LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.13

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 GIW.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 13

GIW.13.2 - Podstawy wiertnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.13)

  1. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego
 • stosuje zasady szkicowania technicznego
 • wykonuje szkice techniczne
 • rozpoznaje elementy rysunku technicznego maszynowego
 • wykonuje rzutowanie prostych bry艂 geometrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i narz臋dzi
 • okre艣la zasady wymiarowania i tolerancji
 • wykonuje wymiarowanie cz臋艣ci maszyn i narz臋dzi
 • wykonuje rysunki techniczne element贸w maszynowych
 • interpretuje rysunki techniczne
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • wykorzystuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej podczas u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.13 - sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • analizuje rysunek techniczny wykonany technik膮 komputerow膮
 • wykonuje rysunek techniczny z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
 • przygotowuje rysunek techniczny do wydruku i publikacji
  4. charakteryzuje budow臋 i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
 • okre艣la budow臋 maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urz膮dze艅 oraz sposoby ochrony przed korozj膮
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
  6. wykonuje pomiary warsztatowe stosowane w wiertnictwie
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
 • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
  7. charakteryzuje uk艂ady mechatroniczne
 • rozr贸偶nia elementy struktury uk艂adu mechatronicznego
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w mechatronicznych
 • wymienia przyk艂ady zastosowania uk艂ad贸w mechatronicznych w podzespo艂ach urz膮dze艅 wiertniczych
  8. charakteryzuje dzia艂anie uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i cele zastosowania element贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje schematy uk艂ad贸w elektrycznych stosowanych w przemy艣le wiertniczym
 • wskazuje przeznaczenie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach wiertniczych
 • interpretuje dzia艂anie uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego na podstawie dokumentacji technicznej
  9. wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych pracuj膮cych w podzespo艂ach urz膮dze艅 wiertniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje warunki i zasady eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • omawia zasady wprowadzania do eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych na wiertni
 • przedstawia zasady eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia zasady doboru parametr贸w u偶ytkowania podzespo艂贸w urz膮dze艅 wiertniczych
 • okre艣la stan techniczny i eksploatacyjny maszyn wchodz膮cych w sk艂ad podzespo艂贸w urz膮dze艅 wiertniczych
  11. rozpoznaje struktur臋 geologiczn膮 Ziemi
 • omawia budow臋 geologiczn膮 Ziemi
 • omawia cechy jednostek tektonicznych na obszarze Polski
 • odczytuje informacje z tabeli stratygraficznej w celu okre艣lenia wieku ska艂 i proces贸w geologicznych
 • identyfikuje zjawiska i procesy geologiczne zwi膮zane z powstaniem kopalin u偶ytecznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje budow臋 geologiczn膮 obszaru Polski w celu okre艣lenia wieku ska艂 i proces贸w geologicznych
  12. charakteryzuje minera艂y i ska艂y
 • okre艣la cechy minera艂贸w
 • rozpoznaje makroskopowo podstawowe minera艂y ska艂otw贸rcze
 • omawia grupy genetyczne ska艂
 • rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo podstawowe ska艂y osadowe, magmowe i metamorficzne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la porowato艣膰 i przepuszczalno艣膰 ska艂 na podstawie dokumentacji geologicznej
  13. charakteryzuje rodzaje w贸d w 艣rodowisku skalnym
 • omawia zasady dop艂ywu wody do studni
 • klasyfikuje wody wyst臋puj膮ce w o艣rodku gruntowo-skalnym
 • okre艣la obszary wyst臋powania w贸d mineralnych w Polsce
 • okre艣la obszary wyst臋powania w贸d termalnych w Polsce
  14. charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu mechaniki grunt贸w i g贸rotworu
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizyczne ska艂 maj膮ce wp艂yw na proces wiercenia
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne ska艂
 • omawia napr臋偶enia w gruncie i g贸rotworze
 • omawia sposoby badania cech fizycznych i mechanicznych grunt贸w
  15. charakteryzuje sposoby poszukiwania z艂贸偶 kopalin u偶ytecznych
 • omawia geofizyczne metody poszukiwawcze
 • omawia sposoby poszukiwania z艂贸偶 metodami wiertniczymi
  16. charakteryzuje z艂o偶a kopalin u偶ytecznych
 • rozr贸偶nia z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na spos贸b ich powstania
 • klasyfikuje kopaliny wed艂ug ich u偶yteczno艣ci
 • rozr贸偶nia z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na ich ekonomiczne i gospodarcze znaczenie
 • wymienia formy wyst臋powania z艂贸偶 eksploatowanych otworami wiertniczymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la obszary wyst臋powania w Polsce z艂贸偶 eksploatowanych otworami wiertniczymi
  17. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

GIW.13.3 - Przygotowanie i prowadzenie prac wiertniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW13)

  1. charakteryzuje dokumentacj臋 i plany sytuacyjne dotycz膮ce monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 wiertniczych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami urz膮dze艅 stosowanych w procesie monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 wiertniczych
 • planuje kolejno艣膰 czynno艣ci monta偶owych i demonta偶owych na podstawie dokumentacji technicznej
 • analizuje schematy zabudowy terenu wiertni
  2. analizuje projekty wykonania prac i zabieg贸w wiertniczych
 • okre艣la elementy projekt贸w prac i zabieg贸w wiertniczych
 • opisuje sposoby wykonania prac i zabieg贸w wiertniczych na podstawie ich projekt贸w
 • interpretuje zapisy w projektach prac i zabieg贸w wiertniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW13 - stosuje zasady sporz膮dzania dokumentacji czasu pracy za艂ogi wiertniczej
 • stosuje zasady rozpisywania godzin pracy w uk艂adzie miesi臋cznym
 • okre艣la zasady przygotowania miesi臋cznych dziennik贸w pracy za艂ogi
 • uzupe艂nia dzienn膮 list臋 pracy
  4. analizuje dane zamieszczone w dokumentacji wierce艅
 • odczytuje dane technologiczne z dokumentacji procesu wiercenia
 • interpretuje dane zawarte w dokumentacji procesu wiercenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 terminologi膮 specjalistyczn膮 dotycz膮c膮 procesu wiercenia
 • wyja艣nia terminy i poj臋cia stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych dotycz膮cych procesu wiercenia
 • stosuje specjalistyczne nazewnictwo narz臋dzi i osprz臋tu wiertniczego
  6. dokonuje analizy wska藕nik贸w wiercenia
 • okre艣la zastosowanie wska藕nik贸w wiercenia
 • rozpoznaje wska藕niki wiercenia
 • odczytuje wskazania urz膮dze艅 pomiarowych monitoruj膮cych proces wiercenia
 • podaje warto艣ci wska藕nik贸w wiercenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje wskazania urz膮dze艅 pomiarowych monitoruj膮cych proces wiercenia
  7. charakteryzuje zasady sporz膮dzania raport贸w wiertniczych
 • rozr贸偶nia raporty sporz膮dzane na wiertni
 • okre艣la spos贸b uzyskania danych do sporz膮dzania raportu p艂uczkowego, energetycznego i dziennego raportu wiertniczego
 • okre艣la zasady sporz膮dzania raportu p艂uczkowego, energetycznego i dziennego raportu wiertniczego
 • interpretuje dane zawarte w raportach sporz膮dzanych na wiertni

GIW.13.4 - Rejestrowanie i interpretacja odczyt贸w wskaza艅 przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.13)

  1. charakteryzuje zasady dzia艂ania przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
 • wymienia przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wiercenia
 • okre艣la przeznaczenie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
 • okre艣la zasady dzia艂ania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych
  2. dokonuje analizy i interpretacji wskaza艅 przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
 • odczytuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych
 • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych
 • ewidencjonuje odczyty przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.13 - dokonuje analizy raport贸w serwis贸w kontrolno- pomiarowych
 • odczytuje zapisy zawarte w raportach serwis贸w kontrolno-pomiarowych
 • interpretuje dane zawarte w raportach serwis贸w kontrolno-pomiarowych
  4. uczestniczy w sporz膮dzaniu bilansu p艂uczki wiertniczej
 • opisuje zasady sporz膮dzania bilansu p艂uczki wiertniczej
 • wykonuje bilans p艂uczki wiertniczej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje procedury wykonywania pomiar贸w z zastosowaniem inklinometr贸w oraz interpretuje uzyskane dane
 • identyfikuje elementy inklinometru magnetycznego i mechanicznego
 • okre艣la zasady wykonywania pomiar贸w inklinometrem magnetycznym i mechanicznym
 • interpretuje dane dotycz膮ce k膮ta skrzywienia otworu wiertniczego i azymutu otworu

GIW.13.5 - Planowanie i realizacja procesu wiercenia (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW13)

  1. projektuje przew贸d wiertniczy dla r贸偶nych warunk贸w wiercenia
 • okre艣la zasady doboru przewodu wiertniczego dla r贸偶nych warunk贸w wiercenia
 • rozpoznaje elementy przewodu wiertniczego
 • opisuje elementy przewodu wiertniczego
 • rozpoznaje rozmiary i system oznacze艅 rur p艂uczkowych ze wzgl臋du na rodzaj stali z jakiej s膮 wykonane (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem dolnej cz臋艣ci zestawu wiertniczego (BHA)
  2. ustala liczb臋 kolumn rur ok艂adzinowych, ich 艣rednice i g艂臋boko艣膰 ich zapuszczenia
 • okre艣la zasady doboru ilo艣ci kolumn rur ok艂adzinowych
 • okre艣la 艣rednice i g艂臋boko艣膰 zapuszczenia kolumn rur ok艂adzinowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW13 - wykonuje obliczenia dotycz膮ce ci臋偶aru system贸w rurowych w otworze wiertniczym
 • rozpoznaje wielko艣ci niezb臋dne do wykonania oblicze艅 dotycz膮cych ci臋偶aru system贸w rurowych w otworze wiertniczym
 • stosuje wzory niezb臋dne do wykonania oblicze艅 dotycz膮cych ci臋偶aru system贸w rurowych w otworze wiertniczym
 • oblicza ci臋偶ar system贸w rurowych w otworze wiertniczym
  4. oblicza obci膮偶enia i napr臋偶enia wyst臋puj膮ce w systemach rurowych stosowanych w procesie wiercenia
 • okre艣la zasady obliczania obci膮偶e艅 i napr臋偶e艅 wyst臋puj膮cych w systemach rurowych podczas procesu wiercenia
 • podaje wielko艣ci niezb臋dne do wykonania oblicze艅 obci膮偶e艅 i napr臋偶e艅 wyst臋puj膮cych w systemach rurowych
 • dokonuje oblicze艅 obci膮偶e艅 i napr臋偶e艅 w systemach rurowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza zapotrzebowanie wielko艣ci zaczynu cementowego, przybitki, cementu i cieczy zarobowej do wykonania cementowania rur ok艂adzinowych
 • dokonuje oblicze艅 niezb臋dnych do wykonania cementowania rur ok艂adzinowych
 • oblicza ilo艣膰 przybitki niezb臋dnej do wykonania cementowania rur ok艂adzinowych
 • oblicza ilo艣膰 cementu i cieczy zarobowej niezb臋dnej do wykonania cementowania rur ok艂adzinowych
  6. projektuje wykonanie kork贸w cementowych
 • okre艣la zasady wykonywania kork贸w cementowych w rurach ok艂adzinowych i w otworze nieorurowanym
 • okre艣la zasady projektowania kork贸w cementowych
 • oblicza ilo艣膰 zaczynu cementowego, cementu, wody zarobowej i przybitki do wykonywania korka cementowego
  7. charakteryzuje zasady doboru optymalnych parametr贸w wiercenia
 • wskazuje podstawowe czynniki maj膮ce wp艂yw na pr臋dko艣膰 g艂臋bienia otworu
 • okre艣la podstawowe czynniki maj膮ce wp艂yw na pr臋dko艣膰 g艂臋bienia otworu
 • okre艣la zasady prawid艂owo wykonanego testu wiercenia i testu zwiercalno艣ci
 • odczytuje najkorzystniejsze parametry wiercenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady doboru najkorzystniejszych parametr贸w wiercenia korzystaj膮c z testu wiercenia i testu zwiercalno艣ci
 • dobiera dysze do 艣widr贸w dla uzyskania okre艣lonych hydraulicznych parametr贸w wiercenia
  8. oblicza wymagan膮 g臋sto艣膰 p艂uczki wiertniczej
 • okre艣la zasady projektowania g臋sto艣ci p艂uczki wiertniczej
 • oblicza ci艣nienie hydrostatyczne panuj膮ce na danej g艂臋boko艣ci
 • oblicza ci艣nienie z艂o偶owe na podstawie gradientu ci艣nienia
 • oblicza g臋sto艣膰 p艂uczki wiertniczej na podstawie warto艣ci ci艣nienia z艂o偶owego
  9. projektuje uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego i wylotu przewodu wiertniczego
 • rozpoznaje elementy uzbrojenia wylotu otworu i wylotu przewodu wiertniczego
 • projektuje uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
 • rysuje schematy uzbrojenia wylotu otworu wiertniczego
 • dobiera elementy uzbrojenia wylotu przewodu wiertniczego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przestrzega procedur wykonywania pr贸b ci艣nieniowych
 • okre艣la zasady wykonywania pr贸b ci艣nieniowych stosowanych w otworze wiertniczym
 • okre艣la zasady wykonywania pr贸b ci艣nieniowych urz膮dze艅 przeciwerupcyjnych
 • okre艣la zasady wykonywania pr贸b ch艂onno艣ci
 • interpretuje wyniki uzyskane po wykonaniu pr贸b ci艣nieniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje protoko艂y z wykonanych pr贸b ci艣nieniowych
  11. charakteryzuje cele wykonywania kierunkowych otwor贸w wiertniczych
 • okre艣la rodzaje kierunkowych otwor贸w wiertniczych
 • okre艣la zadania kierunkowych otwor贸w wiertniczych
  12. stosuje zasady doboru technologii i narz臋dzi do wykonania otwor贸w kierunkowych
 • rozr贸偶nia trajektorie kierunkowych otwor贸w wiertniczych
 • rozpoznaje narz臋dzia do wykonywania otwor贸w kierunkowych
 • omawia technologie wykonywania otwor贸w kierunkowych
 • rozpoznaje zestawy przewodu wiertniczego w celu uzyskania zamierzonego przebiegu otworu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych zestaw贸w przewodu wiertniczego w celu uzyskania zamierzonego przebiegu otworu
 • okre艣la sk艂ad zestaw贸w przewodu wiertniczego do wykonywania otwor贸w kierunkowych i horyzontalnych
 • opisuje komplikacje wiertnicze wyst臋puj膮ce podczas wykonywania otwor贸w kierunkowych
  13. charakteryzuje morskie jednostki wiertnicze
 • rozpoznaje rodzaje morskich jednostek wiertniczych
 • rozpoznaje typy platform wiertniczych
 • opisuje stacjonarne jednostki wiertnicze
 • opisuje p艂ywaj膮ce jednostki wiertnicze
  14. charakteryzuje procesy technologiczne wierce艅 morskich
 • opisuje technologi臋 wiercenia z platform stacjonarnych
 • opisuje technologi臋 wiercenia z platform p艂ywaj膮cych
 • opisuje metod臋 zabezpieczenia przeciwerupcyjnego wylotu otworu

GIW.13.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW 13)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy , z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych,, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW 13 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawode