LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.29

Monta偶 i eksploatacja urz膮dze艅 elektronicznych i system贸w informatyki medycznej


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.29
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 29

1. Instalacja i uruchamianie urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE.29 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia i dobiera urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej pod wzgl臋dem budowy, zasady dzia艂ania i zastosowania;
2) obja艣nia dzia艂anie, funkcje i zastosowanie poszczeg贸lnych blok贸w systemu komputerowego;
3) dobiera narz臋dzia i sprz臋t kontrolno-pomiarowy do monta偶u i uruchamiania elektroniki medycznej;
4) interpretuje parametry katalogowe urz膮dze艅 techniki komputerowej;
5) wykonuje monta偶 mechaniczny urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
6) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej podczas instalacji i uruchamiania;
7) wykonuje po艂膮czenia elektryczne urz膮dze艅 elektroniki medycznej;
8) rozr贸偶nia i dobiera urz膮dzenia sieciowe pod wzgl臋dem budowy, zasady dzia艂ania i zastosowania;
9) instaluje i uruchamia urz膮dzenia infrastruktury sieciowej;
10) sprawdza poprawno艣膰 po艂膮cze艅 zainstalowanych urz膮dze艅 elektroniki medycznej zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮;
11) uruchamia urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z obowi膮zuj膮c膮
procedur膮;
12) ustawia parametry aparatury i urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej wed艂ug potrzeb plac贸wek medycznych.

2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania system贸w informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 oprogramowania system贸w informatyki medycznej;
2) instaluje oprogramowanie komputerowe wsp贸艂pracuj膮ce z urz膮dzeniami i systemami medycznymi;
3) konfiguruje urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej do pracy w sieci;
4) zak艂ada bazy danych w systemach informatyki medycznej;
5) obs艂uguje systemy operacyjne wielodost臋powe, wielozadaniowe dla informatyki medycznej;
6) archiwizuje informacje na r贸偶nych no艣nikach w systemach informatyki medycznej;
7) wykonuje konserwacje oprogramowania i systemu informatyki medycznej.

3. Eksploatacja urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE 29 - Ucze艅:
1) wsp贸艂dzia艂a w zespo艂ach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie bada艅 i zabieg贸w;
2) obs艂uguje System Informacji Medycznej;
3) prowadzi dokumentacj臋 techniczno-eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej;
4) modernizuje system komputerowy;
5) programuje urz膮dzenia elektroniki medycznej;
6) nadzoruje i kontroluje prac臋 urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych do bada艅 i zabieg贸w;
7) dobiera narz臋dzia i sprz臋t kontrolno-pomiarowy do naprawy i regulacji urz膮dze艅
elektroniki medycznej;
8) wykonuje pomiary i ocenia stan techniczny urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej;
9) przeprowadza kalibracj臋 i autodiagnostyk臋 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej;
10) wykonuje okresowe przegl膮dy oraz konserwacj臋 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki
medycznej zgodnie z zaleceniami;
11) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej.