LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M38

Organizacja i prowadzenie proces贸w metalurgicznych oraz obr贸bki plastycznej metaliZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.38
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 38

1. Prowadzenie proces贸w hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie M.38 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia zadania kom贸rek organizacyjnych zak艂adu hutniczego;
2) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
3) sporz膮dza zapotrzebowanie na urz膮dzenia, przyrz膮dy, narz臋dzia, materia艂y i surowce niezb臋dne w procesie produkcyjnym;
4) rozlicza zu偶ycie surowc贸w, materia艂贸w, godzin pracy urz膮dze艅 stosowanych w procesie produkcyjnym;
5) dobiera metody okre艣lania stopnia zu偶ycia podzespo艂贸w i zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅;
6) kontroluje przebieg procesu technologicznego i prowadzi dokumentacj臋 produkcyjn膮;
7) u偶ytkuje urz膮dzenia komputerowe w zakresie organizowania i prowadzenia proces贸w produkcyjnych.

2. Opracowanie dokumentacji technologicznej proces贸w metalurgicznych, obr贸bki plastycznej metali i metalurgii proszk贸w
Kwalifikacje w zawodzie M38 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia elementy dokumentacji technologicznej stosowanej podczas planowania proces贸w metalurgicznych, obr贸bki plastycznej metali i metalurgii proszk贸w na zimno i gor膮co oraz kszta艂towania wyrob贸w metod膮 metalurgii proszk贸w;
2) rozpoznaje nazwy, poj臋cia i oznaczenia stosowane w hutniczej dokumentacji technologicznej;
3) planuje przebieg procesu technologicznego redukcji rud metali i rafinacji metali;
4) sporz膮dza zapotrzebowanie na no艣niki energetyczne i materia艂y niezb臋dne podczas proces贸w redukcji rud metali i rafinacji metali;
5) dobiera parametry technologiczne prowadzenia proces贸w redukcji rud metali i rafinacji metali w zale偶no艣ci od wymaganych w艂a艣ciwo艣ci i sk艂adu chemicznego wyrobu ko艅cowego;
6) planuje przebieg procesu technologicznego obr贸bki plastycznej na zimno i gor膮co oraz kszta艂towania wyrob贸w z proszk贸w metali w zale偶no艣ci od kszta艂tu i wymiar贸w wyrobu gotowego;
7) dobiera oprzyrz膮dowanie technologiczne do obr贸bki plastycznej na zimno i gor膮co oraz kszta艂towania wyrob贸w z proszk贸w metali;
8) dobiera materia艂y pomocnicze do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i metalurgii proszk贸w;
9) dobiera parametry technologiczne proces贸w obr贸bki plastycznej na zimno i gor膮co;
10) dobiera parametry technologiczne procesu kszta艂towania wyrob贸w z proszk贸w metali;
11) planuje procesy technologiczne obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej do 偶膮danych w艂a艣ciwo艣ci po obr贸bce;
12) dobiera temperatur臋, czas, spos贸b studzenia oraz rodzaj atmosfery ochronnej proces贸w obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej;
13) planuje przebieg procesu technologicznego wyka艅czania wyrob贸w gotowych;
14) dobiera pow艂oki antykorozyjne w zale偶no艣ci od przeznaczenia i rodzaju wyrobu hutniczego;
15) oblicza norm臋 czasu pracy;
16) sporz膮dza dokumentacj臋 technologiczn膮 tak偶e przy u偶yciu sprz臋tu komputerowego.

3. Kontrola jako艣ci produkcji hutniczej
Kwalifikacje w zawodzie M 38 - Ucze艅:
1) okre艣la na podstawie dokumentacji wymagane w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne, wytrzyma艂o艣ciowe i technologiczne surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych;
2) pobiera pr贸bki oraz bada w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w stosowanych w procesach metalurgicznych, procesach obr贸bki plastycznej i w metalurgii proszk贸w;
3) dobiera metody i narz臋dzia do kontroli jako艣ci surowc贸w oraz parametr贸w proces贸w metalurgicznych, obr贸bki plastycznej i metalurgii proszk贸w oraz p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych;

4) wykonuje badania surowc贸w stosowanych w procesie redukcji rud metali i metalurgii proszk贸w;
5) wykonuje pomiary ci艣nienia i temperatury medi贸w energetycznych w hutnictwie oraz sk艂adu chemicznego gaz贸w i spalin;
6) rozr贸偶nia metody bada艅 w艂asno艣ci wytrzyma艂o艣ciowych i technologicznych stop贸w Fe-C, metali nie偶elaznych i ich stop贸w oraz proszk贸w metali;
7) rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w pomiarach warsztatowych i pomiarach laboratoryjnych;
8) bada w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i technologiczne stop贸w Fe-C, metali nie偶elaznych i ich stop贸w;
9) rozpoznaje struktury metalograficzne stop贸w Fe-C, metali nie偶elaznych oraz ich stop贸w;
10) oznacza zawarto艣膰 w臋gla i dodatk贸w stopowych w stopach Fe-C, w stopach metali nie偶elaznych oraz wykonuje pr贸by w celu oznaczenia struktury, wielko艣ci ziarna, stopnia zanieczyszczenia wtr膮ceniami niemetalicznymi, w tym rozk艂adu zanieczyszcze艅 fosforem i siark膮;
11) rozr贸偶nia wady p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach metalurgicznych, metodami obr贸bki plastycznej i metodami metalurgii proszk贸w;
12) wykonuje pomiary warsztatowe, ocenia zgodno艣膰 wymiar贸w wyrob贸w gotowych z dokumentacj膮;
13) ujawnia wady, ustala przyczyny powstawania wad p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach metalurgicznych, obr贸bki plastycznej i metalurgii proszk贸w;
14) prowadzi dokumentacj臋 bada艅 laboratoryjnych tak偶e przy u偶yciu urz膮dze艅 komputerowych.