LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.01

Wykonywanie i naprawa element贸w prostych maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 1

1. Wykonywanie prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki r臋cznej
Kwalifikacje w zawodzie MG.01 - Ucze艅:
1) stosuje techniki obr贸bki r臋cznej do wykonywania prostych element贸w;
2) okre艣la niezb臋dne wyposa偶enie 艣lusarskie stanowiska roboczego;
3) rozpoznaje narz臋dzia 艣lusarskie stosowane do obr贸bki r臋cznej;
4) rozpoznaje rodzaje prac 艣lusarskich wykonywanych na stanowisku roboczym 艣lusarza;
5) utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy i w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej obiektu;
6) dobiera narz臋dzia 艣lusarskie, pracuj膮c w zespole;
7) rozpoznaje narz臋dzia traserskie i potrafi si臋 nimi pos艂ugiwa膰 z zachowaniem zasad
BHP;
8) wykonuje proste czynno艣ci trasowania na p艂aszczy藕nie;
9) wykonuje proste czynno艣ci trasowania przestrzennego;
10) rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe i pos艂uguje si臋 nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;
11) wykonuje proste pomiary bezpo艣rednie element贸w i cz臋艣ci w oparciu o
dokumentacj臋 warsztatow膮;
12) wykonuje proste pomiary element贸w i cz臋艣ci wzorcami miar w oparciu o dokumentacj臋 warsztatow膮;
13) rozpoznaje narz臋dzia do ci臋cia, 艣cinania i wycinania metali i pos艂uguje si臋 nimi z
zachowaniem zasad BHP i eksploatacji;
14) rozpoznaje narz臋dzia do gi臋cia i prostowania blach, pr臋t贸w, element贸w z metali i pos艂uguje si臋 nimi z zachowaniem zasad BHP;
15) rozpoznaje narz臋dzia do pi艂owania metali i pos艂uguje si臋 nimi z zachowaniem zasad BHP;
16) dobiera metod臋 do rodzaju prostej obr贸bki r臋cznej;
17) dobiera narz臋dzia do wykonywania prostej obr贸bki r臋cznej;
18) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prostych prac 艣lusarskich;
19) wykonuje proste prace z zakresu obr贸bki r臋cznej;
20) ocenia jako艣膰 wykonanych prac z zakresu obr贸bki r臋cznej.

2. Wykonywanie prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej
Kwalifikacje w zawodzie MG1 - Ucze艅:
1) stosuje techniki obr贸bki maszynowej do wykonywania prostych element贸w;
2) pozostawia uporz膮dkowane stanowisko pracy przeznaczone do obr贸bki maszynowej;
3) rozpoznaje rodzaj wykonanej obr贸bki skrawaniem;
4) rozpoznaje narz臋dzia i maszyny stosowane do obr贸bki maszynowej;
5) rozpoznaje elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
6) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych zespo艂owo prac 艣lusarskich;
7) dobiera materia艂y do wykonania w zespole element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi;
8) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
9) wykonuje proste prace z zakresu obr贸bki maszynowej z zachowaniem zasad BHP;
10) ocenia jako艣膰 wykonanych prac z zakresu obr贸bki maszynowej.

3. Wykonywanie prostych po艂膮cze艅 materia艂贸w
Kwalifikacje w zawodzie MG 01 - Ucze艅:
1) stosuje techniki wykonywania r贸偶nych po艂膮cze艅 materia艂贸w;
2) rozpoznaje techniki 艂膮czenia materia艂贸w;
3) dobiera metody 艂膮czenia materia艂贸w;
4) rozpoznaje narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania prostych po艂膮cze艅 materia艂贸w;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania prostych po艂膮cze艅 materia艂贸w;
6) przygotowuje materia艂y do wykonania ich po艂膮cze艅;
7) wykonuje proste po艂膮czenia materia艂贸w z zachowaniem zasad BHP;
8) ocenia jako艣膰 wykonanych po艂膮cze艅;
9) pozostawia uporz膮dkowane stanowisko pracy.

4. Naprawa i konserwacja element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
Kwalifikacje w zawodzie MG01 - Ucze艅:
1) rozpoznaje i rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅;
3) rozpoznaje techniki monta偶u i demonta偶u element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi;
4) ocenia stan techniczny prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi;
5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urz膮dze艅;
6) rozpoznaje metody naprawy i konserwacji element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi;
7) rozpoznaje techniki konserwacji element贸w maszyn i urz膮dze艅;
8) wykonuje proste czynno艣ci naprawcze element贸w maszyn i urz膮dze艅 z zachowaniem zasad BHP;
9) wykonuje proste czynno艣ci naprawcze narz臋dzi z zachowaniem zasad BHP;
10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne element贸w maszyn i urz膮dze艅 z zachowaniem zasad BHP;
11) wykonuje konserwacj臋 prostych narz臋dzi;
12) utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi;
13) ocenia jako艣膰 wykonanej naprawy i konserwacji.