LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.21

Eksploatacja i programowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.21
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 21

1. Obs艂uga urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.21 - Ucze艅:
1) ustala zakres prac eksploatacyjnych;
2) dobiera metody eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3) przestrzega zasad obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
4) okre艣la zasady instalacji oprogramowania do programowania uk艂ad贸w programowalnych, wizualizacji i symulacji proces贸w;
5) pos艂uguje si臋 oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji
proces贸w;
6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
7) nastawia parametry proces贸w w urz膮dzeniach i systemach mechatronicznych;
8) nastawia parametry uk艂ad贸w nap臋dowych;
9) pos艂uguje si臋 instrukcj膮 serwisow膮 podczas lokalizowania uszkodze艅 urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
10) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
11) lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
12) dobiera narz臋dzia do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
13) dobiera cz臋艣ci, podzespo艂y do naprawy urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych, korzystaj膮c z katalog贸w i dokumentacji technicznej;
14) wymienia uszkodzone elementy, podzespo艂y urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮.

2. Tworzenie dokumentacji technicznej urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE21 - Ucze艅:
1) stosuje zasady rysowania schemat贸w uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
2) stosuje zasady rysowania schemat贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3) stosuje zasady rysowania schemat贸w uk艂ad贸w pneumatycznych i hydraulicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
4) sporz膮dza dokumentacj臋 techniczn膮 urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych z wykorzystaniem program贸w komputerowych wspomagaj膮cych projektowanie i
wytwarzanie CAD/CAM;
5) opracowuje dokumentacj臋 monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 i system贸w
mechatronicznych;
6) opracowuje dokumentacj臋 eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych.

3. Podstawy programowania urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie EE 21 - Ucze艅:
1) interpretuje instrukcje w j臋zykach programowania stosowanych w uk艂adach sterowania;
2) przestrzega zasad tworzenia program贸w do programowania urz膮dze艅 programowalnych stosowanych w uk艂adach sterowania;
3) interpretuje programy napisane w j臋zykach programowania dla urz膮dze艅 programowalnych stosowanych w uk艂adach sterowania;
4) modyfikuje program do sterowania urz膮dzeniami mechatronicznymi na podstawie
opisu graficznego lub procesu technologicznego;
5) pos艂uguje si臋 oprogramowaniem do programowania urz膮dze艅 mechatronicznych;
6) testuje dzia艂anie program贸w dla urz膮dze艅 mechatronicznych;
7) sprawdza parametry proces贸w w programach urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
8) zmienia parametry proces贸w w programach urz膮dze艅 i system贸w
mechatronicznych.