LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TWO.03

Wykonywanie i monta偶 element贸w kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TWO 3

TWO.03.2 - Podstawy okr臋townictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.03)

  1. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego
 • wykonuje rysunki techniczne zgodnie z zasadami
 • wykonuje rysunki techniczne, stosuj膮c stopnie uproszczenia
 • stosuje zasady wymiarowania
 • sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki wykonawcze
 • wykonuje rysunki techniczne, wykorzystuj膮c techniki wspomagania komputerowego
  2. charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la budow臋 mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje r贸偶ne rodzaje po艂膮cze艅 w mechanizmach maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje zasady tolerancji i pasowa艅 w rysunkach cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera tolerancje i pasowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.03 - charakteryzuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • opisuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne na podstawie oznacze艅
 • wymienia zastosowanie materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych maj膮ce wp艂yw na konstrukcj臋 jednostki p艂ywaj膮cej
 • stosuje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne w budownictwie okr臋towym
  4. charakteryzuje 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • opisuje stosowane do transportu 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • opisuje stosowane do sk艂adowania 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • opisuje metody sk艂adowania i segregacji materia艂贸w konstrukcyjnych
 • wymienia stosowane w stoczniach urz膮dzenia prze艂adunkowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elektryczne urz膮dzenia prze艂adunkowe i spos贸b ich wykorzystania
 • opisuje hydrauliczne urz膮dzenia prze艂adunkowe i spos贸b ich wykorzystania
 • opisuje podci艣nieniowe urz膮dzenia prze艂adunkowe i spos贸b ich wykorzystania
 • dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w
 • pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami prze艂adunkowymi
 • wykonuje transport r臋czny zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami i przepisami
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • opisuje przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje rodzaje korozji
 • wymienia metody ochrony antykorozyjnej
 • opisuje narz臋dzia stosowane do usuwania skutk贸w korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia materia艂y i urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce przed dzia艂aniem korozji
 • stosuje w艂a艣ciwe narz臋dzia do usuwania i zabezpieczenia przed korozj膮
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia techniki obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • wymienia stosowane rodzaje obr贸bki cieplno- chemicznej podczas wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia do wykonania element贸w w obr贸bce r臋cznej
 • wymienia rodzaje obr贸bki maszynowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody bada艅 metali i ich stop贸w
 • wymienia rodzaje wad i sposoby ich wykrywania w materia艂ach konstrukcyjnych
  7. charakteryzuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wymienia rodzaje obr贸bki r臋cznej
 • stosuje narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonywania prac z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • wykorzystuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania operacji obr贸bki r臋cznej lub maszynowej
 • dobiera elektronarz臋dzia w obr贸bce r臋cznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania prac z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • u偶ytkuje elektronarz臋dzia
 • u偶ytkuje obrabiarki do metalu: tokarki, wiertarki, frezarki, strugarki, szlifierki
 • wykonuje proste operacje maszynowej obr贸bki skrawaniem
  8. charakteryzuje przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • okre艣la narz臋dzia pomiarowe i sposoby ich u偶ycia
 • u偶ywa odpowiednich narz臋dzi pomiarowych do wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • stosuje metody pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
  9. charakteryzuje metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • identyfikuje sposoby kontroli jako艣ci w zale偶no艣ci od wykonywanych prac
 • wykorzystuje w艂a艣ciwe przyrz膮dy i narz臋dzia pomiarowe oraz sprawdziany do kontroli
 • wykonuje pomiary kontrolne wykonanych prac
 • sprawdza zgodno艣膰 odchy艂ek z dokumentacj膮 robocz膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza zgodno艣膰 odchy艂ek ze standaryzacj膮 wykonania prac w stoczni
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la budow臋 oraz przestrzega zasad dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 jednostek p艂ywaj膮cych
 • rozpoznaje urz膮dzenia pok艂adowe i si艂owniane
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 hydraulicznych i pneumatycznych
 • rozpoznaje schematy po艂膮cze艅 hydraulicznych i pneumatycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋 urz膮dze艅 pok艂adowych i si艂owni
 • opisuje budow臋, zasad臋 dzia艂ania i eksploatacji mechanizm贸w jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania i budow臋 urz膮dze艅 hydraulicznych i pneumatycznych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci oraz mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 zwi膮zanych z eksploatacj膮 statku
 • rozr贸偶nia schematy po艂膮cze艅 hydraulicznych i pneumatycznych
  11. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 oraz przestrzega norm dotycz膮cych rysunku technicznego, cz臋艣ci maszyn, materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • obja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • odczytuje rodzaje oraz spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci oraz mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
 • korzysta z przepis贸w Polskiego Rejestru Statk贸w, dotycz膮cych materia艂贸w okr臋towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂asno艣ci materia艂贸w na podstawie norm technicznych
  12. charakteryzuje prace zwi膮zane z ci臋ciem i spawaniem element贸w jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje urz膮dzenia i maszyny do ci臋cia gazowego i elektrycznego
 • rozr贸偶nia prace zwi膮zane z ci臋ciem gazowym
 • rozpoznaje metody spawania elektrycznego
 • dobiera sposoby przygotowania z艂膮cz i warunki zapewniaj膮ce wymagan膮 jako艣膰 po艂膮cze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje materia艂 do ci臋cia i spawania
 • obs艂uguje sprz臋t do ci臋cia i spawania
 • wykonuje ci臋cie i spawanie
 • wykonuje po艂膮czenia spawane rur stalowych
 • wykonuje 偶艂obkowanie elektropowietrzne
 • naprawia uszkodzenia metod膮 napawania
  13. charakteryzuje elementy wyposa偶enia okr臋tu
 • wymienia wyposa偶enie kotwiczne
 • wymienia i opisuje wyposa偶enie ratownicze i ratunkowe
 • rozpoznaje rodzaje p臋dnik贸w
 • okre艣la wyposa偶enie cumownicze i holownicze jednostki p艂ywaj膮cej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje maszt贸w i ich olinowanie
 • rozr贸偶nia elementy trap贸w, k艂adek, schod贸w, drabin
  14. stosuje prawa dotycz膮ce statyki i dynamiki okr臋tu
 • okre艣la podstawowe prawa statyki i dynamiki jednostek p艂ywaj膮cych
 • przedstawia wp艂yw p艂ywalno艣ci i stateczno艣ci na wytrzyma艂o艣膰 kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych podczas budowy i eksploatacji jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje zastosowanie skali Bonjeana do wyja艣nienia obci膮偶e艅 kad艂uba podczas wodowania jednostki
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i stateczno艣ciow膮 jednostek p艂ywaj膮cych
  15. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • pos艂uguje si臋 komputerow膮 baz膮 znormalizowanych cz臋艣ci maszyn
 • pos艂uguje si臋 komputerow膮 baz膮 materia艂贸w konstrukcyjnych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce dob贸r znormalizowanych cz臋艣ci maszyn
  16. pos艂uguje si臋 rysunkiem linii teoretycznych kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
 • obja艣nia spos贸b wykonania rysunku linii teoretycznych kad艂uba
 • odczytuje dane z tabeli rz臋dnych potrzebnych do wyznaczenia kszta艂t贸w konstrukcji
 • przedstawia p艂aszczyzny g艂贸wne kad艂uba jednostki p艂ywaj膮cej
 • stosuje rysunek linii teoretycznych do wyznaczenia kszta艂tu element贸w konstrukcyjnych kad艂uba
  17. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TWO.03.3 - Wykonywanie obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO3)

  1. rozr贸偶nia materia艂y hutnicze przeznaczone do budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
 • odczytuje dokumentacj臋 materia艂ow膮 zwi膮zan膮 z dystrybucj膮 materia艂贸w hutniczych do budowy, remontu lub modernizacji jednostek p艂ywaj膮cych
 • odczytuje opisy hutnicze i atesty towarzystw klasyfikacyjnych
 • wymienia nazwy towarzystw klasyfikacyjnych i skr贸ty tych nazw
 • odczytuje znaczenie poszczeg贸lnych sk艂adowych oznacze艅 gatunk贸w stali kad艂ubowych na podstawie dokumentacji materia艂owej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje oznaczenia rodzaj贸w profili walcowanych
 • rozpoznaje gatunki stali kad艂ubowych na podstawie oznacze艅 Polskiego Rejestru Statk贸w
  2. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia ci膮gu obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych oraz stosuje instrukcje ich obs艂ugi
 • wymienia cel i sposoby jego osi膮gni臋cia dla poszczeg贸lnych operacji obr贸bki wst臋pnej
 • opisuje urz膮dzenia do obr贸bki wst臋pnej
 • rozpoznaje urz膮dzenia stosowane do obr贸bki wst臋pnej element贸w konstrukcji, element贸w jednostek p艂ywaj膮cych, blach i profili
 • opisuje czynno艣ci wyst臋puj膮ce podczas obr贸bki wst臋pnej element贸w kad艂uba (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje maszyny, urz膮dzenia i osprz臋t do transportu wewn膮trzzak艂adowego pionowego i poziomego blach i profili hutniczych na stanowisko obr贸bki wst臋pnej
 • dobiera urz膮dzenia transportowe do przenoszenia blach i profili z miejsca sk艂adowania na stanowisko obr贸bki wst臋pnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO3 - wykonuje prace przygotowawcze do obr贸bki wst臋pnej materia艂贸w hutniczych
 • dobiera uchwyty do transportu profili hutniczych
 • dobiera uchwyty do transportu blach
 • opisuje blachy i profile hutnicze zgodnie z dokumentacj膮
  4. rozpoznaje alternatywne sposoby wykonania obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych
 • okre艣la spos贸b przygotowania powierzchni element贸w konstrukcyjnych do nak艂adania pow艂ok ochronnych
 • obja艣nia chemiczne metody czyszczenia blach i profili hutniczych
 • obja艣nia mechaniczne metody czyszczenia blach i profili hutniczych

TWO.03.4 - Wykonywanie element贸w i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.3)

  1. wykonuje opisy element贸w konstrukcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych zgodnie z dokumentacj膮
 • dokonuje opisu element贸w konstrukcyjnych kad艂uba na podstawie dokumentacji
 • nanosi na elemencie konstrukcji kad艂uba znaki po艂o偶enia w kad艂ubie na podstawie rysunku i zdefiniowanych symboli
 • identyfikuje na rysunku linii teoretycznych kad艂uba p艂aszczyzny zasadnicze i ich oznaczenia
 • identyfikuje na rysunku linii teoretycznych kad艂uba przekroje: wodnicowe, wr臋gowe, wzd艂u偶nicowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami traserskimi do wykonania opisu element贸w konstrukcji kad艂uba
 • wyznacza na podstawie linii teoretycznych kad艂uba lin臋 gi臋cia
 • stosuje rysunek linii teoretycznych do wyznaczenia kszta艂tu element贸w konstrukcyjnych kad艂uba element贸w konstrukcyjnych
  2. wykonuje ci臋cie element贸w konstrukcyjnych
 • okre艣la maszyny i urz膮dzenia do ci臋cia blach i profili oraz ich obs艂ugi
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 do ci臋cia blach i profili
 • odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮 i trasersk膮 dotycz膮c膮 ci臋cia element贸w konstrukcyjnych, w tym blach i profili hutniczych
 • odczytuje symbolik臋 karty wykroju (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje ci臋cie element贸w konstrukcyjnych na gilotynach, prasach oraz urz膮dzeniami do ci臋cia gazowego
 • wykonuje ci臋cie element贸w konstrukcyjnych urz膮dzeniami do ci臋cia gazowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.3 - charakteryzuje maszyny, sprz臋t oraz metody stosowane podczas obr贸bki plastycznej materia艂贸w i element贸w konstrukcyjnych kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje zjawiska wyst臋puj膮ce w elementach stalowych poddanych obr贸bce plastycznej na zimno
 • opisuje proces walcowania blach
 • opisuje proces gi臋cia za pomoc膮 pras przy u偶yciu stempli i matryc
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w obr贸bce plastycznej na zimno (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cie zgniotu i sposoby jego usuwania
 • wyja艣nia sposoby uzyskiwania kszta艂t贸w przy zastosowania walc贸w i pras
  4. wykonuje gi臋cie blach i profili hutniczych
 • okre艣la maszyny i urz膮dzenia stosowane do gi臋cia profili
 • stosuje dokumentacj臋 trasersk膮 i technologiczn膮 do gi臋cia blach i profili
 • wykorzystuje oprzyrz膮dowanie do gi臋cia blach i profili hutniczych
 • pos艂uguje si臋 szablonami listewkowymi, p艂askimi i skrzynkowymi do kontroli wykonania element贸w konstrukcyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia do gi臋cia blach i profili hutniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace w zakresie uprawnie艅 I stopnia zwi膮zanych z ci臋ciem i spawaniem element贸w jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia do spawania gazowego
 • opisuje sposoby obs艂ugi maszyn do spawania i ci臋cia gazowego
 • przygotowuje materia艂y do spawania i ci臋cia elektrycznego i gazowego
 • dobiera parametry ci臋cia gazowego w zale偶no艣ci od grubo艣ci i gatunku stali przecinanego elementu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera parametry spawania w zale偶no艣ci od grubo艣ci i gatunku stali spawanego elementu
 • stosuje w艂a艣ciwe parametry ci臋cia gazowego dla danych gatunk贸w i grubo艣ci stali
 • obs艂uguje sprz臋t do spawania elektrycznego i gazowego
 • wykonuje spoiny jedno- i wielo艣ciegowe w pozycji podolnej, nabocznej, pionowej i okapowej
  6. charakteryzuje maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i osprz臋t konieczne do wykonania naprawy lub modernizacji w臋z艂贸w konstrukcji kad艂ub贸w jednostek p艂ywaj膮cych prefabrykacji wst臋pnej
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i osprz臋t konieczne do wykonania i naprawy w臋z艂贸w konstrukcji kad艂ub贸w jednostek p艂ywaj膮cych prefabrykacji wst臋pnej
 • stosuje odpowiedni膮 technologi臋 zapobiegaj膮c膮 odkszta艂ceniom w czasie spawania konstrukcji
 • wykonuje oprzyrz膮dowanie stosowane do wykonywania w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej
 • stosuje odpowiednie oprzyrz膮dowanie do wykonania i modernizacji w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej
  7. odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, technologiczn膮, trasersk膮, dokumentacj臋 materia艂ow膮 oraz unifikacj臋 i standardy budowy kad艂uba dotycz膮ce wykonania i naprawy w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej uk艂adu wi膮za艅 kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
 • opisuje kolejne operacje technologiczne prefabrykacji wst臋pnej usztywnie艅 ramowych, fundament贸w i maszt贸w
 • stosuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮 oraz unifikacj臋 i standardy do wykonania w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej kad艂uba
 • stosuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮 oraz unifikacj臋 i standardy do naprawy w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej kad艂uba
 • wykorzystuje dokumentacj臋 technologiczn膮 prefabrykacji wst臋pnej usztywnie艅 ramowych, fundament贸w i maszt贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala dok艂adno艣膰 wykonania w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej wed艂ug standardu budowy kad艂uba
  8. wykonuje operacje zwi膮zane z prefabrykacj膮 w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej
 • ustala kolejno艣膰 monta偶u element贸w w w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej
 • montuje w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • ustala kolejno艣膰 wykonywania spoin
 • wykonuje spoiny sczepne zgodnie z standardem wykonania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje odpowiednie oprzyrz膮dowanie do wykonania element贸w w臋z艂贸w
  9. kompletuje elementy konstrukcyjne i w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej wed艂ug stopni technologicznego uk艂adu wi膮za艅 kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
 • rozpoznaje stopnie prefabrykacji
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 w celu okre艣lenia element贸w konstrukcyjnych i podzespo艂贸w nale偶膮cych do danego stopnia prefabrykacji
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 w celu okre艣lenia element贸w konstrukcyjnych i podzespo艂贸w nale偶膮cych do danego stopnia monta偶owego
 • odczytuje z dokumentacji materia艂owej elementy w臋z艂贸w przeznaczone dla danego stopnia prefabrykacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje z dokumentacji elementy konstrukcyjne nale偶膮ce do danego stopnia monta偶owego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la urz膮dzenia i osprz臋t do transportu pionowego i poziomego element贸w konstrukcyjnych i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej
 • identyfikuje urz膮dzenia do transportu wewn膮trzzak艂adowego pionowego i poziomego element贸w konstrukcyjnych i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia transportu pionowego i poziomego do poszczeg贸lnych operacji
 • rozpoznaje przeznaczenie poszczeg贸lnych 艣rodk贸w transportu
 • opisuje osprz臋t do transportu wewn膮trzzak艂adowego pionowego i poziomego element贸w konstrukcyjnych i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera osprz臋t do transportu element贸w konstrukcyjnych
  11. kontroluje procesy ci臋cia, gi臋cia element贸w konstrukcyjnych oraz wykonania w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej zgodnie z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, traserskiej i standard贸w budowy, remontu lub modernizacji jednostek p艂ywaj膮cych
 • sprawdza dok艂adno艣膰 operacji ci臋cia element贸w konstrukcyjnych
 • sprawdza dok艂adno艣膰 operacji gi臋cia element贸w konstrukcyjnych
 • pos艂uguje si臋 szablonami i listwami traserskimi do kontroli wykonanych operacji gi臋cia
 • wykonuje pomiary wykonanych w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kon