LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.06

Monta偶, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesy艂owych w systemach energetycznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 6

ELE.06.2 - Podstawy elektrotechniki i elektroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.06)

  1. rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych i elektronicznych
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektryczne
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozpoznaje elementy uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektrycznych przedstawionych na schematach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza schematy uk艂ad贸w elektrycznych
  2. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z pr膮dem i napi臋ciem elektrycznym
 • wyznacza oporno艣ci i przewodno艣ci w obwodach elektrycznych pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • wyznacza warto艣膰 zast臋pcz膮 po艂膮czonych element贸w rezystancyjnych i pojemno艣ciowych
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego
 • wyznacza parametry przebiegu okresowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych jednofazowego pr膮du sinusoidalnego
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych tr贸jfazowego pr膮du sinusoidalnego
 • wyznacza moc czynn膮, biern膮 i pozorn膮 oraz okre艣la wsp贸艂czynnik mocy
 • wymienia parametry charakteryzuj膮ce pole elektryczne i magnetyczne
 • stosuje podstawowe prawa elektrotechniki w trakcie wykonywania zada艅 zawodowych
 • wykonuje obliczenia z zastosowaniem praw elektrotechniki w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.06 - opisuje elementy elektroniki
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektroniki
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektroniki
 • rozpoznaje elementy analogowych uk艂ad贸w elektronicznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektronicznych przedstawionych na schematach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza proste schematy uk艂ad贸w elektronicznych
  4. dobiera metody pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • wyznacza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji bada艅 element贸w, uk艂ad贸w i obwod贸w elektrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 schematami elektrycznymi
 • rozr贸偶nia symbole element贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozr贸偶nia symbole uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozpoznaje symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
 • odczytuje rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy i wykonawczy
 • wykonuje rysunki techniczne schemat贸w elektrycznych za pomoc膮 specjalistycznych program贸w komputerowych
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.06.3 - Monta偶, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE6)

  1. rozr贸偶nia rodzaje instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • klasyfikuje instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i sieci cieplne
 • wskazuje obszary zastosowa艅 instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • rozr贸偶nia parametry techniczne instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • dobiera osprz臋t stosowany w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera osprz臋t stosowany w kablowych sieciach elektroenergetycznych
 • rozr贸偶nia aparaty i urz膮dzenia stosowane w instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia oraz w sieciach cieplnych
  2. stosuje zasady ochrony przeciwpora偶eniowej w sieciach i instalacjach niskiego i wysokiego napi臋cia
 • rozr贸偶nia i opisuje uk艂ady sieciowe: TN, TT i IT
 • wskazuje zalety i wady uk艂ad贸w sieciowych
 • wskazuje warto艣ci napi臋膰 bezpiecznych pr膮du przemiennego w zale偶no艣ci od warunk贸w 艣rodowiskowych
 • wskazuje 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej stosowanej w sieciach niskiego i wysokiego napi臋cia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej podstawowej, przy uszkodzeniu i uzupe艂niaj膮cej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE6 - dobiera przewody i kable elektroenergetyczne do okre艣lonych zada艅
 • rozr贸偶nia przewody i kable elektroenergetyczne
 • rozpoznaje oznaczenia przewod贸w i kabli elektroenergetycznych
 • okre艣la materia艂y do budowy przewod贸w i kabli elektroenergetycznych
 • wskazuje obszary zastosowa艅 przewod贸w i kabli elektroenergetycznych
  4. rozpoznaje 藕r贸d艂a 艣wiat艂a i oprawy o艣wietleniowe
 • rozr贸偶nia r贸偶ne 藕r贸d艂a 艣wiat艂a
 • rozr贸偶nia rodzaje opraw o艣wietleniowych wewn臋trznych i zewn臋trznych
 • wskazuje obszary zastosowa艅 r贸偶nych 藕r贸de艂 艣wiat艂a
 • wskazuje obszary zastosowa艅 opraw o艣wietleniowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza schematy instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia oraz sieci cieplnych
 • rozpoznaje symbole stosowane na schematach ideowych, blokowych i monta偶owych instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • stosuje zasady sporz膮dzania schemat贸w ideowych i monta偶owych instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • sporz膮dza schematy monta偶owe instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
  6. wykonuje instalacje elektryczne i elektroenergetyczne zgodnie z dokumentacj膮
 • dobiera narz臋dzia do wykonywania monta偶u i demonta偶u instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia oraz sieci cieplnych
 • wykonuje instalacje elektroenergetyczne w postaci sieci napowietrznej i kablowej
 • wykonuje po艂膮czenia mi臋dzy podzespo艂ami elektrycznymi na podstawie dokumentacji
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania instalacji elektrycznej i 艣rodk贸w ochrony przeciwpora偶eniowej po wykonaniu monta偶u
  7. rozpoznaje uszkodzenia elektryczne i mechaniczne wyst臋puj膮ce w instalacjach elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych na podstawie objaw贸w
 • dobiera narz臋dzia do konserwacji instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • przeprowadza ogl臋dziny instalacji elektrycznych sieci elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • lokalizuje usterki wyst臋puj膮ce w instalacjach elektrycznych , sieciach elektroenergetycznych i sieciach cieplnych
 • dobiera cz臋艣ci zamienne element贸w instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia uszkodzone elementy instalacji elektrycznych ,elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • wykonuje pomiary parametr贸w instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania instalacji elektrycznych i 艣rodk贸w ochrony przeciwpora偶eniowej po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych
 • wykonuje pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych

ELE.06.4 - Monta偶, uruchamianie i konserwacja maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych oraz sieci cieplnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.6)

  1. charakteryzuje maszyny elektryczne
 • klasyfikuje maszyny elektryczne
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne stosowane w maszynach elektrycznych
 • rozpoznaje elementy i podzespo艂y maszyn elektrycznych
 • identyfikuje funkcje element贸w i podzespo艂贸w stosowanych w maszynach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje parametry techniczne maszyn elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry techniczne element贸w i podzespo艂贸w maszyn elektrycznych
 • wyznacza parametry techniczne maszyn elektrycznych
  2. charakteryzuje urz膮dzenia elektryczne
 • klasyfikuje urz膮dzenia elektryczne
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne stosowane w urz膮dzeniach elektrycznych
 • rozpoznaje elementy i podzespo艂y urz膮dze艅 elektrycznych
 • okre艣la funkcje element贸w i podzespo艂贸w stosowanych w urz膮dzeniach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje parametry techniczne urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry techniczne element贸w i podzespo艂贸w urz膮dze艅 elektrycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.6 - montuje maszyny elektryczne
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u maszyn elektrycznych
 • wykonuje monta偶 podzespo艂贸w maszyn elektrycznych
 • sprawdza poprawno艣膰 wykonania monta偶u maszyn elektrycznych
  4. montuje urz膮dzenia elektryczne niskiego i wysokiego napi臋cia oraz sieci cieplnych
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia oraz sieci cieplnych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u urz膮dze艅 elektrycznych i sieci cieplnych
 • wykonuje monta偶 podzespo艂贸w urz膮dze艅 elektrycznych i sieci cieplnych
 • sprawdza poprawno艣膰 wykonania monta偶u urz膮dze艅 elektrycznych i sieci cieplnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje uk艂ady zasilania i zabezpiecze艅, sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia
 • rozr贸偶nia uk艂ady zasilania i zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia uk艂ady sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
  6. montuje uk艂ady zasilania, zabezpiecze艅, sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u uk艂ad贸w zasilania i zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • montuje uk艂ady zasilania i zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u uk艂ad贸w sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • montuje uk艂ady sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza zgodno艣膰 wykonanych prac monta偶owych z dokumentacj膮 techniczn膮
  7. uruchamia maszyny i urz膮dzenia elektryczne
 • uruchamia maszyny elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej
 • sprawdza dzia艂anie maszyn elektrycznych po uruchomieniu
 • uruchamia urz膮dzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej
 • sprawdza dzia艂anie urz膮dze艅 elektrycznych po uruchomieniu
  8. wykonuje prace konserwacyjne maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych zgodnie z dokumentacj膮
 • klasyfikuje typy uszkodze艅 wyst臋puj膮cych w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
 • przeprowadza ogl臋dziny maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • lokalizuje usterki wyst臋puj膮ce w maszynach i urz膮dzeniach elektrycznych
 • dobiera cz臋艣ci zamienne element贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia do konserwacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • wymienia uszkodzone elementy maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • sprawdza poprawno艣膰 wykonanych prac konserwacyjnych
 • wykonuje pomiary parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych

ELE.06.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE06)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE06 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe , wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

ELE.06.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.06.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii w bran偶y elektroenergetycznej
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • identyfikuje zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej
 • wyja艣nia zakres i cel dzia艂a艅 ochrony 艣rodowiska w 艣rodowisku pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje poj臋cia zwi膮zane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.06. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia 艣rodki prawne mo偶liwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.inf