LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.12

Wykonywanie obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych i obs艂ugi hangarowej wyposa偶enia awionicznegoZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 12

1. Wykonywanie obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.12 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi do obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych;
2) pos艂uguje si臋 sprz臋tem lotniskowo-hangarowym do obs艂ugi statk贸w powietrznych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczno-obs艂ugow膮 statk贸w powietrznych sporz膮dzon膮 w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotycz膮cym obs艂ugi liniowej statk贸w
powietrznych;
5) wykonuje przegl膮dy statk贸w powietrznych typowe dla zakresu obs艂ugi liniowych statk贸w powietrznych;
6) zaopatruje pok艂adowe instalacje statk贸w powietrznych w materia艂y eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocen臋 stanu technicznego zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia statk贸w powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urz膮dze艅 statk贸w powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji cz臋艣ci zamiennych i materia艂贸w eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki b艂臋d贸w ludzkich w lotnictwie;
12) rozpoznaje wp艂yw 艣rodowiska oraz zagro偶e艅 eksploatacyjnych na sprawno艣膰 statku powietrznego.

2. Wykonywanie obs艂ugi wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego statk贸w powietrznych
Kwalifikacje w zawodzie EE12 - Ucze艅:
1) odczytuje i sporz膮dza schematy logiczne, ideowe, blokowe i monta偶owe uk艂ad贸w statk贸w powietrznych oraz instalacji elektrycznych i urz膮dze艅 awionicznych statk贸w
powietrznych;
2) okre艣la przeznaczenie element贸w i podzespo艂贸w wchodz膮cych w sk艂ad awioniki i wyposa偶enia elektrycznego statk贸w powietrznych;
3) dobiera cz臋艣ci zamienne do naprawy wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego;
4) wykonuje po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne element贸w elektrycznych, elektronicznych oraz prostych element贸w mechanicznych statk贸w powietrznych;
5) okre艣la systemy cyfrowe i analogowe statku powietrznego;
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania cz臋艣ci zamiennych i materia艂贸w do naprawy wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego;
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materia艂贸w i cz臋艣ci zamiennych
do naprawy wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego;
8) dobiera narz臋dzia do naprawy wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego statk贸w powietrznych;
9) dobiera przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do diagnostyki urz膮dze艅 awionicznych i
elektrycznych i pos艂uguje si臋 nimi, a tak偶e interpretuje uzyskane wyniki;
10) u偶ywa metrologicznych przyrz膮d贸w pomiarowych do obs艂ugi statk贸w powietrznych;
11) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do gromadzenia oraz archiwizacji danych dotycz膮cych napraw;
12) diagnozuje stan element贸w, uk艂ad贸w i urz膮dze艅 wchodz膮cych w sk艂ad wyposa偶enia
awionicznego i elektrycznego statku powietrznego;
13) wykonuje operacje monta偶owe, obs艂ugowe, regulacyjne i naprawcze urz膮dze艅 awionicznych i elektrycznych statku powietrznego na podstawie dokumentacji
technicznej;
14) wype艂nia dokumentacj臋 wykonawcz膮 potwierdzaj膮c膮 obs艂ug臋 statku powietrznego.