LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM.03

Monta偶, uruchamianie i konserwacja urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELM.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELM 3

ELM.03.2 - Podstawy mechatroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.03)

  1. pos艂uguje si臋 wielko艣ciami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice i elektronice
 • wymienia wielko艣ci fizyczne stosowane w elektrotechnice i elektronice
 • wykorzystuje jednostki wielko艣ci fizycznych stosowane w elektrotechnice i elektronice
 • wyja艣nia terminy zwi膮zane z elektrotechnik膮 i elektronik膮, takie jak napi臋cie elektryczne, 艂adunek elektryczny, pr膮d elektrycznych, rezystancja, konduktancja, rezystywno艣膰, konduktywno艣膰, impedancja i admitancja
 • wyja艣nia terminy zwi膮zane z obwodami elektrycznymi, np. w臋ze艂, oczko i obw贸d elektryczny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la materia艂y stosowane w elektrotechnice i elektronice
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • okre艣la zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego
 • wyznacza rezystancj臋 zast臋pcz膮 szeregowego i r贸wnoleg艂ego po艂膮czenia rezystor贸w
 • oblicza parametry obwod贸w pr膮du przemiennego: szeregowe po艂膮czenie element贸w RL, RC i RLC oraz r贸wnoleg艂e po艂膮czenie element贸w RL, RC i RLC
 • oblicza parametry obwod贸w rezonansowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wytwarzanie napi臋cia tr贸jfazowego
 • opisuje wielko艣ci i parametry obwod贸w tr贸jfazowych
 • okre艣la zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du przemiennego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.03 - charakteryzuje pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
 • wyja艣nia terminy, np. napi臋cie elektryczne, 艂adunek elektryczny, pr膮d elektryczny
 • wyznacza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 szeregowego i r贸wnoleg艂ego po艂膮czenia kondensator贸w
 • okre艣la wielko艣ci charakteryzuj膮ce pole magnetyczne
 • opisuje parametry obwod贸w magnetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza parametry obwod贸w magnetycznych
 • okre艣la zjawisko indukcji elektromagnetycznej
  4. stosuje prawa elektrotechniki w celu obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego, np. I i II prawo Kirchhoffa
 • oblicza obwody pr膮du sta艂ego z zastosowaniem prawa Ohma i praw Kirchhoffa
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du przemiennego, np. w obwodach szeregowych i r贸wnoleg艂ych RLC
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w uk艂adach elektronicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w elektrycznych, np. rezystora, kondensatora i cewki
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w elektronicznych, np. diody, tranzystory, tyrystory, triaki i diaki
 • rozr贸偶nia symbole graficzne uk艂ad贸w elektronicznych, np. uk艂ad贸w prostownikowych, zasilaczy, stabilizator贸w i wzmacniaczy
 • rozr贸偶nia symbole graficzne element贸w optoelektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne na podstawie wygl膮du i oznacze艅
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i monta偶owych uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  6. rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • wskazuje parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych, np. rezystora, kondensatora i cewki
 • wskazuje parametry element贸w elektronicznych, takich jak diody, tranzystory, tyrystory, triaki i diaki
 • wymienia parametry element贸w optoelektronicznych
 • wymienia parametry podstawowych uk艂ad贸w elektronicznych, np. uk艂ad贸w scalonych, uk艂ad贸w prostownikowych, zasilaczy, stabilizator贸w i wzmacniaczy
  7. stosuje zasady sporz膮dzania i czytania rysunku technicznego
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wskazuje prawid艂owo wykonane rzutowanie, przekroje oraz wymiarowania element贸w mechanizm贸w i maszyn
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie i zasady tolerancji cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci mechanizm贸w i maszyn
 • odr贸偶nia rysunek techniczny monta偶owy od schematycznego i wykonawczego
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  8. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, katalogami i instrukcjami obs艂ugi
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅, obs艂ugi codziennej i konserwacji
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technicznej w艂a艣ciwy spos贸b u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • pos艂uguje si臋 katalogami dotycz膮cymi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la spos贸b monta偶u, uruchomienia i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
  9. dobiera materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych
 • charakteryzuje rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • charakteryzuje metale i ich stopy
 • dobiera metale i ich stopy
 • rozpoznaje tworzywa sztuczne
 • charakteryzuje materia艂y ceramiczne i kompozytowe
 • dobiera materia艂y stosowane w elektrotechnice i elektronice
 • rozpoznaje materia艂y przewodz膮ce, oporowe, p贸艂przewodnikowe, izolacyjne i magnetyczne
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • omawia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • okre艣la w艂a艣ciwe sposoby wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych oraz wykonania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne stosowane w budowie maszyn
 • wykonuje po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne
  11. charakteryzuje terminy zwi膮zane z tolerowaniem wymiar贸w
 • wyja艣nia terminy dotycz膮ce tolerancji i pasowa艅
 • wskazuje sposoby zapisu wymiar贸w tolerowanych w dokumentacji technologicznej
 • rozr贸偶nia symbole tolerancji kszta艂tu i po艂o偶enia
 • rozr贸偶nia rodzaje pasowa艅 i tolerancji na podstawie dokumentacji
  12. charakteryzuje 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu i sposoby przechowywania materia艂贸w w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac mechatronicznych
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce transportu i sk艂adowania element贸w, cz臋艣ci i wyrob贸w w zakresie wykonywanych prac mechatronicznych
 • organizuje stanowisko sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w
 • dobiera spos贸b transportu i urz膮dzenia transportowe do rodzaju materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady sk艂adowania zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska, wskazaniami producenta i regulacjami wewn臋trznymi
 • stosuje procedury dotycz膮ce sk艂adowania materia艂贸w i wyrob贸w oraz wykonywania prac zwi膮zanych z utrzymaniem w nale偶ytym stanie stanowiska pracy
  13. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykonuje zadania zawodowe korzystaj膮c z program贸w komputerowych
  14. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELM.03.3 - Monta偶 element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM3)

  1. charakteryzuje elementy, podzespo艂y i zespo艂y mechaniczne
 • rozpoznaje elementy, podzespo艂y i zespo艂y mechaniczne, np. wa艂y, osie, 艂o偶yska i sprz臋g艂a, przek艂adnie, mechanizmy i elementy spr臋偶ynuj膮ce
 • opisuje budow臋 element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • okre艣la zastosowanie element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy, podzespo艂y i zespo艂y mechaniczne do monta偶u urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
  2. charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅, np. 艂o偶yska, sprz臋g艂a, przek艂adnie, hamulce i nap臋dy
 • okre艣la zastosowanie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM3 - wykonuje pomiary wielko艣ci geometrycznych element贸w maszyn
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do pomiar贸w wielko艣ci geometrycznych element贸w maszyn
 • dobiera przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do pomiar贸w wielko艣ci geometrycznych element贸w maszyn
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w wielko艣ci geometrycznych element贸w maszyn
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci geometrycznych element贸w maszyn
  4. charakteryzuje narz臋dzia stosowane podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • charakteryzuje rodzaje i metody obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • dobiera metody obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • rozpoznaje narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej, np. narz臋dzia traserskie, narz臋dzia do ci臋cia, gi臋cia, prostowania, pilniki, narzynki, gwintowniki i nity, wiert艂a
 • wskazuje w艂a艣ciwe przeznaczenie narz臋dzi traserskich, narz臋dzi do ci臋cia, gi臋cia, prostowania, pilnik贸w, narzynek, gwintownik贸w i wierte艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej, np. narz臋dzia traserskie, narz臋dzia do ci臋cia, gi臋cia, prostowania, pilniki, narzynki, gwintowniki, nity i wiert艂a
 • rozpoznaje narz臋dzia do obr贸bki maszynowej, np. no偶e, wiert艂a i frezy
 • wskazuje w艂a艣ciwe przeznaczenie narz臋dzi do obr贸bki maszynowej, np. no偶y, wierte艂 i frez贸w
 • dobiera narz臋dzia do obr贸bki maszynowej, np. no偶e, wiert艂a i frezy
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje i wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • opisuje rodzaje prac z zakresu obr贸bki r臋cznej, np. trasowanie, ci臋cie, pi艂owanie, prostowanie, gi臋cie, wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie
 • planuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej, np. trasowanie, ci臋cie, pi艂owanie, prostowanie, gi臋cie, wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie
 • wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej, np. trasowanie, ci臋cie, pi艂owanie, prostowanie, gi臋cie, wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie
 • opisuje rodzaje prac z zakresu obr贸bki maszynowej, np. toczenie, frezowanie, wiercenie i szlifowanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje prace z zakresu obr贸bki maszynowej, np. toczenie, frezowanie, wiercenie i szlifowanie
 • wykonuje prace z zakresu obr贸bki maszynowej, np. toczenie, frezowanie, wiercenie i szlifowanie
  6. ocenia stan techniczny element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych do monta偶u
 • okre艣la metody oceny stanu technicznego element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • dobiera metody weryfikacji stanu technicznego element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • dokonuje oceny stanu technicznego element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
  7. dobiera metody 艂膮czenia metali i ich stop贸w
 • planuje kolejno艣膰 wykonywania po艂膮cze艅
 • przygotowuje materia艂y przeznaczone do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • wykonuje po艂膮czenia roz艂膮czne oraz nieroz艂膮czne
  8. dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do monta偶u i demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • wskazuje narz臋dzia do monta偶u i demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u i demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • dobiera przyrz膮dy do monta偶u i demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechatronicznych, np. przymiary, suwmiarki, mikrometry, mikroskopy, lupy, przyrz膮dy pomocnicze, uchwyty i urz膮dzenia do wykonania prac naprawczych
  9. wykonuje monta偶 i demonta偶 podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • przestrzega zasad monta偶u ze wzgl臋du na tolerancj臋 wykonania cz臋艣ci
 • przestrzega zasad monta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych ze wzgl臋du na rodzaj produkcji
 • przestrzega zasad demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • organizuje stanowisko robocze do monta偶u i demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje czynno艣ci monta偶owe podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • wykonuje monta偶 po艂膮cze艅 wciskowych, gwintowych oraz kszta艂towych
 • wykonuje monta偶 element贸w 艣lizgowych, tocznych i podatnych
 • planuje demonta偶 podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • wykonuje demonta偶 po艂膮cze艅 wciskowych, gwintowych oraz kszta艂towych
 • wykonuje demonta偶 element贸w 艣lizgowych, tocznych i podatnych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje metody kontroli wykonania monta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych
 • okre艣la cele kontroli wykonania monta偶u
 • opisuje metody kontroli wykonania monta偶u
 • dobiera metody stosowane do kontroli wykonania monta偶u
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do kontroli wykonania monta偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje obowi膮zuj膮ce procedury zwi膮zane z kontrol膮 wykonania monta偶u
 • sprawdza jako艣膰 wykonania monta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w mechanicznych

ELM.03.4 - Monta偶 element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.3)

  1. charakteryzuje budow臋 element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • rozr贸偶nia elementy, podzespo艂y i zespo艂y pneumatyczne, np. spr臋偶arki, filtry, zawory, si艂owniki, silniki, zesp贸艂 przygotowania powietrza, osuszacz, smarownic臋, pompy, ch艂odnice i nagrzewnic臋
 • rozr贸偶nia elementy, podzespo艂y i zespo艂y hydrauliczne, np. akumulatory, pompy, si艂owniki, silniki, zawory, filtry i regulatory
 • rozpoznaje elementy, podzespo艂y i zespo艂y pneumatyczne na podstawie symboli
 • rozpoznaje elementy, podzespo艂y i zespo艂y hydrauliczne na podstawie symboli (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy, podzespo艂y i zespo艂y pneumatyczne do monta偶u
 • dobiera elementy, podzespo艂y i zespo艂y hydrauliczne do monta偶u
  2. wyja艣nia dzia艂anie uk艂ad贸w sterowania pneumatycznego i hydraulicznego
 • rozpoznaje elementy uk艂adu sterowania pneumatycznego i hydraulicznego, np. sterowania r臋cznego, mechanicznego, elektrycznego, bezpo艣redniego i po艣redniego
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania uk艂adu sterowania pneumatycznego i hydraulicznego
 • rysuje schematy uk艂ad贸w sterowania pneumatycznego
 • okre艣la diagramy funkcyjne, np. diagramy drogowe i diagramy stan贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rysuje diagramy funkcyjne
 • rysuje uk艂ady sterowania hydraulicznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.3 - charakteryzuje parametry i funkcje element贸w, podzespo艂贸w, zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • opisuje parametry element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych, np. si艂ownik贸w, zawor贸w, filtr贸w, pomp, spr臋偶arek i silnik贸w
 • opisuje parametry element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w hydraulicznych, np. si艂ownik贸w, zawor贸w i filtr贸w
 • okre艣la funkcje element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych, np. si艂ownik贸w, zawor贸w, filtr贸w, pomp, spr臋偶arek i silnik贸w
 • okre艣la funkcje element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w hydraulicznych, np. si艂ownik贸w, zawor贸w i filtr贸w
  4. dobiera przyrz膮dy do pomiar贸w wielko艣ci w uk艂adach pneumatycznych i hydraulicznych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w wielko艣ci w uk艂adach pneumatycznych, np. wska藕niki ci艣nienia, manometry, termometry, wska藕niki poziomu cieczy, wska藕niki przep艂ywu, przep艂ywomierze, przetworniki ci艣nienia, czujniki analogowe i cyfrowe na podstawie symboli, oznacze艅 i wygl膮du
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w wielko艣ci w uk艂adach hydraulicznych, np. wska藕niki ci艣nienia, manometry, termometry, wska藕niki poziomu cieczy, wska藕nik przep艂ywu, przep艂ywomierze, obrotomierze, czujniki analogowe i cyfrowe na podstawie symboli, oznacze艅 i wygl膮du
 • wykonuje pomiary wielko艣ci w uk艂adach pneumatycznych i hydraulicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje narz臋dzia do monta偶u i demonta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do monta偶u i demonta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u i demonta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
  6. ocenia stan techniczny element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do monta偶u
 • dobiera sposoby oceny stanu technicznego element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych oraz hydraulicznych przygotowanych do monta偶u
 • dokonuje oceny stanu technicznego element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych oraz hydraulicznych przygotowanych do monta偶u
 • lokalizuje usterki element贸w podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
  7. wykonuje monta偶 i demonta偶 element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • okre艣la spos贸b monta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych, np. mocowanie na 艂apach, za pomoc膮 ko艂nierzy, za pomoc膮 jarzma
 • okre艣la spos贸b 艂膮czenia element贸w za pomoc膮 z艂膮cz wtykowych i po艂膮cze艅 gwintowych
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em i demonta偶em element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
  8. kontroluje poprawno艣膰 wykonania monta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • okre艣la metody kontroli poprawno艣ci wykonania monta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • ocenia poprawno艣膰 wykonania monta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
 • usuwa b艂臋dy wyst臋puj膮ce podczas monta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych
  9. sprawdza zgodno艣膰 monta偶u element贸w, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacj膮 techniczn膮
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 do