LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE25

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.25OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 25

1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE.25 - Uczeń:
1) rozpoznaje elementy budowy i parametry turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic;
2) wyjaśnia zasadę działania turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic;
3) rozpoznaje na schematach i dobiera rodzaje zabezpieczeń transformatorów i generatorów;
4) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielkości
elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;
5) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;
6) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;
8) dobiera narzędzia, materiały, elementy, podzespoły i zespoły do naprawy instalacji
i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;
9) wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, korzystając z dokumentacji techniczno-ruchowej;
10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;
11) monitoruje pracę układów i przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru wielkości
elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.

2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE25 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje sieci i stacje elektroenergetyczne;
2) rozpoznaje i dobiera elementy i układy sieci elektroenergetycznych;
3) analizuje przyczyny i skutki cieplnych i dynamicznych oddziaływań prądów roboczych i zwarciowych;
4) dobiera elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznych;
5) rozpoznaje i dobiera elementy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej;
6) podłącza i uruchamia instalacje i urządzenia do przesyłania energii elektrycznej;
7) określa zakres i terminy konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń do
przesyłania energii elektrycznej;
8) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;
9) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;
10) kontroluje na bieżąco pracę instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;
11) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;
12) dobiera narzędzia i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń
do przesyłania energii elektrycznej;
13) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej.