LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M34

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.34
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 34

1. Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie M.34 - Ucze艅:
1) przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych wykonywania prac i zabieg贸w wiertniczych;
2) korzysta z dokumentacji i plan贸w sytuacyjnych, dotycz膮cych monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 wiertniczych;
3) analizuje projekt wykonania prac i zabieg贸w wiertniczych;
4) zamawia cz臋艣ci zamienne podzespo艂贸w urz膮dze艅 wiertniczych;
5) organizuje logistyk臋 utrzymania ci膮g艂ego ruchu zak艂adu wiertniczego;
6) sporz膮dza dokumentacj臋 czasu pracy za艂ogi wiertniczej.

2. Prowadzenie dokumentacji wierce艅
Kwalifikacje w zawodzie M34 - Ucze艅:
1) analizuje dokumentacje procesu wiercenia;
2) analizuje i interpretuje dane zamieszczone w dokumentacji wierce艅;
3) przestrzega zasad gospodarki materia艂owej wiertni;
4) pos艂uguje si臋 terminologi膮 specjalistyczn膮 dotycz膮c膮 procesu wiercenia;
5) dokonuje analizy wska藕nik贸w wiercenia;
6) dokonuje analizy i interpretacji wynik贸w pomiar贸w geofizycznych;
7) analizuje wykresy rozk艂adu ci艣nie艅, dotycz膮ce opr贸bowania otworu wiertniczego;
8) sporz膮dza raporty wiertnicze, dotycz膮ce pracy element贸w przewodu wiertniczego oraz zu偶ycia narz臋dzi wiertniczych;
9) sporz膮dza raport p艂uczkowy i raport energetyczny.

3. Rejestrowanie i interpretacja odczyt贸w wskaza艅 przyrz膮d贸w kontrolno颅-pomiarowych
Kwalifikacje w zawodzie M 34 - Ucze艅:
1) kontroluje dzia艂anie przyrz膮d贸w pomiarowych;
2) dokonuje analizy i interpretacji wskaza艅 przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych;
3) dokonuje analizy raport贸w serwis贸w kontrolno-pomiarowych;
4) uczestniczy w sporz膮dzaniu bilansu p艂uczki wiertniczej;
5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometr贸w wrzutowych oraz interpretuje
uzyskane dane;
6) uczestniczy w wykonywaniu pr贸b ci艣nieniowych i sporz膮dza protoko艂y wykonania pr贸b.

4. Planowanie i realizacja procesu wiercenia
Kwalifikacje w zawodzie M34 - Ucze艅:
1) projektuje przew贸d wiertniczy dla r贸偶nych warunk贸w wiercenia;
2) okre艣la liczb臋 kolumn rur ok艂adzinowych, ich 艣rednice i g艂臋boko艣膰 ich zapuszczenia;
3) wykonuje obliczenia dotycz膮ce ci臋偶aru system贸w rurowych w otworze wiertniczym;
4) oblicza obci膮偶enia i napr臋偶enia wyst臋puj膮ce w systemach rurowych stosowanych w procesie wiercenia;
5) dobiera parametry hydrauliczne wiercenia;
6) oblicza ilo艣膰 zaczynu cementowego, przybitki, cementu i cieczy zarobowej do wykonania cementowania rur ok艂adzinowych;
7) dobiera elementy zabezpieczenia przeciwerupcyjnego z uwzgl臋dnieniem klasy zagro偶enia erupcyjnego, kategorii zagro偶enia siarkowodorowego, dopuszczalnego ci艣nienia g艂owicowego;
8) dobiera optymalne parametry wiercenia na podstawie danych z testu zwiercalno艣ci;
9) oblicza i analizuje koszty wiercenia;
10) pobiera rdzenie i pr贸bki okruchowe, opisuje i magazynuje skrzynki rdzeniowe;
11) charakteryzuje cele i okre艣la podzia艂 kierunkowych otwor贸w wiertniczych;
12) dobiera technologi臋 wykonania otwor贸w kierunkowych;
13) dobiera narz臋dzia do wykonania otwor贸w kierunkowych;
14) charakteryzuje morskie jednostki wiertnicze;
15) okre艣la technologi臋 wykonania wierce艅 morskich;
16) przestrzega zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej i ochrony 艣rodowiska podczas wierce艅 morskich;
17) charakteryzuje systemy wierce艅.