LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.3OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 3

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.03 - Uczeń:
1) określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli
graficznych;
2) przygotowuje elementy do montażu;
3) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
4) wylutowuje elementy elektroniczne;
5) sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
6) uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
7) lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
8) usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
9) sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
10) stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
11) rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
12) demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
13) przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE3 - Uczeń:
1) określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
2) wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
3) przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
4) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
5) wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
6) sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
7) uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
8) lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
9) usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
10) sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
11) demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
12) przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.