LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.24

Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania i przesy艂ania energii cieplnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.24
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 24

1. Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej
Kwalifikacje w zawodzie EE.24 - Ucze艅:
1) klasyfikuje kot艂y i urz膮dzenia pomocnicze kot艂贸w;
2) rozpoznaje kot艂y i urz膮dzenia pomocnicze kot艂贸w na podstawie budowy, zasady dzia艂ania i przeznaczenia;
3) wyja艣nia dzia艂anie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry kot艂贸w
i urz膮dze艅 pomocniczych kot艂贸w;
4) rozpoznaje uk艂ady kondensacyjne i regeneracyjne kot艂贸w;
5) dobiera elementy i uk艂ady automatycznej regulacji kot艂a;
6) analizuje prac臋 kot艂a na podstawie obiegu wodnego i wodno-parowego;
7) rozpoznaje na schematach obiegi paliwowe, wodne, spalinowe i wodno-parowe oraz symbole graficzne element贸w tych obieg贸w;
8) charakteryzuje sposoby usuwania i oczyszczania spalin, popio艂u i 偶u偶la;
9) rozpoznaje elementy instalacji spr臋偶onego powietrza;
10) wyja艣nia dzia艂anie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry urz膮dze艅 przygotowania paliwa;
11) wyja艣nia zastosowanie oraz dobiera parametry stacji uzdatniania wody;
12) dobiera metody i przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej;
13) wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 z wykonanych pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
i nieelektrycznych instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej;
15) kontroluje parametry instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej;
16) wykrywa usterki i niesprawno艣ci w instalacjach i urz膮dzeniach do wytwarzania energii cieplnej;
17) wykonuje przegl膮dy, konserwacje i naprawy instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania
energii cieplnej;
18) dokonuje wpis贸w w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczaj膮cej dane urz膮dzenie do u偶ytkowania w zakresie wykonanych czynno艣ci obs艂ugowych;
19) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodze艅 instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej.

2. Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej
Kwalifikacje w zawodzie EE24 - Ucze艅:
1) rozpoznaje i dobiera pompy do sieci ciep艂owniczych;
2) rozpoznaje i dobiera sieci ciep艂ownicze oraz w臋z艂y ciep艂ownicze;
3) wyja艣nia dzia艂anie, zastosowanie oraz dobiera wymienniki ciep艂a do stacji redukcyjno-
-sch艂adzaj膮cych;
4) dobiera materia艂y izolacyjne do instalacji ciep艂owniczej;
5) charakteryzuje sposoby uk艂adania instalacji ciep艂owniczej oraz dobiera armatur臋;
6) pod艂膮cza i przeprowadza rozruch instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
7) rozpoznaje i dobiera sposoby regulacji i zabezpiecze艅 instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
8) kontroluje na bie偶膮co prac臋 instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
9) okre艣la zakres i terminy przegl膮d贸w, napraw, pr贸b i pomiar贸w kontrolnych instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
10) dobiera metody i przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
11) wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
12) wykrywa usterki i niesprawno艣ci w instalacjach i urz膮dzeniach do przesy艂ania energii
cieplnej i usuwa je;
13) dobiera narz臋dzia i wykonuje przegl膮dy, konserwacje i naprawy instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 wykonanych pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
i nieelektrycznych instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej oraz wykonanych przegl膮d贸w, konserwacji i napraw;
15) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodze艅 instalacji
i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej.