LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E27

Monta偶 i eksploatacja urz膮dze艅 elektronicznych i system贸w informatyki medycznejZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 E.27
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE E 27

1. Monta偶 urz膮dze艅 elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie E.27 - Ucze艅:
1) okre艣la oddzia艂ywanie na organizm ludzki ciep艂a, zimna, fal elektromagnetycznych, fal ultrad藕wi臋kowych, promieniowania podczerwonego i promieniowania nadfioletowego;
2) charakteryzuje oddzia艂ywanie promieniowania z materi膮, w szczeg贸lno艣ci wp艂yw promieniowania jonizuj膮cego na organizm cz艂owieka;
3) wyja艣nia dzia艂anie pr膮d贸w elektrycznych i czynnik贸w fizykalnych o r贸偶nych parametrach na organizm cz艂owieka;
4) dobiera urz膮dzenia elektroniki medycznej w zale偶no艣ci od wymaga艅 u偶ytkowych;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t kontrolno-pomiarowy do monta偶u urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
6) wykonuje monta偶 mechaniczny urz膮dze艅 elektroniki medycznej w r贸偶nych wymaganych miejscach, na przyk艂ad w sali intensywnego nadzoru medycznego;
7) wykonuje po艂膮czenia elektryczne zainstalowanych urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
8) wykonuje, wed艂ug projektu, monta偶 kabli i przewod贸w sieci centralnego monitoringu.

2. Uruchamianie urz膮dze艅 elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie E27 - Ucze艅:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
2) sprawdza poprawno艣膰 po艂膮cze艅 urz膮dze艅 elektroniki medycznej zgodnie z dokumentacj膮;
3) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u, naprawy i regulacji urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
4) instaluje oprogramowanie w komputerach wsp贸艂pracuj膮cych z urz膮dzeniami elektroniki medycznej i system贸w informatyki medycznej zgodnie z dokumentacj膮;

5) programuje i testuje urz膮dzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej zgodnie z dokumentacj膮;
6) interpretuje parametry katalogowe urz膮dze艅 techniki komputerowej.

3. Obs艂uga urz膮dze艅 elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie E 27 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 terminologi膮 medyczn膮 dotycz膮c膮 procesu diagnostyczno颅-terapeutycznego;
2) rozr贸偶nia urz膮dzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej pod wzgl臋dem budowy, zasady dzia艂ania i zastosowania;
3) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 elektroniki medycznej i informatyki medycznej;
4) wykonuje pomiary parametr贸w urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
5) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
6) wymienia uszkodzone podzespo艂y i materia艂y eksploatacyjne urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
7) nadzoruje legalizacj臋 urz膮dze艅 elektroniki medycznej i informatyki medycznej;
8) analizuje dzia艂anie urz膮dze艅 elektroniki medycznej na podstawie uzyskanych wynik贸w pomiar贸w;
9) testuje urz膮dzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej po usuni臋ciu usterek;
10) opisuje dzia艂anie poszczeg贸lnych blok贸w systemu komputerowego.

4. Monta偶 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej
Kwalifikacje w zawodzie E27 - Ucze艅:
1) stosuje podstawowe poj臋cia dotycz膮ce technik programowania Systemu Informatyki Medycznej;
2) przestrzega zasad programowania strukturalnego i obiektowego Systemu Informatyki Medycznej;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej;
4) zak艂ada bazy danych w Systemie Informatyki Medycznej;
5) obs艂uguje systemy operacyjne wielodost臋powe, wielozadaniowe dla informatyki medycznej;
6) montuje instalacje i konfiguruje urz膮dzenia zewn臋trzne sieciowe;
7) rozbudowuje i usprawnia obs艂ugiwany system komputerowy;
8) charakteryzuje funkcj臋 i zastosowanie poszczeg贸lnych element贸w jednostki centralnej;
9) archiwizuje informacje na r贸偶nych no艣nikach w Systemie Informatyki Medycznej. OBSZAR MECHANICZNY I G脫RNICZO-HUTNICZY (M)