LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M23

Monta偶 i remont kad艂uba okr臋tu- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 23

Monta偶 i remont kad艂uba okr臋tu 1. Montowanie kad艂uba okr臋tu z sekcji i blok贸w
Kwalifikacje w zawodzie M.23 - Ucze艅:
1) wykonuje podbudow臋 do monta偶u kad艂uba okr臋tu;
2) analizuje i wykorzystuje charakterystyk臋 techniczn膮 doku lub pochylni;
3) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy kad艂uba okr臋tu;

4) stosuje technologie budowy kad艂uba okr臋tu;
5) analizuje i wykorzystuje plan kolejno艣ci monta偶u kad艂uba okr臋tu;
6) analizuje i wykorzystuje zestawienie sekcji wed艂ug planu kolejno艣ci monta偶u kad艂uba okr臋tu;
7) wykonuje monta偶 kad艂uba okr臋tu;
8) analizuje i wykorzystuje plan otwor贸w komunikacyjnych w kad艂ubie okr臋tu;
9) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposa偶enie kad艂uba okr臋tu;
10) prostuje konstrukcje kad艂uba okr臋tu;
11) montuje i wykonuje pr贸by obci膮偶eniowe uchwyt贸w do monta偶u 艣ruby i p艂etwy steru;
12) wykonuje pr贸by szczelno艣ci zbiornik贸w i kad艂uba okr臋tu;
13) montuje st臋pk臋 przeciwprzechy艂ow膮, znaki zanurzenia oraz znaki wolnej burty na kad艂ubie okr臋tu;
14) analizuje i wykorzystuje plan baz pomiarowych kad艂uba okr臋tu;
15) wykonuje pomiary geometryczne kad艂uba okr臋tu;
16) analizuje zagro偶enia podczas monta偶u i remontu kad艂uba okr臋tu.

2. Przygotowywanie kad艂uba okr臋tu oraz urz膮dze艅 do wodowania
Kwalifikacje w zawodzie M23 - Ucze艅:
1) analizuje i wykorzystuje program pr贸b szczelno艣ci zbiornik贸w i kad艂uba okr臋tu;
2) analizuje i wykorzystuje plan zbiornik贸w i ich oznakowanie;
3) wykonuje pr贸by szczelno艣ci zbiornik贸w kad艂uba okr臋tu;
4) wykonuje przegl膮d podwodnej cz臋艣ci kad艂uba okr臋tu;
5) analizuje i wykorzystuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮 podbudowy okr臋tu do wodowania;
6) korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do wodowania;
7) zabezpiecza podbudow臋 przed przewr贸ceniem si臋 w trakcie wodowania;
8) wykonuje polecenia osoby kieruj膮cej wodowaniem okr臋tu;
9) korzysta z dokumentacji balastowania okr臋tu na czas wodowania;
10) wykonuje zabezpieczenie okr臋tu po jego zwodowaniu;
11) analizuje zagro偶enia podczas przygotowywania kad艂uba okr臋tu oraz urz膮dze艅 do wodowania.

3. Wykonywanie prac remontowych kad艂uba okr臋tu
Kwalifikacje w zawodzie M 23 - Ucze艅:
1) prowadzi prace dotycz膮ce posadowienia kad艂uba okr臋tu na podbudowie technologicznej;
2) analizuje i wykorzystuje plan dokowania i rozmieszczenia podbudowy;
3) prowadzi prace w zakresie budowy rusztowa艅;
4) montuje zej艣ci贸wki i k艂adki komunikacyjne;
5) instaluje i uruchamia wentylacj臋 oraz o艣wietlenie;
6) wykonuje przegl膮d doku oraz urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do wyprowadzenia okr臋tu z doku;
7) wykonuje prace remontowe kad艂uba okr臋tu zgodnie z procedurami;
8) analizuje i przygotowuje wykaz oprzyrz膮dowania niezb臋dnego do przeprowadzenia prac remontowych kad艂uba okr臋tu;
9) korzysta ze specyfikacji prac remontowych kad艂uba okr臋tu;
10) wykonuje prace remontowe kad艂uba okr臋tu zgodnie ze specyfikacj膮;
11) stosuje instrukcje oczyszczania powierzchni kad艂uba okr臋tu;
12) analizuje zagro偶enia podczas wykonywania prac remontowych kad艂uba okr臋tu.