LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.22

Wykonywanie i monta偶 element贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 22

1. Wykonywanie obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.22 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia materia艂y hutnicze przeznaczone do budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
2) odczytuje opisy hutnicze i atesty towarzystw klasyfikacyjnych;
3) odczytuje dokumentacj臋 materia艂ow膮 zwi膮zan膮 z dystrybucj膮 materia艂贸w hutniczych do budowy, remontu lub modernizacji jednostek p艂ywaj膮cych;
4) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia ci膮gu obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych
oraz stosuje instrukcje ich obs艂ugi;
5) rozpoznaje maszyny, urz膮dzenia i osprz臋t do transportu wewn膮trzzak艂adowego pionowego i poziomego blach i profili hutniczych na stanowisko obr贸bki wst臋pnej;
6) wykonuje prace przygotowawcze do obr贸bki wst臋pnej materia艂贸w hutniczych;
7) wykonuje opisy blach i profili hutniczych zgodnie z dokumentacj膮;
8) rozpoznaje alternatywne sposoby wykonania obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych;
9) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie wykonywania prac na ci膮gu wst臋pnej obr贸bki blach i profili hutniczych.

2. Wykonywanie element贸w i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej kad艂uba jednostek
p艂ywaj膮cych
Kwalifikacje w zawodzie MG22 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do ci臋cia blach i profili oraz korzysta z instrukcji ich obs艂ugi;
2) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮 i trasersk膮 dotycz膮c膮 ci臋cia element贸w
konstrukcyjnych, w tym blach i profili hutniczych;
3) wykonuje ci臋cie element贸w konstrukcyjnych;
4) wykonuje opisy element贸w konstrukcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych zgodnie z dokumentacj膮;
5) rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do gi臋cia blach i profili oraz korzysta z instrukcji ich
obs艂ugi;
6) odczytuje dokumentacj臋 trasersk膮 i zapisy technologiczne dotycz膮ce gi臋cia blach i profili hutniczych;
7) wykonuje oprzyrz膮dowanie niezb臋dne do gi臋cia blach i profili hutniczych;
8) wykonuje gi臋cie blach i profili hutniczych;
9) wykonuje prace w zakresie uprawnie艅 I stopnia zwi膮zanych z ci臋ciem i spawaniem element贸w jednostek p艂ywaj膮cych;
10) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i osprz臋t konieczny do wykonania naprawy lub modernizacji w臋z艂贸w konstrukcji kad艂ub贸w jednostek p艂ywaj膮cych
prefabrykacji wst臋pnej;
11) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, technologiczn膮 i trasersk膮 dotycz膮c膮 wykonania i naprawy w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej uk艂adu wi膮za艅 kad艂uba
jednostek p艂ywaj膮cych;
12) wykonuje operacje zwi膮zane z prefabrykacj膮 w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej;
13) kompletuje elementy konstrukcyjne i w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej wed艂ug stopni technologicznego uk艂adu wi膮za艅 kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
14) rozr贸偶nia urz膮dzenia i osprz臋t do transportu pionowego i poziomego element贸w
konstrukcyjnych i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej;
15) kontroluje procesy ci臋cia, gi臋cia element贸w konstrukcyjnych oraz wykonania w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej zgodnie z wymaganiami dokumentacji
konstrukcyjnej, technologicznej, traserskiej i standard贸w budowy, remontu lub
modernizacji jednostek p艂ywaj膮cych;
16) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie wykonywania prac na ci膮gu obr贸bki blach i profili hutniczych.

3. Prefabrykacja sekcji, monta偶 blok贸w i sekcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
Kwalifikacje w zawodzie MG 22 - Ucze艅:
1) odczytuje dokumentacje: konstrukcyjn膮, trasersk膮 i pomiarow膮, dotycz膮ce prefabrykacji sekcji i monta偶u blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
2) rozr贸偶nia stopnie prefabrykacji i monta偶u sekcji;
3) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia, sprz臋t i narz臋dzia niezb臋dne do wykonania procesu prefabrykacji sekcji i monta偶u blok贸w;
4) wykonuje podbudow臋 do prefabrykacji sekcji i monta偶u blok贸w;
5) wykonuje prace traserskie zwi膮zane z prefabrykacj膮 sekcji i monta偶em blok贸w;
6) wykonuje p艂aty sekcji;
7) wykonuje sekcje p艂askie;
8) wykonuje sekcje przestrzenne;
9) montuje bloki kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych z sekcji;
10) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposa偶enie sekcji przestrzennych oraz blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych, przewidziane na stopnie budowy, remontu lub modernizacji, zgodnie z dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i technologiczn膮;
11) wykonuje odpr臋偶anie i prostowanie sekcji i blok贸w jednostek p艂ywaj膮cych;
12) wykonuje pomiary sekcji i blok贸w jednostek p艂ywaj膮cych;
13) kontroluje zgodno艣膰 wykonania prefabrykacji sekcji i monta偶u blok贸w z dokumentacj膮 konstrukcyjn膮, technologiczn膮 i standardami budowy, remontu lub
modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
14) wykonuje podbudow臋 do monta偶u kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
15) wykonuje otwory komunikacyjne w konstrukcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych zgodnie z planem;
16) wykonuje i montuje elementy 艣lusarki jednostek p艂ywaj膮cych: por臋czy, uchwyt贸w,
drabin, schod贸w, trap贸w, k艂adek, pod艂贸g i podbudowy przej艣膰 komunikacyjnych, w si艂owniach, pompowniach oraz na pok艂adach;
17) wykonuje elementy oraz montuje pod艂ogi oraz gretingi w si艂owniach, pompowniach, pomieszczeniach i pok艂adach zgodnie z dokumentacj膮;
18) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie wykonywania prac
prefabrykacji sekcji, monta偶u blok贸w i sekcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych.

4. Przemieszczanie sekcji i blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych transportem
wewn膮trzzak艂adowym
Kwalifikacje w zawodzie MG22 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia oraz osprz臋t s艂u偶膮cy do transportu pionowego i poziomego sekcji i blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
2) odczytuje dokumentacj臋 technologiczn膮 oprzyrz膮dowania oraz instrukcje
dotycz膮ce transportu wewn膮trzzak艂adowego sekcji i blok贸w;
3) montuje uchwyty do przemieszczania i odwracania sekcji i blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
4) wykonuje i montuje belki technologiczne usztywniaj膮ce sekcj臋, podpory i inne
wzmocnienia blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
5) zg艂asza do bada艅 nieniszcz膮cych i kontroluje jako艣膰 wykonania monta偶u i spawania uchwyt贸w transportowych i innych element贸w konstrukcji sekcji i blok贸w zwi膮zanych z transportem wewn膮trzzak艂adowym sekcji i blok贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
6) wykonuje i montuje oprzyrz膮dowanie do transportu i odwracania sekcji i blok贸w;
7) pos艂uguje si臋 bezinwazyjnymi metodami kontroli procesu transportu wewn膮trzzak艂adowego oraz odczytuje informacje dotycz膮ce rezultat贸w kontroli;
8) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie przemieszczania sekcji blok贸w 艣rodkami transportu wewn膮trzzak艂adowego.

5. Wykonywanie prac zwi膮zanych z remontem lub modernizacj膮 kad艂uba jednostek
p艂ywaj膮cych
Kwalifikacje w zawodzie MG.22 - Ucze艅:
1) wykonuje remont lub modernizacj臋 fundament贸w maszyn i urz膮dze艅;
2) wykonuje remont lub modernizacj臋 konstrukcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
3) wykonuje remont lub modernizacj臋 fragment贸w instalacji ruroci膮g贸w;
4) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne wyposa偶enia 艣lusarskiego jednostek p艂ywaj膮cych;
5) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie prac zwi膮zanych z remontem lub modernizacj膮.