LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.07

Monta偶, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytw贸rczych w systemach energetycznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 7

ELE.07.2 - Podstawy energetyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.07)

  1. charakteryzuje uk艂ady elektryczne elektrowni, linii przesy艂owych oraz stacji elektroenergetycznych
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektryczne
 • okre艣la elementy podstawowych uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektrycznych przedstawionych na schematach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektroenergetyczne
 • okre艣la elementy linii przesy艂owych oraz stacji elektroenergetycznych
 • rozr贸偶nia parametry element贸w linii przesy艂owych oraz elementy stacji elektroenergetycznych
  2. charakteryzuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem i napi臋ciem elektrycznym
 • opisuje zjawiska nagrzewania i ch艂odzenia element贸w urz膮dze艅 elektrycznych
 • opisuje zjawiska objawiaj膮ce si臋 w postaci strat energii elektrycznej
 • opisuje zjawiska zwi膮zane z polem elektrycznym i polem magnetycznym towarzysz膮ce pracy urz膮dze艅 elektroenergetycznych
 • opisuje zjawiska towarzysz膮ce zwarciom i przepi臋ciom (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry urz膮dze艅 dobieranych do pracy w warunkach normalnych i zak艂贸ceniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.07 - wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • okre艣la metody pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • dobiera metody do pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • wyznacza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji bada艅 element贸w, uk艂ad贸w i obwod贸w elektrycznych
  4. charakteryzuje rodzaje 藕r贸de艂 energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
 • klasyfikuje pierwotne i wt贸rne 藕r贸d艂a energii odnawialnej
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a energii konwencjonalnej
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a energii odnawialnej
 • okre艣la mo偶liwo艣ci wykorzystania zasob贸w energii w Rzeczypospolitej Polskiej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia stan zasob贸w 藕r贸de艂 energii konwencjonalnej
 • ocenia dost臋pno艣膰 藕r贸de艂 energii niekonwencjonalnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii mechanicznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii cieplnej
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 wytw贸rczych w systemach energetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii mechanicznej
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej
  6. charakteryzuje systemy i obiekty energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia obiekty energetyki zawodowej produkuj膮ce energi臋 ze 藕r贸de艂 nieodnawialnych
 • rozr贸偶nia obiekty energetyki zawodowej produkuj膮ce energi臋 ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • klasyfikuje systemy energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia systemy energetyki odnawialnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la mo偶liwo艣ci wykorzystania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej w praktycznych zastosowaniach
 • okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce ze stosowania energii pochodz膮cej ze 藕r贸de艂 odnawialnych
  7. stosuje prawa z zakresu mechaniki p艂yn贸w oraz termodynamiki
 • rozr贸偶nia przemiany termodynamiczne
 • stosuje prawa dotycz膮ce przemian termodynamicznych
 • stosuje prawa dotycz膮ce przep艂ywu ciep艂a
 • stosuje twierdzenia kinematyki p艂yn贸w
  8. wykonuje obliczenia parametr贸w charakteryzuj膮cych przep艂yw cieczy i gaz贸w
 • rozr贸偶nia wielko艣ci opisuj膮ce przep艂yw cieczy i gaz贸w w instalacjach rurowych
 • okre艣la parametry charakteryzuj膮ce przep艂yw laminarny i turbulentny
 • oblicza parametry przep艂ywu cieczy i gaz贸w w instalacjach rurowych
 • wykonuje obliczenia strat ci艣nienia podczas przep艂ywu cieczy lub gazu w instalacjach rurowych
  9. stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋
 • wymienia przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • omawia przepisy prawa budowlanego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋 nieodnawialn膮
 • omawia przepisy prawa budowlanego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋 odnawialn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia przepisy prawa energetycznego dotycz膮ce wytwarzania, dystrybuowania, energii oraz urz膮dze艅, instalacji i sieci energetycznych
 • przestrzega przepis贸w prawa budowlanego podczas monta偶u urz膮dze艅 energetyki nieodnawialnej i odnawialnej
 • przestrzega przepis贸w prawa energetycznego dotycz膮cych urz膮dze艅, instalacji i sieci energetycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce ze stosowania energii pochodz膮cej ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji kolektor贸w s艂onecznych do przygotowania ciep艂ej wody u偶ytkowej i centralnego ogrzewania
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji pomp ciep艂a do ogrzewania budynk贸w
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji biogazowni rolniczych i przemys艂owych
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji fotowoltaicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji elektrowni wiatrowej i wodnej
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji kot艂贸w na biomas臋
  11. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych niskiego i wysokiego napi臋cia
 • rozr贸偶nia symbole element贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
 • odczytuje rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy, schematyczny, wykonawczy
 • sporz膮dza szkice i rysunki instalacji elektrycznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • sporz膮dza schematy monta偶owe urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych
 • drukuje rysunki techniczne wykonane w programach komputerowych
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.07.3 - Monta偶 i rozruch instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE7)

  1. charakteryzuje konwencjonalne i niekonwencjonalne 藕r贸d艂a energii elektrycznej
 • klasyfikuje konwencjonalne i niekonwencjonalne 藕r贸d艂a energii
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy r贸偶nymi 藕r贸d艂ami energii
 • wymienia parametry konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 藕r贸de艂 energii
 • omawia sposoby pozyskiwania paliwa j膮drowego i utylizacji odpad贸w promieniotw贸rczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zastosowanie r贸偶nych 藕r贸de艂 energii
  2. charakteryzuje odnawialne 藕r贸d艂a energii elektrycznej
 • rozr贸偶nia sposoby pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii
 • okre艣la ilo艣膰 energii uzyskiwanej z energii s艂o艅ca w r贸偶nych warunkach
 • okre艣la ilo艣膰 energii uzyskiwanej z energii wiatru w r贸偶nych warunkach
 • okre艣la ilo艣膰 energii uzyskiwanej z energii wody w r贸偶nych warunkach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje sposoby pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii
 • wymienia parametry energetyczne odnawialnych 藕r贸de艂 energii
 • wskazuje zasadno艣膰 pozyskiwania energii z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w danej lokalizacji i ich obszary zastosowa艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE7 - charakteryzuje r贸偶ne rodzaje elektrowni
 • klasyfikuje generatory energii elektrycznej i elektrownie
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania elektrowni cieplnych
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania elektrociep艂owni
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania elektrowni wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje spos贸b wyprowadzania energii elektrycznej z r贸偶nych rodzaj贸w elektrowni
  4. charakteryzuje procesy wytwarzania energii elektrycznej w zale偶no艣ci od no艣nika
 • okre艣la proces wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych
 • okre艣la procesy wytwarzania energii elektrycznej w elektrociep艂owniach
 • okre艣la procesy wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach j膮drowych
 • okre艣la etapy wytwarzania energii elektrycznej przy u偶yciu alternatywnych 藕r贸de艂 energii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje proces wytwarzania energii elektrycznej z r贸偶nych 藕r贸de艂 energii
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje urz膮dzenia elektryczne uczestnicz膮ce w procesie wytwarzania energii elektrycznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia elektryczne uczestnicz膮ce w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 uczestnicz膮cych w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia uczestnicz膮ce w procesie wytwarzania energii elektrycznej w uk艂adach wykorzystuj膮cych alternatywne 藕r贸d艂a energii
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 uczestnicz膮cych w procesie wytwarzania energii elektrycznej w uk艂adach wykorzystuj膮cych alternatywne 藕r贸d艂a energii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry urz膮dze艅 uczestnicz膮cych w procesie wytwarzania energii elektrycznej
 • okre艣la parametry urz膮dze艅 uczestnicz膮cych w procesie wytwarzania energii elektrycznej w uk艂adach wykorzystuj膮cych alternatywne 藕r贸d艂a energii
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia uczestnicz膮ce w produkcji energii w uk艂adach skojarzonych cieplno- elektrycznych
  6. charakteryzuje uk艂ady elektryczne w r贸偶nych rodzajach elektrowni
 • rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne elektrowni konwencjonalnych (wytwarzanie, odprowadzanie mocy i potrzeby w艂asne)
 • rozr贸偶nia uk艂ady skojarzone gazowo-parowe w elektrociep艂owniach
 • rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne w elektrowniach j膮drowych
 • rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne w elektrowniach wodnych i wiatrowych
  7. wykonuje monta偶 instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej
 • wykonuje prace zwi膮zane z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej
 • wykonuje monta偶 instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej
  8. charakteryzuje proces rozruchu i przy艂膮czenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej
 • okre艣la etapy rozruchu i przy艂膮czenia elektrowni konwencjonalnej i j膮drowej do sieci elektroenergetycznej
 • okre艣la proces rozruchu elektrowni konwencjonalnej i j膮drowej
 • okre艣la proces synchronizacji generatora
 • wskazuje etapy przy艂膮czania do sieci elektrowni wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la regulacj臋 jednostek wiatrowych
 • wskazuje etapy procesu po艂膮czenia elektrowni wiatrowej z sieci膮 elektroenergetyczn膮
 • podaje warunki przy艂膮czenia innych niekonwencjonalnych 藕r贸de艂 energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej
  9. charakteryzuje dzia艂anie uk艂ad贸w elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej
 • klasyfikuje elektroenergetyczn膮 automatyk臋 zabezpieczeniow膮 zwi膮zan膮 z instalacjami i urz膮dzeniami do wytwarzania energii elektrycznej
 • okre艣la rodzaj zak艂贸cenia i wymagane zabezpieczenie dla generatora synchronicznego i blok贸w generator-transformator
 • okre艣la zabezpieczenia generator贸w synchronicznych
 • okre艣la zabezpieczenia blok贸w generator- transformator (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje miejsca zainstalowania zabezpiecze艅 sieci elektroenergetycznych
 • okre艣la dzia艂anie automatyki samoczynnego ponownego zasilania
 • okre艣la dzia艂anie automatyki samoczynnego cz臋stotliwo艣ciowego odci膮偶ania
 • okre艣la dzia艂anie automatyki samoczynnego gaszenia pola
 • okre艣la dzia艂anie automatyki samoczynnego za艂膮czania rezerwy

ELE.07.4 - Monta偶 i rozruch instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.7)

  1. charakteryzuje konwencjonalne i j膮drowe 藕r贸d艂a ciep艂a
 • rozr贸偶nia energi臋 pozyskiwan膮 z konwencjonalnych 藕r贸de艂 (w臋giel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i pochodne alternatywne)
 • wskazuje etapy wytwarzania energii cieplnej w si艂owniach cieplnych, elektrowniach kondensacyjnych, elektrociep艂owniach i ciep艂owniach
 • wymienia parametry charakteryzuj膮ce konwencjonalne i j膮drowe 藕r贸d艂a ciep艂a
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy rodzajami konwencjonalnych i j膮drowych 藕r贸de艂 ciep艂a
  2. charakteryzuje odnawialne 藕r贸d艂a ciep艂a
 • okre艣la energi臋 organiczn膮 (biomasa)
 • okre艣la energi臋 geotermaln膮 (pompy ciep艂a, geotermia)
 • okre艣la energi臋 s艂oneczn膮 (ogniwa i kolektory s艂oneczne)
 • wymienia parametry charakteryzuj膮ce odnawialne 藕r贸d艂a ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy rodzajami odnawialnych 藕r贸de艂 ciep艂a
 • wskazuje obszary zastosowa艅 odnawialnych 藕r贸de艂 ciep艂a
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.7 - charakteryzuje proces wytwarzania energii cieplnej z r贸偶nych 藕r贸de艂 energii
 • okre艣la etapy wytwarzania energii cieplnej w ciep艂owniach wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne
 • okre艣la etapy wytwarzania energii cieplnej w elektrociep艂owniach wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne
 • okre艣la etapy wytwarzania energii cieplnej wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a j膮drowe
 • okre艣la etapy wytwarzania energii cieplnej wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii
  4. charakteryzuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania ciep艂owni i elektrociep艂owni
 • rozr贸偶nia procesy termodynamiczne i obiegi (w tym Rankina, Carnota) ciep艂owni i elektrociep艂owni konwencjonalnych i j膮drowych
 • okre艣la procesy termodynamiczne w ciep艂owniach i elektrociep艂owniach wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii
 • okre艣la elementy budowy elektrociep艂owni wykorzystuj膮cych r贸偶ne 藕r贸d艂a energii
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych blok贸w elektrociep艂owni wykorzystuj膮cych r贸偶ne 藕r贸d艂a energii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia budow臋 ciep艂owni i elektrociep艂owni wykorzystuj膮cych r贸偶ne 藕r贸d艂a energii
 • wskazuje urz膮dzenia w ciep艂owni wykorzystuj膮ce proces kogeneracji
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych urz膮dze艅 w ciep艂owni wykorzystuj膮cych proces kogeneracji
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje urz膮dzenia wytwarzaj膮ce energi臋 ciepln膮
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wytwarzaj膮ce energi臋 ciepln膮 stosowane w ciep艂owniach wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wytwarzaj膮ce energi臋 ciepln膮 stosowane w elektrociep艂owniach wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne
 • omawia zasady dzia艂ania kot艂贸w energetycznych
 • okre艣la zjawiska, na kt贸rych opiera si臋 dzia艂anie turbiny energetycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje urz膮dzenia wytwarzaj膮ce energi臋 ciepln膮 w elektrociep艂owniach wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a j膮drowe
 • wymienia urz膮dzenia wytwarzaj膮ce energi臋 ciepln膮, wykorzystuj膮ce odnawialne 藕r贸d艂a energii
  6. charakteryzuje rodzaje instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej
 • rozr贸偶nia rodzaje instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej, wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne (paleniska rusztowe, paleniska komorowe, paleniska fluidalne)
 • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia wchodz膮ce w sk艂ad instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej, wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne (paleniska rusztowe, paleniska komorowe, paleniska fluidalne)
 • rozr贸偶nia rodzaje instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a j膮drowe
 • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia wchodz膮ce w sk艂ad instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a j膮drowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii
 • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia wchodz膮ce w sk艂ad instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii
  7. wykonuje monta偶 instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej
 • sporz膮dza plan prac zwi膮zanych z pod艂膮czaniem instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej
 • wykonuje monta偶 ciep艂oci膮g贸w na modelu
 • wymienia urz膮dzenia wspomagaj膮ce przesy艂 energii cieplej
 • okre艣la sposoby doboru izolacji cieplnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera izolacj臋 ciepln膮
  8. przeprowadza rozruch instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej
 • sporz膮dza plan prac zwi膮zanych z uruchomieniem instalacji i urz膮dze艅 do przesy艂ania energii cieplnej
 • wskazuje systemy rozruchowe i przesy艂owe energii cieplnej
 • okre艣la spos贸b uruchomienia instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej
 • przeprowadza rozruch instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii cieplnej

ELE.07.5 - Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE07)

  1. ocenia stan techniczny instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej
 • ocenia stan techniczny instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuj膮cych 藕r贸d艂a konwencjonalne na podstawie danych
 • ocenia stan techniczny instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuj膮cych r贸偶ne 藕r贸d艂a, na podstawie danych
 • analizuje wyniki ogl臋dzin, przegl膮d贸w oraz pr贸b i pomiar贸w przy ocenie stanu technicznego instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuj膮cych r贸偶ne 藕r贸d艂a
 • zestawia wyniki oceny stanu technicznego instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania energii elektrycznej w postaci odpowiednich dokument贸w (藕r贸d艂o: ww