LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.11

Eksploatacja z艂贸偶 podziemnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 11

1. Dr膮偶enie i likwidacja podziemnych wyrobisk g贸rniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.11 - Ucze艅:
1) odczytuje mapy g贸rnicze i przekroje geologiczne;
2) rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsi臋biorstw g贸rniczych;
3) rozpoznaje sposoby udost臋pniania z艂贸偶;
4) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do dr膮偶enia i likwidacji podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
5) stosuje metody dr膮偶enia podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
6) wykonuje roboty strza艂owe;
7) wykonuje roboty zwi膮zane z dr膮偶eniem podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
8) przestrzega parametr贸w dr膮偶enia podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
9) pobiera pr贸bki z podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
10) wykonuje roboty zwi膮zane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
11) wykonuje roboty zwi膮zane z likwidacj膮 podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
12) rozpoznaje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w podziemnych wyrobiskach g贸rniczych;
13) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane podczas dr膮偶enia i likwidacji podziemnych wyrobisk g贸rniczych;
14) stosuje sprz臋t oraz 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Wydobywanie kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG11 - Ucze艅:
1) okre艣la sk艂ad mineralogiczny i petrograficzny strefy z艂o偶owej kopalin;
2) stosuje metody eksploatacji z艂贸偶 kopalin u偶ytecznych do warunk贸w geologicznych;
3) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane do urabiania, 艂adowania i odstawy urobku oraz do transportu urobku i materia艂贸w;
4) wykonuje roboty zwi膮zane z urabianiem, 艂adowaniem i odstaw膮 urobku;
5) wykonuje roboty zwi膮zane z transportem urobku i materia艂贸w;
6) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;
7) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane do transportu urobku i materia艂贸w;
8) rozpoznaje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w podziemnych wyrobiskach g贸rniczych.

3. Obs艂uga urz膮dze艅 stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych
wyrobisk g贸rniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG 11 - Ucze艅:
1) bada sk艂ad powietrza kopalnianego;
2) wykonuje pomiary z zakresu aerologii g贸rniczej;
3) przestrzega zasad rozprowadzania powietrza w podziemnych wyrobiskach g贸rniczych oraz przewietrzania ich;
4) rozpoznaje elementy sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w podziemnych
wyrobiskach g贸rniczych;
5) montuje urz膮dzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
6) wykonuje tamy wentylacyjne i podsadzkowe oraz zapory py艂owe i wodne;
7) obs艂uguje urz膮dzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
8) rozpoznaje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w podziemnych wyrobiskach g贸rniczych;
9) montuje urz膮dzenia do diagnostyki zagro偶e艅 naturalnych.