LOGOWANIE

KWALIFIKACJA LES.02

Gospodarowanie zasobami le艣nymi- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 LES.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE LES 2

LES.02.2 - Podstawy le艣nictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja LES.02)

  1. charakteryzuje uwarunkowania prawne i historyczne funkcjonowania le艣nictwa
 • wymienia akty prawne zwi膮zane z le艣nictwem
 • opisuje histori臋 i tradycj臋 le艣n膮
 • przedstawia struktur臋 organizacyjn膮 Pa艅stwowego Gospodarstwa Le艣nego Lasy Pa艅stwowe
 • przedstawia struktur臋 organizacyjn膮 nadle艣nictwa
  2. pos艂uguje si臋 rysunkami, szkicami oraz mapami z zakresu gospodarki le艣nej
 • odczytuje informacje zamieszczone na szkicach
 • odczytuje rysunki techniczne
 • odczytuje informacje zawarte na mapach le艣nych
 • sporz膮dza szkice z zakresu gospodarki le艣nej
  3. Kwalifikacje w zawodzie LES.02 - charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w gospodarce le艣nej
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania silnik贸w spalinowych i hydraulicznych
 • wymienia cz臋艣ci maszyn stosowanych w gospodarce le艣nej
 • wymienia elementy uk艂ad贸w maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami technicznymi pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅
  4. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 zawieraj膮cych informacje dotycz膮ce norm i procedur oceny zgodno艣ci

LES.02.3 - Organizowanie i prowadzenie prac zwi膮zanych z hodowl膮 lasu (Egzamin zawodowy kwalifikacja LES2)

  1. wymienia podstawowe poj臋cia z zakresu hodowli lasu: charakteryzuje cechy drzewostanu, charakteryzuje fazy rozwojowe drzewostanu
 • wymienia rodzaje las贸w
 • podaje podstawowe definicje zwi膮zane z hodowl膮 lasu
 • opisuje fazy rozwojowe drzewostan贸w
 • rozr贸偶nia drzewostany pod wzgl臋dem sk艂adu gatunkowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋 pionow膮 drzewostanu
 • opisuje formy zmieszania wyst臋puj膮ce w drzewostanie
 • opisuje rodzaje zwarcia
 • wyja艣nia rol臋 poszczeg贸lnych gatunk贸w w drzewostanie
  2. charakteryzuje budow臋 morfologiczn膮 ro艣lin nagozal膮偶kowych i okrytozal膮偶kowych okre艣lonych w wykazie nr 1
 • rozr贸偶nia p臋dy drzew i krzew贸w le艣nych na podstawie cech makroskopowych
 • rozr贸偶nia li艣cie drzew i krzew贸w le艣nych na podstawie cech makroskopowych
 • rozr贸偶nia p膮czki drzew i krzew贸w le艣nych na podstawie cech makroskopowych
 • rozr贸偶nia rodzaje kwiatostan贸w drzew i krzew贸w le艣nych na podstawie cech makroskopowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie LES2 - rozpoznaje gatunki ro艣lin okre艣lonych w wykazie nr 1 oraz wykazie nr 4 w cz臋艣ci B
 • rozpoznaje gatunki ro艣lin runa le艣nego na podstawie cech makroskopowych
 • rozpoznaje gatunki krzew贸w le艣nych na podstawie cech makroskopowych
 • rozpoznaje gatunki drzew le艣nych na podstawie cech makroskopowych
  4. rozpoznaje szyszki, owoce i nasiona drzew i krzew贸w le艣nych okre艣lonych w wykazie
 • wymienia makroskopowe cechy rozpoznawcze szyszek, owoc贸w i nasion drzew le艣nych nr 1
 • wymienia makroskopowe cechy rozpoznawcze szyszek, owoc贸w i nasion krzew贸w le艣nych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la rodzaje i zastosowanie obiekt贸w ma艂ej retencji wodnej
 • okre艣la wp艂yw zbiornik贸w i ciek贸w wodnych na drzewostany
 • wyja艣nia znaczenie zbiornik贸w i ciek贸w wodnych na warunki bytowania zwierz膮t
 • wymienia rodzaje obiekt贸w ma艂ej retencji wodnej
  6. rozr贸偶nia i wyja艣nia dzia艂anie sprz臋tu, narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w hodowli lasu
 • opisuje sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane do: uprawy gleby w produkcji szk贸艂karskiej, siewu nasion w produkcji szk贸艂karskiej, piel臋gnacji siew贸w w produkcji szk贸艂karskiej, wyjmowania sadzonek w produkcji szk贸艂karskiej
 • opisuje sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane przy przygotowaniu gleby do odnowie艅 i zalesie艅
 • opisuje sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w piel臋gnacji upraw i m艂odnik贸w
 • wyja艣nia dzia艂anie sprz臋tu, narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w hodowli lasu
  7. charakteryzuje zasady regionalizacji przyrodniczo-le艣nej kraju
 • wymienia i wskazuje na mapie krainy przyrodniczo- le艣ne
 • wymienia dominuj膮ce siedliska w poszczeg贸lnych krainach przyrodniczo-le艣nych
 • wymienia dominuj膮ce gatunki lasotw贸rcze w poszczeg贸lnych krainach przyrodniczo-le艣nych
 • wskazuje zasi臋g naturalnego wyst臋powania: sosny, 艣wierka, jod艂y, d臋bu, buka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje lesisto艣膰 w poszczeg贸lnych krainach przyrodniczo-le艣nych
 • wskazuje najwi臋ksze obszary le艣ne po艂o偶one w poszczeg贸lnych krainach przyrodniczo-le艣nych
 • wskazuje parki narodowe po艂o偶one w poszczeg贸lnych krainach przyrodniczo-le艣nych
  8. charakteryzuje elementy selekcji drzew le艣nych
 • definiuje cele i zadania regionalizacji nasiennej
 • wymienia gatunki podlegaj膮ce regionalizacji nasiennej
 • opisuje rodzaje selekcji drzew le艣nych
 • rozr贸偶nia le艣ny materia艂 podstawowy i rozmno偶eniowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady regionalizacji nasiennej
 • opisuje drzewostany nasienne
 • podaje definicj臋 upraw pochodnych
 • wymienia cechy drzew matecznych
  9. organizuje zbi贸r nasion z drzew 艣ci臋tych i stoj膮cych oraz krzew贸w le艣nych
 • wymienia czynniki wp艂ywaj膮ce na kwitnienie i owocowanie drzew i drzewostan贸w
 • wymienia terminy zbioru nasion g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych
 • wymienia cykliczno艣膰 lat nasiennych g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych
 • wyja艣nia sposoby prognozowania urodzaju nasion (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody zbioru nasion drzew le艣nych
 • dobiera sposoby zbioru nasion w zale偶no艣ci od gatunku
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera metody wy艂uszczania 鈥 wydobywania z owocni, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzew贸w le艣nych do wysiewu
 • opisuje metody wy艂uszczania nasion
 • opisuje sposoby wydobywania nasion z owocni
 • opisuje sposoby przechowywania nasion na potrzeby bie偶膮ce
 • opisuje biologiczne podstawy przechowywania nasion (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje d艂ugookresowe sposoby przechowywania nasion
 • rozr贸偶nia sposoby przysposabiania nasion do wysiewu
 • opisuje metody oceny nasion
  11. organizuje i wykonuje prace zwi膮zane z prowadzeniem le艣nej gospodarki szk贸艂karskiej
 • podaje podstawowe definicje zwi膮zane z gospodark膮 szk贸艂karsk膮
 • okre艣la zakres prac szk贸艂karskich
 • opisuje warunki wp艂ywaj膮ce na wzrost i rozw贸j materia艂u sadzeniowego
 • przedstawia sposoby nawo偶enia szk贸艂ek le艣nych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia objawy niedoboru sk艂adnik贸w mineralnych (makroelement贸w)
 • opisuje zasady stosowania nawoz贸w mineralnych
 • opisuje rodzaje prac zwi膮zanych z upraw膮 gleby w szk贸艂ce le艣nej
 • opisuje terminy i sposoby siewu nasion
 • charakteryzuje zabiegi zwi膮zane z piel臋gnowaniem i ochron膮 siewek i sadzonek przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi
 • opisuje zasady produkcji materia艂u sadzeniowego
 • wskazuje sposoby wegetatywnego rozmna偶ania drzew i krzew贸w le艣nych
  12. prowadzi prace zwi膮zane ze szczeg贸艂ow膮 hodowl膮 drzew i krzew贸w le艣nych
 • opisuje wyst臋powanie g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych
 • charakteryzuje klimat, w kt贸rym mog膮 wyst臋powa膰 g艂贸wne gatunki lasotw贸rcze
 • opisuje wymagania 艣wietlne g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych
 • charakteryzuje wymagania g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych w zakresie wilgotno艣ci i troficzno艣ci gleby (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia typy siedliskowe lasu, na kt贸rych mog膮 wzrasta膰 g艂贸wne gatunki lasotw贸rcze
 • opisuje podatno艣膰 g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych na zagro偶enia abiotyczne
 • opisuje wzrost i produkcyjno艣膰 g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych
 • przedstawia wykorzystanie g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych w strefach uszkodze艅 przemys艂owych
 • opisuje sposoby odnawiania g艂贸wnych gatunk贸w lasotw贸rczych
  13. charakteryzuje podstawowe typy gleb le艣nych oraz okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje spos贸b powstawania gleb le艣nych
 • definiuje poj臋cie morfologii gleb
 • przedstawia wp艂yw cech morfologicznych gleby na rozw贸j ro艣lin
 • charakteryzuje sk艂ad mechaniczny gleb le艣nych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci fizyczne gleb
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci sorpcyjne gleb
 • opisuje czynniki decyduj膮ce o kwa艣nym lub zasadowym odczynie gleby
 • przedstawia znaczenie dla ro艣lin azotu, potasu, fosforu i wapnia jako makroelement贸w
 • opisuje poszczeg贸lne typy gleb
 • opisuje substancje pr贸chniczne gleby
  14. opracowuje za艂o偶enia do wniosk贸w z zakresu hodowli lasu
 • rozr贸偶nia elementy planu hodowli lasu
 • wymienia niezb臋dne informacje potrzebne do opracowania planu hodowli lasu
  15. okre艣la funkcje las贸w
 • przedstawia zasady gospodarki le艣nej
 • rozr贸偶nia funkcje las贸w
 • podaje definicj臋 naturalnych funkcji lasu
 • podaje definicj臋 kszta艂towanych funkcji lasu (ochronnych, gospodarczych i spo艂ecznych)
  16. ocenia struktur臋 drzewostanu i planuje dzia艂ania zwi膮zane z jej kszta艂towaniem
 • wymienia rodzaje odnowienia w poszczeg贸lnych r臋bniach
 • definiuje poj臋cie r臋bni oraz okre艣la ich zastosowanie
 • opisuje elementy techniczne przestrzenne i czasowe poszczeg贸lnych r臋bni
 • charakteryzuje technik臋 ci臋膰 w poszczeg贸lnych r臋bniach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia gatunki, kt贸re mo偶na odnawia膰 poszczeg贸lnymi rodzajami r臋bni w sytuacjach typowych i szczeg贸lnych
 • opisuje prowadzenie drzewostan贸w przeznaczonych do odnowienia poszczeg贸lnymi r臋bniami
  17. wykonuje prace zwi膮zane z melioracjami le艣nymi
 • podaje definicj臋 melioracji le艣nych
 • przedstawia cele melioracji le艣nych
 • opisuje rodzaje melioracji stosowanych w le艣nictwie
 • dobiera rodzaj melioracji le艣nych w zale偶no艣ci od potrzeb
  18. charakteryzuje typy siedliskowe lasu okre艣lone w wykazie nr 4 w cz臋艣ci. A
 • definiuje poj臋cia: gatunki runa r贸偶nicuj膮ce i cz臋ste, potencjalna i aktualna produkcyjno艣膰 siedliska
 • definiuje poj臋cia: typ siedliskowy lasu, typ lasu, powierzchnia typologiczna, diagnostyczna i pomocnicza
 • opisuje typy siedliskowe lasu
 • wymienia typy lasu charakterystyczne dla poszczeg贸lnych typ贸w siedliskowych lasu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje gatunki ro艣lin cz臋ste dla typ贸w siedliskowych lasu
 • rozpoznaje gatunki ro艣lin r贸偶nicuj膮ce typy siedliskowe lasu
  19. wykonuje prace z zakresu sztucznego i naturalnego odnowienia lasu
 • wymienia rodzaje odnowienia lasu
 • wymienia zalety oraz wady naturalnego i sztucznego odnowienia lasu
 • wymienia rodzaje samosiew贸w
 • opisuje rodzaje samosiew贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje ci臋cia przygotowawcze, obsiewne, ods艂aniaj膮ce i uprz膮taj膮ce
 • wymienia czynno艣ci wchodz膮ce w sk艂ad sztucznego odnowienia lasu
 • wymienia elementy organizacji i techniki prac odnowieniowych
 • opisuje sposoby sadzenia poszczeg贸lnych gatunk贸w
 • wymienia terminy sadzenia poszczeg贸lnych gatunk贸w
  20. wykonuje prace zwi膮zane z przygotowaniem gleby z uwzgl臋dnieniem warunk贸w terenowych
 • wymienia zadania sk艂adaj膮ce si臋 na przygotowanie gleby pod odnowienia, poprawki, uzupe艂nienia i zalesienia
 • opisuje sposoby przygotowania gleby pod odnowienia, poprawki, uzupe艂nienia i zalesienia
 • wykonuje r臋czne przygotowanie gleby
  21. ustala sk艂ad gatunkowy upraw le艣nych
 • podaje definicj臋 sk艂adu gatunkowego zak艂adanej uprawy
 • dobiera gatunki drzew do planowanej uprawy
 • opisuje gatunki drzew pod wzgl臋dem ich roli w uprawie
 • opisuje formy zmieszania gatunk贸w w uprawie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza zapotrzebowanie na sadzonki w wi臋藕bie prostok膮tnej
 • odczytuje z zasad hodowli lasu typy drzewostan贸w dla r贸偶nych typ贸w siedliskowych lasu
  22. ocenia udatno艣膰 upraw le艣nych
 • podaje definicj臋 udatno艣ci uprawy
 • wymienia kryteria kwalifikacyjne oceny udatno艣ci upraw zak艂adanych sztucznie
 • dokonuje oceny udatno艣ci upraw
 • opisuje warunki pe艂nej udatno艣ci upraw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia przyczyny nieudatno艣ci upraw
  23. charakteryzuje uprawy plantacyjne drzew szybko rosn膮cych
 • opisuje spos贸b prowadzenia upraw plantacyjnych drzew szybko rosn膮cych
 • opisuje plantacje topolowe
  24. wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne we wszystkich fazach rozwojowych drzewostan贸w oraz organizuje prace zwi膮zane z ich wykonaniem
 • definiuje poj臋cie i cel piel臋gnowania lasu
 • rozr贸偶nia rodzaje selekcji stosowanych podczas piel臋gnowania lasu
 • wymienia zasady prowadzenia prac piel臋gnacyjnych w drzewostanie
 • wykonuje prace piel臋gnacyjne w drzewostanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje stanowisko biosocjalne drzewa w drzewostanie
 • wymienia zasady wyznaczania szlak贸w operacyjnych
 • wymienia zasady wprowadzania podszyt贸w i dolnego pi臋tra w drzewostanie
 • przedstawia zasady podkrzesywania drzew le艣nych
  25. okre艣la mo偶liwo艣ci zagospodarowania nieu偶ytk贸w i grunt贸w porolnych
 • opisuje rodzaje nieu偶ytk贸w
 • wymienia przyczyny powstawania nieu偶ytk贸w
 • charakteryzuje ekologiczne aspekty odtwarzania lasu na glebach porolnych
 • opisuje agromelioracje nieu偶ytk贸w porolnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zalesianie nieu偶ytk贸w porolnych
 • ustala post臋powanie piel臋gnacyjne w drzewostanach na gruntach porolnych
 • opisuje przebudow臋 drzewostan贸w zniszczonych przez grzyby paso偶ytnicze
 • opisuje zak艂adanie upraw drugiej generacji na gruntach porolnych
  26. organizuje prace zwi膮zane z rekultywacj膮 gleb zdegradowanych
 • podaje definicj臋 rekultywacji
 • wymienia zabiegi rekultywacyjne
 • ustala odpowiedzialno艣膰 os贸b za szkody wyrz膮dzone 艣rodowisku
 • opisuje metody rekultywacji teren贸w zdegradowanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje cechy grunt贸w zdegradowanych pod wzgl臋dem stosunk贸w wodnych, termicznych i 艣wietlnych
 • wskazuje cechy grunt贸w zdegradowanych ze wzgl臋du na 艣rodowisko glebowe
 • opisuje metody stabilizacji grunt贸w pochylonych (skarp)
 • wymienia zabiegi reguluj膮ce stosunki wodne w runtach zdegradowanych
  27. wykonuje prace zwi膮zane z zalesieniami, poprawkami, dolesieniami oraz uzupe艂nieniami
 • podaje definicj臋 poprawek, uzupe艂nie艅, dolesie艅 i zalesie艅
 • podaje definicj臋 powierzchni zredukowanej niezb臋dnej do wykonania poprawek, uzupe艂nie艅, zalesie艅 i dolesie艅
 • organizuje prace zwi膮zane z odnowieniami, zalesieniami, poprawkami, dolesieniami oraz uzupe艂nieniami
 • opisuje sposoby przygotowania gleby pod odnowienia, zalesienia, poprawki, dolesienia i uzupe艂nienia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje transport sadzonek ze szk贸艂ki do miejsca sadzenia
 • opisuje sposoby sadzenia
 • dobiera pory sadzenia poszczeg贸lnych gatunk贸w
 • wymienia kryteria wykonania poprawek, uzupe艂nie艅, zalesie艅 i dolesie艅
 • okre艣la spos贸b oraz terminy wykonania poprawek, uzupe艂nie艅, zalesie艅 i dolesie艅
 • ustala sk艂ady gatunkowe zalesie艅
  28. rozr贸偶nia sprz臋t, narz臋dzia, maszyny
 • wymienia sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia i urz膮dzenia stosowane w hodowli lasu stosowane w pracach szk贸艂karskich
 • wymienia sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w pracach odnowieniowych
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w hodowli lasu
  29. organizuje prace zwi膮zane z przebudow膮 drzewostan贸w
 • okre艣la potrzeb臋 przebudowy drzewostan贸w
 • opisuje spos贸b przebudowy drzewostanu r臋bni膮 I i IIIa
 • opisuje spos贸b przebudowy drzewostanu r臋bni膮 IId i IVd
 • opisuje spos贸b przebudowy drzewostanu trzebie偶膮 przekszta艂ceniow膮
  30. wykonuje prace zwi膮zane z zak艂adaniem i piel臋gnacj膮 zadrzewie艅
 • podaje definicj臋 zadrzewie艅
 • wymienia r贸偶nic臋 mi臋dzy zadrzewieniami a powierzchni膮 le艣n膮
 • opisuje funkcje zadrzewie艅
 • wyja艣nia poj臋cie ekotonu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje funkcje stref ekotonowych
 • dobiera gatunki drzew i krzew贸w wykorzystywanych do zak艂adania zadrzewie艅
 • opisuje formy zmieszania drzew i krzew贸w w strefach ekotonowych
 • opisuje piel臋gnowanie pas贸w ochronnych w strefach ekotonowych
 • organizuje prace zwi膮zane z zak艂adaniem i piel臋gnacj膮 zadrzewie艅
  31. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporz膮dza ich dokumentacj臋
 • ustala zakres zleconych do wykonania prac
 • sporz膮dza dokumentacj臋 odbioru wykonanych prac
  32. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 z hodowli lasu: obs艂uguje System Informatyczny Las贸w Pa艅stwowych (SILP) w zakresie hodowli lasu, obs艂uguje rejestrator le艣niczego lub urz膮dzenie mobilne obs艂uguj膮ce aplikacje SILP w zakresie hodowli lasu
 • wprowadza dane do SILP w zakresie hodowli lasu
 • wprowadza dane do rejestratora le艣niczego lub urz膮dzenia mobilnego obs艂uguj膮cego aplikacje SILP w zakresie hodowli lasu
 • analizuje dane z SILP z zakresu hodowli lasu

LES.02.4 - Organizowanie i prowadzenie prac zwi膮zanych z ochron膮 lasu (Egzamin zawodowy kwalifikacja LES.2)

  1. charakteryzuje systematyk臋, budow臋 morfologiczn膮 i rozw贸j owad贸w okre艣lonych w wykazie nr 3
 • przyporz膮dkowuje gatunki szkodliwych owad贸w le艣nych do rz臋d贸w i rodzin
 • opisuje budow臋 morfologiczn膮 owad贸w
 • opisuje rozw贸j owad贸w
 • przedstawia przebieg gradacji owad贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na zmiany liczebno艣ci populacji owad贸w
  2. rozpoznaje gatunki zwierz膮t le艣nych okre艣lonych w wykazach nr 3 i 7
 • rozpoznaje gatunki p艂az贸w, gad贸w, ptak贸w, gryzoni na podstawie cech morfologicznych
 • rozpoznaje gatunki szkodliwych owad贸w le艣nych w r贸偶nych stadiach rozwojowych na podstawie cech morfologicznych
 • rozpoznaje gatunki szkodliwych owad贸w le艣nych na podstawie obrazu 偶erowania