LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM.02

Monta偶 oraz instalowanie uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELM.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELM 2

ELM.02.2 - Podstawy elektroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.02)

  1. charakteryzuje parametry element贸w obwod贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznacze艅, symboli, wygl膮du, opisu dzia艂ania lub charakterystyk
 • wymienia parametry element贸w obwod贸w elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje warto艣ci parametr贸w element贸w na podstawie oznacze艅 na schematach, elementach
 • stosuje nazwy oraz oznaczenia warto艣ci jednostek fizycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza dziesi臋tne wielokrotno艣ci i od wielokrotno艣ci jednostek wielko艣ci elektrycznych
 • odczytuje schematy ideowe obwod贸w elektrycznych i elektronicznych
 • sporz膮dza schematy podstawowych obwod贸w elektrycznych i elektronicznych
  2. klasyfikuje czw贸rniki i sposoby ich 艂膮czenia
 • rozr贸偶nia czw贸rniki w zale偶no艣ci od realizowanej funkcji
 • rozpoznaje stany pracy czw贸rnika
 • wskazuje sposoby 艂膮czenia czw贸rnik贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.02 - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania parametr贸w obwod贸w elektrycznych i elektronicznych
 • stosuje prawa Ohma i Kirchhoffa do obliczania parametr贸w podstawowych obwod贸w pr膮du sta艂ego
 • oblicza rezystancj臋 zast臋pcz膮 obwodu
 • oblicza warto艣ci rezystancji dzielnika napi臋cia
 • oblicza rozp艂yw pr膮du, rozk艂ad napi臋膰 i moc odbiornik贸w w obwodach pr膮du sta艂ego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wielko艣ci elektryczne w obwodach rozga艂臋zionych
 • okre艣la wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z polem elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
 • oblicza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 po艂膮czonych kondensator贸w
 • okre艣la parametry przebiegu sinusoidalnego
 • okre艣la zale偶no艣ci pomi臋dzy napi臋ciami i pr膮dami w obwodach RLC
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwod贸w pr膮du sinusoidalnego
 • dokonuje pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i elektronicznych metodami po艣rednimi i bezpo艣rednimi
 • oblicza parametry element贸w, obwod贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie wynik贸w pomiar贸w metodami po艣rednimi i bezpo艣rednimi
  4. charakteryzuje elementy i uk艂ady elektroniki analogowej
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci elektryczne p贸艂przewodnik贸w
 • rozr贸偶nia elementy bierne i opisuje ich parametry
 • rozr贸偶nia elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory i elementy optoelektroniczne) i opisuje ich parametry
 • wskazuje zastosowania element贸w biernych i element贸w elektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje charakterystyki element贸w biernych i element贸w elektronicznych
 • rozpoznaje na schematach uk艂ady prostownik贸w, generator贸w, wzmacniaczy i stabilizator贸w
 • rozpoznaje na schematach analogowe uk艂ady scalone wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze mocy i stabilizatory scalone
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera elementy elektroniczne do konfiguracji parametr贸w pracy uk艂ad贸w analogowych
 • odczytuje z charakterystyki punkt pracy podstawowych element贸w (diod, tranzystor贸w i element贸w optoelektronicznych)
 • pos艂uguje si臋 kartami katalogowymi do okre艣lenia parametr贸w element贸w biernych oraz p贸艂przewodnikowych
 • omawia dzia艂anie podstawowych uk艂ad贸w elektronicznych
 • rozpoznaje schematy elektronicznych uk艂ad贸w analogowych
  6. charakteryzuje parametry element贸w i uk艂ad贸w elektroniki cyfrowej
 • dokonuje konwersji system贸w liczbowych
 • okre艣la funkcje logiczne przy u偶yciu bramek AND, NAND, OR, NOR, NOT, EX-OR, EX-NOR
 • wymienia parametry statyczne i dynamiczne uk艂ad贸w cyfrowych
 • rozpoznaje podstawowe uk艂ady cyfrowe na podstawie oznaczenia, symbolu, opisu zasady dzia艂ania, przebieg贸w stan贸w logicznych, tablicy prawdy
  7. dobiera elementy elektroniczne do budowy uk艂ad贸w elektroniki cyfrowej
 • analizuje schematy uk艂ad贸w cyfrowych na podstawie funkcji logicznych
 • dokonuje minimalizacji funkcji logicznych
 • sporz膮dza schemat uk艂adu realizuj膮cy funkcje logiczne przy u偶yciu bramek AND, NAND, OR, NOR, NOT, EX-OR, EX-NOR
 • stosuje prawa De Morgana do realizacji funkcji logicznych przy u偶yciu jednego rodzaju bramek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje warto艣ci poziom贸w logicznych na podstawie przebieg贸w cyfrowych
  8. charakteryzuje metody pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • oblicza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
  9. klasyfikuje sygna艂y na podstawie opisu, przebieg贸w czasowych i przebiegu stan贸w logicznych
 • rozpoznaje rodzaje oraz okre艣la parametry sygna艂贸w analogowych na podstawie przebieg贸w czasowych
 • wyznacza parametry sygna艂贸w na podstawie oscylogram贸w
 • wyznacza warto艣ci stan贸w logicznych na podstawie czasowych przebieg贸w sygna艂贸w cyfrowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje rysunki techniczne
 • wymienia zasady tworzenia rysunku technicznego
 • wymienia zasady sporz膮dzania schemat贸w elektrycznych i elektronicznych
 • sporz膮dza schematy obwod贸w elektrycznych z wykorzystaniem program贸w CAD (Computer Aided Design)
 • sporz膮dza schematy obwod贸w elektronicznych analogowych i cyfrowych
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji, dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELM.02.3 - Monta偶 i demonta偶 element贸w, uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM2)

  1. charakteryzuje elementy uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
 • rozpoznaje elektroniczne elementy uk艂ad贸w i urz膮dze艅 na podstawie symboli graficznych, oznacze艅, wygl膮du, opisu zasady dzia艂ania i charakterystyk
 • rozr贸偶nia rodzaje obud贸w u偶ywanych w elementach uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
 • okre艣la funkcje realizowane przez elementy uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zastosowanie element贸w uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
 • wskazuje funkcje realizowane przez poszczeg贸lne uk艂ady w urz膮dzeniach elektronicznych
  2. dobiera i przygotowuje elementy do monta偶u przewlekanego i powierzchniowego
 • wybiera elementy do monta偶u przewlekanego zgodnie ze specyfikacj膮
 • formuje ko艅c贸wki element贸w do monta偶u przewlekanego
 • segreguje elementy przygotowane do monta偶u przewlekanego
 • wybiera elementy do monta偶u powierzchniowego zgodnie ze specyfikacj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • segreguje elementy przygotowane do monta偶u powierzchniowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM2 - wykonuje lutowanie r臋czne przewlekane i powierzchniowe
 • dobiera narz臋dzia do procesu lutowania
 • rozmieszcza elementy do lutowania na p艂ytce drukowanej
 • przeprowadza lutowanie r臋czne przewlekane
 • przeprowadza lutowanie r臋czne powierzchniowe
  4. demontuje elementy elektroniczne
 • dobiera narz臋dzia do demonta偶u element贸w elektronicznych
 • wylutowuje elementy przewlekane lutownic膮 i odsysaczem
 • wylutowuje elementy przewlekane rozlutownic膮
 • wylutowuje elementy SMD (Surface Mount Device) lutownic膮 i odsysaczem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wylutowuje elementy SMD rozlutownic膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza poprawno艣膰 wykonanych po艂膮cze艅 zgodnie z dokumentacj膮
 • weryfikuje prawid艂owo艣膰 rozmieszczenia i po艂o偶enia element贸w na p艂ytce drukowanej
 • wskazuje usterki na etapie lutowania
 • por贸wnuje wykonane po艂膮czenia ze schematem ideowym
  6. uruchamia uk艂ady i urz膮dzenia elektroniczne
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do uruchamiania uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
 • dokonuje uruchomienia uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
 • wykonuje pomiary badanego uk艂adu
 • wype艂nia dokumentacj臋 powykonawcz膮 uk艂adu i urz膮dzenia elektronicznego
  7. kontroluje poprawno艣膰 wykonania monta偶u urz膮dze艅 elektronicznych
 • por贸wnuje wynik pomiaru z tabel膮 pomiar贸w wzorcowych
 • wskazuje prawdopodobne miejsce wyst膮pienia usterki na podstawie wynik贸w przeprowadzonych pomiar贸w
 • wype艂nia dokumentacj臋 na podstawie wynik贸w kontroli poprawno艣ci wykonania monta偶u uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych
  8. usuwa usterki uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych powsta艂e na etapie monta偶u
 • dobiera elementy lub ich zamienniki do naprawy, pos艂uguj膮c si臋 katalogami i notami technicznymi
 • wymienia uszkodzone elementy
 • wype艂nia dokumentacj臋 z wykonanej naprawy
  9. stosuje programy do symulacji dzia艂ania uk艂ad贸w elektronicznych
 • wprowadza do programu komputerowego posta膰 uk艂adu elektronicznego na podstawie dokumentacji uk艂adu
 • rozr贸偶nia typy analiz uk艂ad贸w elektronicznych w programie komputerowym
 • przeprowadza symulacj臋 dzia艂ania uk艂adu
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania symulowanego uk艂adu z za艂o偶eniami w dokumentacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykre艣la charakterystyki i parametry analizowanego uk艂adu elektronicznego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - demontuje urz膮dzenia i uk艂ady elektroniczne
 • planuje kolejno艣膰 demonta偶u element贸w
 • dokonuje demonta偶u mechanicznego
 • wylutowuje elementy elektroniczne
  11. przygotowuje zdemontowane elementy urz膮dze艅 do recyclingu
 • selekcjonuje elementy nadaj膮ce si臋 do ponownego wykorzystania
 • selekcjonuje elementy nadaj膮ce si臋 do przetworzenia
 • selekcjonuje elementy zawieraj膮ce substancje niebezpieczne i toksyczne
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce gospodarki odpadami niebezpiecznymi

ELM.02.4 - Wykonywanie instalacji wraz z monta偶em urz膮dze艅 elektronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.2)

  1. charakteryzuje elementy i urz膮dzenia instalacji elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne element贸w i urz膮dze艅 instalacji elektrycznych
 • wymienia funkcje element贸w i urz膮dze艅 instalacji elektronicznych na podstawie wygl膮du, oznacze艅 i symboli
 • wymienia zastosowanie element贸w i urz膮dze艅 instalacji elektronicznych na podstawie wygl膮du, oznacze艅 i symboli
 • wymienia klasy szczelno艣ci urz膮dze艅 elektronicznych
  2. wyznacza trasy przewod贸w dla instalowanych urz膮dze艅 elektronicznych
 • ocenia mo偶liwo艣膰 wykonania instalacji na podstawie dokumentacji i ogl臋dzin miejsca instalacji
 • ustala przebieg instalacji i miejsca monta偶u urz膮dze艅 na podstawie projektu budowlanego
 • trasuje przebieg instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.2 - wykonuje instalacj臋 natynkow膮 i podtynkow膮
 • planuje kolejno艣膰 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
 • dobiera przewody zgodnie z projektem
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do wykonania monta偶u instalacji
 • uk艂ada przewody natynkowo i podtynkowo
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urz膮dze艅 elektronicznych
 • dobiera urz膮dzenia i narz臋dzia do monta偶u instalowanych urz膮dze艅
 • dokonuje mechanicznego monta偶u urz膮dze艅 elektronicznych
 • pod艂膮cza urz膮dzenia elektroniczne do instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pod艂膮czenie urz膮dze艅 elektronicznych do instalacji zasilaj膮cej
 • dobiera przewody i kable elektryczne do pod艂膮czenia urz膮dze艅 do instalacji elektrycznej
 • rozpoznaje instalacje elektryczne typu TN, TT, IT
 • rozpoznaje i dobiera zabezpieczenia wyst臋puj膮ce w instalacjach elektrycznych
 • wykonuje prace zwi膮zane z pod艂膮czeniem urz膮dze艅 do instalacji elektrycznej
  6. sprawdza poprawno艣膰 po艂膮cze艅 w wykonywanej instalacji zgodnie z dokumentacj膮
 • ocenia prawid艂owo艣膰 rozmieszczenia i po艂o偶enia urz膮dze艅
 • sprawdza zgodno艣膰 wykonanych po艂膮cze艅 z dokumentacj膮
 • wype艂nia dokumentacj臋 w przypadku wyst膮pienia odst臋pstw od projektu
  7. uruchamia wykonane instalacje urz膮dze艅 elektronicznych
 • dobiera urz膮dzenia i przyrz膮dy pomiarowe
 • pod艂膮cza urz膮dzenia pomiarowe do instalacji zgodnie z dokumentacj膮
 • wykonuje pomiary instalacji zgodnie z dokumentacj膮
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w z dokumentacj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje wyniki pomiar贸w w dokumentacji
  8. lokalizuje usterki w wykonanych instalacjach urz膮dze艅 elektronicznych
 • wskazuje na podstawie pomiar贸w miejsce wyst膮pienia usterki w wykonanej instalacji
 • wskazuje przyczyny usterki w wykonanej instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
 • wymienia sposoby usuni臋cia usterki w wykonanej instalacji w dokumentacji powykonawczej
  9. usuwa usterki instalacji urz膮dze艅 elektronicznych powsta艂e na etapie monta偶u
 • dobiera urz膮dzenia lub zamienniki urz膮dze艅 do dokonania naprawy wykonanej instalacji z wykorzystaniem katalog贸w
 • wymienia uszkodzone elementy wykonanej instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 po naprawie instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - demontuje elementy instalacji urz膮dze艅 elektronicznych
 • planuje kolejno艣膰 demonta偶u element贸w instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
 • dokonuje demonta偶u elektrycznego instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
 • dokonuje demonta偶u mechanicznego instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dost臋pu i monitoringu
  11. przygotowuje zdemontowane elementy do recyclingu
 • selekcjonuje urz膮dzenia instalacji, przewody nadaj膮ce si臋 do ponownego wykorzystania
 • selekcjonuje urz膮dzenia instalacji, przewody nadaj膮ce si臋 do przetworzenia
 • selekcjonuje urz膮dzenia instalacji, przewody zawieraj膮ce substancje niebezpieczne i toksyczne
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce gospodarki odpadami niebezpiecznymi

ELM.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.02.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 antystatyczn膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • rozpoznaje symbole zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 antystatyczn膮, ochron膮 艣rodowiska
 • rozpoznaje znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej
 • wskazuje przepisy prawa zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 antystatyczn膮 i ochron膮 艣rodowiska
 • definiuje podstawowe poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 antystatyczn膮, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ochron膮 艣rodowiska (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rozwi膮zania ergonomiczne podczas doboru narz臋dzi i organizacji stanowiska pracy
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.02. - okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia obowi膮zki pracownik贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • wskazuje rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadku przy pracy
  4. stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony antystatycznej i ochrony 艣rodowiska
 • rozpoznaje zagro偶enia dla 艣rodowiska zwi膮zane z prac膮 w zawodzie
 • wymienia sposoby post臋powania w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • przestrzega zasad post臋powania w przypadku zagro偶enia po偶arowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wymienia czynniki szkodliwe wyst臋puj膮ce na stanowisku pracy
 • wymienia skutki oddzia艂ywania czynnik贸w niebezpiecznych i uci膮偶liwych na organizm cz艂owieka
 • wymienia skutki pora偶enia pr膮dem i wy艂adowaniem elektrostatycznym
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony antystatycznej i ochrony 艣rodowiska
 • dobiera wyposa偶enie stanowiska pracy w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych ergonomii i ochrony antystatycznej
 • ocenia przygotowanie miejsca pracy pod wzgl臋dem potencjalnych zagro偶e艅 dla cz艂owieka i 艣rodowiska
 • wskazuje metody eliminacji niebezpiecznych i szkodliwych czynnik贸w wyst臋puj膮cych na stanowisku pracy
 • wymienia dzia艂ania prewencyjne zapobiegaj膮ce powstawaniu po偶aru
  7. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • wymienia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje 艣rodki ochrony indywidualnej adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje 艣rodki ochrony indywidualnej podczas pod艂膮czania urz膮dze艅 do sieci elektrycznej
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego