LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.07

Wykonywanie i naprawa element贸w wyrob贸w oraz prostych cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 7

MEC.07.2 - Podstawy wykonywania pomocniczych prac 艣lusarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.07)

  1. wykonuje szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac 艣lusarskich
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne niezb臋dne do wykonania pomocniczych prac 艣lusarskich
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych
 • czyta szkice oraz rysunki techniczne w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac 艣lusarskich
  2. pos艂uguje si臋 podstawowymi dokumentami dotycz膮cymi wykonywania prostych prac 艣lusarskich
 • rozpoznaje elementy dokumentacji maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 na rysunkach z艂o偶eniowych
 • wyszukuje podstawowe informacje dotycz膮ce oznaczenia obr贸bki skrawaniem i obr贸bki cieplno-chemicznej
 • wyszukuje w dokumentach podstawowe informacje dotycz膮ce danych i parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia spos贸b dzia艂ania prostych maszyn i urz膮dze艅, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
 • rozr贸偶nia budow臋 i dzia艂anie prostych mechanizm贸w, w tym d藕wigniowych, krzywkowych i otrzymywania ruchu przerywanego
 • planuje proste dzia艂ania na podstawie informacji uzyskanych z dokumentacji
 • odczytuje podstawowe informacje z dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.07 - dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce stosowane w pracach 艣lusarskich
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniaj膮cych stosowanych w pracach 艣lusarskich
 • stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce do wykonania prac pomocniczych
  4. okre艣la budow臋 prostych maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje cz臋艣ci prostych maszyn i urz膮dze艅, w tym wa艂y, osie, 艂o偶yska, sprz臋g艂a, hamulce, nap臋dy, przek艂adnie, silniki
 • rozpoznaje roz艂膮czne cz臋艣ci maszyn
 • wskazuje zastosowanie element贸w, zespo艂贸w, podzespo艂贸w oraz cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje techniki i metody wytwarzania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania prostych element贸w wyrob贸w oraz prostych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅, w tym skrawania, odlewania, obr贸bki plastycznej, przetw贸rstwa tworzyw sztucznych
 • wskazuje zastosowanie poszczeg贸lnych technik wytwarzania w zakresie wykonywanych prac pomocniczych
  6. wyja艣nia zasady ochrony przed korozj膮
 • wskazuje przyczyny powstawania ognisk korozyjnych element贸w maszyn, urz膮dze艅 oraz narz臋dzi
 • rozpoznaje objawy korozji
 • wskazuje sposoby ochrony przed korozj膮 maszyn, urz膮dze艅 oraz narz臋dzi
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.07.3 - Wykonywanie prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki r臋cznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC7)

  1. dobiera rodzaj obr贸bki r臋cznej w zakresie prac 艣lusarskich
 • rozr贸偶nia rodzaj obr贸bki r臋cznej, w tym pi艂owanie, ci臋cie, wiercenie, gwintowanie, trasowanie, rozwiercanie, pog艂臋bianie, powiercanie
 • wskazuje przyk艂ady zastosowania rodzaju obr贸bki r臋cznej podczas prac pomocniczych
  2. dobiera materia艂y do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metodami obr贸bki r臋cznej
 • wyja艣nia zastosowanie materia艂贸w do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi wykorzystywanych podczas prac pomocniczych 艣lusarskich
 • odczytuje z podstawowych dokument贸w wymiary oraz kszta艂t materia艂贸w do wykonania prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC7 - stosuje narz臋dzia do wykonania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • wskazuje zastosowanie narz臋dzi traserskich do trasowania p艂askiego i przestrzennego
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami traserskimi zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozpoznaje narz臋dzia 艣lusarskie stosowane do wykonywania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia do operacji pi艂owania powierzchni p艂askich i kszta艂towych, obr贸bki otwor贸w, ci臋cia i obr贸bki metali oraz do wykonywania gwint贸w zewn臋trznych i wewn臋trznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania obr贸bki r臋cznej
  4. dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac pomocniczych z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas wykonywania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe do sprawdzania jako艣ci obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych podczas wykonywania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki r臋cznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace pomocnicze z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia niezb臋dne wyposa偶enie 艣lusarskie stanowiska roboczego prac pomocniczych z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • rozpoznaje rodzaje prac pomocniczych wykonywanych na swoim stanowisku roboczym
 • stosuje techniki obr贸bki r臋cznej do wykonywania element贸w wyrob贸w
 • wykonuje samodzielnie prace z zakresu obr贸bki r臋cznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy i w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej zak艂adu 艣lusarskiego
  6. kontroluje wykonanie prac z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli wykonanej obr贸bki r臋cznej
 • wykonuje pomiary element贸w i cz臋艣ci wzorcami miar w oparciu o dokumentacj臋 warsztatow膮
 • kontroluje jako艣膰 w艂asnej pracy z wykorzystaniem odpowiednich narz臋dzi kontrolnych i procedur kontrolnych

MEC.07.4 - Wykonywanie prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.7)

  1. stosuje metody obr贸bki maszynowej do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje zastosowanie obr贸bki maszynowej podczas wykonywania prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • rozpoznaje rodzaj obr贸bki ze wzgl臋du na rodzaj zastosowanych narz臋dzi, konstrukcj臋 obrabiarki i kszta艂t obrabianej cz臋艣ci
 • dobiera metod臋 wykonywania obr贸bki maszynowej
  2. okre艣la budow臋 uniwersalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • rozr贸偶nia podstawowe elementy budowy uniwersalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • rozpoznaje podstawowe zespo艂y tokarek uniwersalnych, frezarek uniwersalnych, szlifierek uniwersalnych, wiertarek sto艂owych
 • rozpoznaje podstawowe elementy wyposa偶enia uniwersalnych obrabiarek skrawaj膮cych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.7 - stosuje obrabiarki skrawaj膮ce do rodzaju wykonywanych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • rozr贸偶nia obrabiarki skrawaj膮ce stosowane do wykonywania prac pomocniczych metod膮 obr贸bki maszynowej
 • dobiera obrabiarki skrawaj膮ce do wykonania element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
  4. dobiera materia艂y do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • odczytuje z dokumentacji technicznej wymiary oraz kszta艂t materia艂贸w do wykonania element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metodami obr贸bki maszynowej
 • dobiera materia艂y do wykonania element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metodami obr贸bki maszynowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera przyrz膮dy i uchwyty do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy i uchwyty do wykonania element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • dobiera przyrz膮dy i uchwyty podczas wykonywania prac 艣lusarza
  6. stosuje narz臋dzia do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • rozpoznaje narz臋dzia stosowane do obr贸bki maszynowej
 • dobiera narz臋dzia do wykonania prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metodami obr贸bki maszynowej
  7. stosuje narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas wykonywania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki maszynowej
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych podczas wykonywania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki maszynowej
  8. wykonuje prace z zakresu obr贸bki maszynowej do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
 • planuje pod nadzorem do艣wiadczonego pracownika kolejno艣膰 operacji podczas wykonywania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • uzbraja obrabiarki do wykonania prostych element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn i narz臋dzi
 • rozpoznaje rodzaj wykonanej obr贸bki maszynowej
 • u偶ytkuje obrabiarki i urz膮dzenia do wykonywania obr贸bki maszynowej pod nadzorem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje proste prace z zakresu obr贸bki maszynowej z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • konserwuje maszyny po wykonanej obr贸bce maszynowej
  9. kontroluje jako艣膰 wykonanych prac pomocniczych z zakresu obr贸bki maszynowej
 • dobiera metod臋 i spos贸b przeprowadzenia kontroli wykonanej pracy pomocniczej z zakresu obr贸bki maszynowej
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli wykonanej pracy pomocniczej z zakresu obr贸bki maszynowej
 • przeprowadza podstawowe pomiary podczas wykonywania prac pomocniczych z zakresu obr贸bki maszynowej
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac pomocniczych z zakresu obr贸bki maszynowej

MEC.07.5 - Wykonywanie prostych po艂膮cze艅 element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC07)

  1. dobiera metody 艂膮czenia materia艂贸w r贸偶nymi technikami
 • rozpoznaje techniki i rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 w zale偶no艣ci od wykonywanych prac pomocniczych
  2. dobiera materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia pomocnicze do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera na podstawie dokumentacji technologicznej odpowiedni materia艂 dla stosowanej metody po艂膮czenia materia艂贸w roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia, narz臋dzia i sprz臋t stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 materia艂贸w roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia metody spajania oraz plastycznego kszta艂towania materia艂贸w roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC07 - wykonuje po艂膮czenia materia艂贸w
 • dobiera zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮 narz臋dzia i urz膮dzenia do wykonania po艂膮cze艅 materia艂贸w
 • przygotowuje materia艂y do wykonania po艂膮cze艅
 • dobiera na podstawie dokumentacji kolejno艣膰 operacji technicznych w wybranej technice 艂膮czenia materia艂贸w
 • 艂膮czy samodzielnie materia艂y r贸偶nymi technikami
  4. kontroluje jako艣膰 wykonanego po艂膮czenia materia艂贸w
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli wykonanego po艂膮czenia
 • wykonuje okre艣lone pomiary podczas kontroli wykonanego po艂膮czenia
 • stosuje metod臋 kontroli wskazan膮 w dokumentacji do sprawdzenia wykonanego po艂膮czenia
 • ocenia jako艣膰 wykonanych po艂膮cze艅

MEC.07.6 - Naprawa i konserwacja element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC 07)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowymi dokumentami dotycz膮cymi napraw i konserwacji element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • czyta proste schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje i odczytuje informacje w dokumentacji technicznej dotycz膮ce naprawy element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  2. demontuje elementy wyrob贸w oraz cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia techniki demonta偶u element贸w wyrob贸w oraz cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi na podstawie dokumentacji technicznej
 • dobiera narz臋dzia do wykonania demonta偶u zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje prace pomocnicze w zakresie demonta偶u element贸w maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC 07 - dobiera pod nadzorem pracownika do艣wiadczonego cz臋艣ci podlegaj膮ce wymianie
 • dobiera oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze, narz臋dzia do przeprowadzenia wymiany 艣rub, wpust贸w, sworzni, 艂o偶ysk tocznych
 • wyszukuje cz臋艣ci zamienne w katalogach
 • dobiera cz臋艣ci zamienne r贸wnowa偶ne cz臋艣ciom zu偶ytym lub uszkodzonym
  4. wykonuje czynno艣ci naprawcze element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • ustala spos贸b naprawy wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi na podstawie dokumentacji
 • instaluje oprzyrz膮dowanie na maszynach i urz膮dzeniach wykorzystywanych do wykonywania naprawy wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera przebieg procesu naprawy wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje mo偶liwo艣膰 zastosowania wybranej metody lub wskazanych narz臋dzi do naprawy element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia metody naprawy i konserwacji wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny znajduj膮ce si臋 na stanowisku roboczym do naprawy wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • przeprowadza czynno艣ci naprawcze element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi z uwzgl臋dnieniem wymog贸w bezpiecze艅stwa
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia podstawowe techniki zabezpiecze艅 antykorozyjnych
 • dobiera metod臋 zabezpieczenia antykorozyjnego dla okre艣lonego elementu maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do czyszczenia powierzchni
 • wskazuje na podstawie dokumentacji technicznej metod臋 zabezpieczenia antykorozyjnego wskazanych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera na podstawie dokumentacji technicznej niezb臋dne 艣rodki, narz臋dzia i urz膮dzenia do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
 • przeprowadza operacje procesu zabezpieczania antykorozyjnego element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  6. wykonuje konserwacj臋 element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia metody konserwacji element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera na podstawie dokumentacji technicznej niezb臋dne 艣rodki, narz臋dzia i urz膮dzenia do wykonania konserwacji element贸w wyrob贸w, cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • przeprowadza operacje procesu konserwacji
 • porz膮dkuje stanowisko pracy
  7. ocenia wykonan膮 napraw臋 i konserwacj臋 element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wskazanej metody kontroli wykonanej naprawy i konserwacji, stosuj膮c dokumentacj臋 techniczn膮
 • stosuje metody kontroli wykonanej naprawy i konserwacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji technologicznej
 • dobiera sposoby usuwania powsta艂ych usterek

MEC.07.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.07.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia terminologi臋 zwi膮zan膮 z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ergonomi膮
  2. opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia podstawowe prawa i obowi膮zki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika z tytu艂u chor贸b zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.07. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • pos艂uguje si臋 maszynami, urz膮dzeniami i narz臋dziami zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • stosuje zasady ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac pomocniczych
 • okre艣la sposoby zabezpieczenia narz臋dzi i stanowiska pracy, po zako艅czeniu pracy
  4. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac pomocniczych mechanika
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju prac
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy
  2. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje