządzeń elektronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.22OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 22

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń
Kwalifikacje w zawodzie EE.22 - Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
3) określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych;
4) posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki
światłowodowej;
5) określa zastosowania elementów optoelektronicznych;
6) opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;
7) rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;
8) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
9) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
10) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
11) programuje urządzenia elektroniczne;
12) uruchamia urządzenia elektroniczne;
13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych;
14) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
15) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
16) reguluje urządzenia elektroniczne;
17) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.

2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE22 - Uczeń:
1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;
2) wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach
elektronicznych zgodnie z dokumentacją;
3) kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
4) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych;
5) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;
6) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń
elektronicznych;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;
8) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
10) dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.