LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E6

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją E.6OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE E 6

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E.6 - Uczeń:
1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;
3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;
4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;
6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
7) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową;
8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;
10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.

2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E6 - Uczeń:
1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;

2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;
3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;
5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;
8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji.