LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG2

Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 2

1. Montaż maszyn i urządzeń
Kwalifikacje w zawodzie MG.02 - Uczeń:
1) stosuje techniki, metody wykonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) korzysta ze środków transportu wewnętrznego i składowania materiałów w zakładzie mechanicznym;
3) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do montażu i w części ogólnodostępnej obiektu;
4) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
5) rozpoznaje wyposażenie stanowiska roboczego do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń;
6) rozpoznaje przyrządy pomiarowe i posługuje się nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;
7) rozpoznaje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej;
8) rozpoznaje narzędzia stosowane do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń;
9) dobiera narzędzia stosowane do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń podczas prac wykonywanych w zespole;
10) rozpoznaje i stosuje metody prostego montażu maszyn i urządzeń;
11) rozpoznaje i dobiera narzędzia oraz przyrządy do rodzaju wykonywanych prostych prac montażowych;
12) przygotowuje części maszyn i urządzeń do prostego montażu;
13) wykonuje prosty montaż połączeń;
14) wykonuje prosty montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
15) stosuje techniki, metody wykonywania montażu układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
16) dobiera narzędzia stosowane do montażu i demontażu układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń podczas prac wykonywanych w zespole;
17) wykonuje prosty montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
18) ocenia jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
19) posługuje się prostymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami podczas montażu maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami BHP i eksploatacji.

2. Obsługa prostych maszyn i urządzeń
Kwalifikacje w zawodzie MG2 - Uczeń:
1) wykonuje proste czynności obsługi maszyn i urządzeń;
2) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do obsługi maszyn i urządzeń oraz w części ogólnodostępnej obiektu;
3) rozpoznaje wyposażenie stanowiska roboczego do obsługi prostych maszyn i urządzeń;
4) rozpoznaje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
6) przestrzega zasad obsługi codziennej i sezonowej maszyn i urządzeń;
7) dobiera narzędzia podczas wykonywania w zespole obsługi maszyn i urządzeń;
8) rozpoznaje proste części maszyn i urządzeń;
9) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju prostej wykonywanej pracy, obsługi;
10) wykonuje proste naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
11) wykonuje proste prace konserwacyjne maszyn i urządzeń;
12) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń po wykonaniu czynności obsługowych;
13) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

3. Naprawa i konserwacja elementów maszyn i urządzeń
Kwalifikacje w zawodzie MG 02 - Uczeń:
1) rozpoznaje i rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń;
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
3) wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne elementów maszyn i urządzeń;
4) ocenia stan techniczny prostych elementów maszyn i urządzeń;
5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urządzeń.
6) konserwuje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej podczas napraw i konserwacji maszyn i urządzeń;
7) wykonuje proste czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem
zasad BHP;
8) dobiera narzędzia podczas wykonywania w zespole prac konserwacyjno-naprawczych maszyn i urządzeń;
9) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;
10) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji elementów maszyn i urządzeń;
11) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.